Zykon-Ankare FZA - fischersverige.se

40
Stålinfästning
Stålinfästning
Zykon-Ankare FZA
Säker förankring genom formanpassning
Översikt
Zykon FZA
Zykon FZA-D
- Genomsticksankare
Zykon FZA-I
- Invändig gänga
Zykon FZA A4* och
FZA C*
Zykon FZA-D A4* och
FZA-D C*
- Genomsticksankare
Zykon FZA-I A4* och
FZA-I C*
- Invändig gänga
*- Rostfritt A4
- C högkorrosionsstål
(1.4529)
Produktbeskrivning
▪ Zykon-ankare till förmontage (version FZA och invändig
gänga FZA-I) och genomsticksmontage (version FZA-D)
▪ Med borret FZUB borras ett cylindriskt-koniskt hål i ett
arbetsmoment.
▪ Ankaret säkras i borrhålet med sättverktyget FZE, (se sid.43).
▪ Specialversionen FZA ST A4 för förankring av stegjärn enligt
DIN V 1211 GS / 1212 GS.
▪ FZA A4 används utomhus och i fuktiga miljöer.
Högkorrosionsstål C (Nr. 1.4529) används i aggressiva
miljöer.
Fördelar
▪ Formanpassning i borrhålet ger extra säkerhet.
▪ Expansionsfri förankring skapar möjligheter för montage med
små inbördes- och kantavstånd.
▪ Snabbt och enkelt montage. Borrhål och det koniska hålet
skapas med samma borr, inget behov av att byta verktyg.
▪ Ankaret kan belastas direkt.
▪ Versionen med invändig gänga skapar stor flexibilitet. FZA-I
kan användas med metrisk skruv eller gängstänger i varierande typer och längder.
Montage
Montagetyp
▪ Förmontage (FZA och FZA-I)
▪ Genomsticksmontage (FZA-D)
Godkännande för:
▪ Sprucken och icke
sprucken betong C20/25
till C50/60
Passar även för:
▪ Betong C12/25
▪ Natursten med hög
tryckhållfasthet
▪ Massivt tegel
▪ Massiv kalksandsten
För infästning av:
▪ Stålkonstruktioner
▪ Räcke
▪ Konsoler
▪ Stegar
▪ Kabelstegar
▪ Maskiner
▪ Trappor
▪ Portar
▪ Fasader
▪ Fönsterelement
B2S D 06-605
Stålinfästning
Stålinfästning
41
Teknisk Data ZYKON-aNKaRe FZA
3R
Typ
Zykon ankare FZA
- Elförzinkad
Art.-Nr.
PZ
Godkännande
Borr
■ ETA
Art.-Nr.
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
(diameter x tjocklek)
hef
t fix
M
[mm]
[mm]
 
 SW
 
[mm]
FZA 10 x 40 M 6/10
60712
1
■
60622
40
10
M6
10
12 x 1,6
[Antal]
25
FZA 12 x 40 M 8/15
60715
2
■
60623
40
15
M8
13
16 x 1,6
25
FZA 12 x 50 M 8/15
FZA 14 x 40 M10/25
FZA 14 x 60 M10/25
FZA 18 x 80 M12/25
FZA 22 x 100 M16/60
FZA 22 x 125 M16/60
60716
60718
60719
60721
60724
60725
9
3
0
3
4
1
■
■
■
■
■
■
60627
60624
60628
60634
60636
60638
50
40
60
80
100
125
15
25
25
25
60
60
M8
M 10
M 10
M 12
M 16
M 16
13
17
17
19
24
24
16 x 1,6
20 x 2
20 x 2
24 x 2,5
30 x 3
30 x 3
20
25
10
10
10
6
Godkännande
Borr
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
■ ETA
Art.-Nr.
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
 
 
[mm]
[Antal]
40
40
50
50
40
60
60
80
80
100
125
10
15
15
50
25
25
50
25
55
60
60
M6
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 16
M 16
10
13
13
13
17
17
17
19
19
24
24
12 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
20 x 2
20 x 2
20 x 2
24 x 2,5
24 x 2,5
30 x 3
30 x 3
25
25
20
20
20
10
10
10
10
10
6
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
 
 
[mm]
[Antal]
40
40
40
50
50
40
60
60
80
80
100
100
100
125
10
35
15
15
50
25
25
50
25
55
25
30
60
60
M6
M6
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
10
10
13
13
13
17
17
17
19
19
24
24
24
24
12 x 1,6
12 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
16 x 1,6
20 x 2
20 x 2
20 x 2
24 x 2,5
24 x 2,5
30 x 3
30 x 3
30 x 3
30 x 3
25
25
25
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
6
ZYKON ankare FZA A4
- Rostfritt stål A4
Typ
FZA 10 x 40 M 6/10 A4
FZA 12 x 40 M 8/15 A4
FZA 12 x 50 M 8/15 A4
FZA 12 x 50 M 8/50 A4
FZA 14 x 40 M10/25 A4
FZA 14 x 60 M10/25 A4
FZA 14 x 60 M10/50 A4
FZA 18 x 80 M12/25 A4
FZA 18 x 80 M12/55 A4
FZA 22 x 100 M16/60 A4
FZA 22 x 125 M16/60 A4
Art.-Nr.
60772
60775
60776
60774
60778
60779
60766
60781
60767
60782
60768
PZ
5
6
3
9
7
4
4
7
1
4
8
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
60622
60623
60627
60627
60624
60628
60628
60634
60634
60636
60638
(diameter x tjocklek)
 SW
ZYKON ankare FZA C
Högkorrosionsstål (Nr. 1.4529)
Typ
FZA 10 x 40 M 6/10 C
FZA 10 x 40 M 6/35 C
FZA 12 x 40 M 8/15 C
FZA 12 x 50 M 8/15 C
FZA 12 x 50 M 8/50 C
FZA 14 x 40 M10/25 C
FZA 14 x 60 M10/25 C
FZA 14 x 60 M10/50 C
FZA 18 x 80 M12/25 C
FZA 18 x 80 M12/55 C
FZA 22 x 100 M16/25 C
FZA 22 x 100 M16/30 C
FZA 22 x 100 M16/60 C
FZA 22 x 125 M16/60 C
Art.-Nr.
96214
96361
96215
96227
96362
96228
96216
96358
96315
96359
33800
24523
96364
96360
PZ
5
6
2
5
3
2
9
6
9
3
1
1
7
9
Godkännande
Borr
■ ETA
Art.-Nr
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
60622
60622
60623
60627
60627
60624
60628
60628
60634
60634
60636
60636
60636
60638
(diameter x tjocklek)
 SW
42
Stålinfästning
Stålinfästning
Zykon-Ankare FZA
Teknisk Data ZYKON - Genomsticksankare FZA-D
Zykon genomsticksankare FZA-D
- Elförzinkad
Typ
FZA 12 x 50 M 8 D/10
FZA 12 x 60 M 8 D/10
FZA 12 x 80 M 8 D/30
FZA 14 x 80 M10 D/20
FZA 14 x 100 M10 D/40
FZA 18 x 100 M12 D/20
FZA 18 x 130 M12 D/50
FZA 22 x 125 M16 D/25
Art.-Nr.
60652
60653
60654
60657
60658
60684
60685
60663
PZ
0
7
4
5
2
1
8
6
Godkännande
Borr
■ ETA
Art.-Nr.
■
■
■
■
■
■
■
■
60627
60625
60626
60629
60630
60632
60633
60638
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
 
 
[mm]
[Antal]
40
50
50
60
60
80
80
100
10
10
30
20
40
20
50
25
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 16
13
13
13
17
17
19
19
24
22 x 2,5
22 x 2,5
22 x 2,5
25 x 3
25 x 3
30 x 3
30 x 3
40 x 4
25
25
25
10
10
10
10
10
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
 
 
[mm]
[Antal]
40
50
50
60
60
80
80
100
10
10
30
20
40
20
50
25
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 16
13
13
13
17
17
19
19
24
22 x 2,5
22 x 2,5
22 x 2,5
25 x 3
25 x 3
30 x 3
30 x 3
40 x 4
25
25
25
10
10
10
10
10
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
 
 
[mm]
[Antal]
40
50
50
60
80
80
10
10
30
20
20
50
M8
M8
M8
M 10
M 12
M 12
13
13
13
17
19
19
22 x 3
22 x 3
22 x 3
25 x 3
30 x 3
30 x 3
20
20
20
10
10
10
(diameter x tjocklek)
 SW
För hål i montagegods - följ ETA 98/0004, Annex 6 och Annex 7
Fler storlekar på förfrågan.
Zykon genomsticksankare FZA-D A4
- Rostfritt stål A4l
Typ
FZA 12 x 50 M 8 D/10 A4
FZA 12 x 60 M 8 D/10 A4
FZA 12 x 80 M 8 D/30 A4
FZA 14 x 80 M10 D/20 A4
FZA 14 x 100 M10 D/40 A4
FZA 18 x 100 M12 D/20 A4
FZA 18 x 130 M12 D/50 A4
FZA 22 x 125 M16 D/25 A4
Art.-Nr.
60664
60665
60666
60669
60670
60672
60673
60675
PZ
3
0
7
8
4
8
5
9
Godkännande
Borr
■ ETA
Art.-Nr.
■
■
■
■
■
■
■
■
60627
60625
60626
60629
60630
60632
60633
60638
(diameter x tjocklek)
 SW
För hål i montagegods - följ ETA 98/0004, Annex 6 och Annex 7
Fler storlekar på förfrågan.
Zykon genomsticksankare FZA-D C
- Högkorrosionsstål (Nr. 1.4529)
Typ
FZA 12 x 50 M 8 D/10 C
FZA 12 x 60 M 8 D/10 C
FZA 12 x 80 M 8 D/30 C
FZA 14 x 80 M10 D/20 C
FZA 18 x 100 M12 D/20 C
FZA 18 x 130 M12 D/50 C
Art.-Nr.
96319
96353
96354
96355
96356
96357
PZ
7
1
8
5
2
9
Godkännande
Borr
■ ETA
Art.-Nr.
■
■
■
■
■
■
60627
60625
60626
60629
60632
60633
(diameter x tjocklek)
 SW
För hål i montagegods - följ ETA 98/0004, Annex 6 och Annex 7
Fler storlekar på förfrågan.
Teknisk Data ZYKON - invändig gänga FZA-I
Zykon invändig gänga FZA-I
- Elförzinkad
Typ
FZA 12 x 40 M 6 I
FZA 14 x 60 M 8 I
FZA 18 x 80 M10 I
FZA 22 x 100 M12 I
FZA 22 x 125 M12 I
Art.-Nr.
60758
60760
60761
60763
60769
PZ
9
2
9
3
5
Godkännande
Borr
Förankringsdjup
Innergänga
Min.
iskruvningsdjup
Max.
iskruvningsdjup
Förpackning
■ ETA
Art.-Nr.
hef
[mm]
ds
 
e2
[mm]
e1
[mm]
[Antal]
■
■
■
■
■
60623
60628
60634
60636
60638
40
60
80
100
125
M6
M8
M 10
M 12
M 12
8
11
13
15
15
13
17
21
25
25
25
20
10
10
10
Stålinfästning
Stålinfästning
43
Teknisk Data ZYKON - invändig gänga FZA-I
Zykon invändig gänga FZA-I A4
- Rostfritt stål A4
Typ
Art.-Nr.
60783
60784
60786
60787
60788
60770
FZA 12 x 40 M 6 I A4
FZA 12 x 50 M 6 I A4
FZA 14 x 60 M 8 I A4
FZA 18 x 80 M10 I A4
FZA 22 x 100 M12 I A4
FZA 22 x 125 M12 I A4
PZ
1
8
2
9
6
1
Godkännande
Borr
Förankringsdjup
Innergänga
Min.
iskruvningsdjup
Max.
iskruvningsdjup
■ ETA
Art.-Nr.
hef
[mm]
ds
 
e2
[mm]
e1
[mm]
[Antal]
40
50
60
80
100
125
M6
M6
M8
M 10
M 12
M 12
8
8
11
13
15
15
13
13
17
21
25
25
25
25
20
10
10
10
■
■
■
■
■
■
60623
60627
60628
60634
60636
60638
Förpackning
Teknisk Data ZYKON - STegjärnsinfästning
Zykon-Stegjärnsinfästning
FZA ST A4
Typ
Art.-Nr.
PZ
Borr
Förankringsdjup
Max.
nyttolängd
Gänga
hef
[mm]
t fix
[mm]
M
 
 
[mm]
[Antal]
40
60
30
30
M 10
M 10
16
16
20 x 2
20 x 2
20
20
Art.-Nr
FZA 14 x 40 ST A4
FZA 14 x 60 ST A4
1)
1)
60686
60687
5
2
60624
60628
Nyckelvidd
Bricka
Förpackning
(diameter x tjocklek)
 SW
1) Enligt DIN 1211GS/1212GS.
BOrR och montageverktyg
Korrekt montage av fischer zykon-ankare, enligt godkännande, är endast möjligt med nedanstående zykon-verktyg.
Borr FZUB
endast godkänt för Zykon-Ankare
och Zykon-slagankare.
Typ
Art.-Nr.
PZ
Montageverktyg FZE Plus
inklusive centreringsstift för
ankare med invändig gänga. För
montage med hammare.
Passar för ankartyp
Förpackning
[Antal]
FZUB 10 x 40
FZUB 12 x 40
FZUB 12 x 50
FZUB 12 x 60
FZUB 12 x 80
FZUB 14 x 40
FZUB 14 x 60
FZUB 14 x 80
FZUB 14 x 100
FZUB 18 x 80
FZUB 18 x 100
FZUB 18 x 130
FZUB 22 x 100
FZUB 22 x 125
60622
60623
60627
60625
60626
60624
60628
60629
60630
60634
60632
60633
60636
60638
FZE 10 plus
FZE 12 plus
FZE 14 plus
FZE 18 plus
FZE 22 plus
44637
44638
44639
44640
44641
3
0
8
4
1
7
5
2
8
6
2
9
0
4
9
6
3
9
6
Bultankare
Genomsticksankare
Invändig gänga
FZA 10 x 40 M6
FZA 12 x 40 M8
FZA 12 x 50 M8
–
–
FZA 14 x 40 M10
FZA 14 x 60 M10
–
–
FZA 18 x 80 M12
–
–
FZA 22 x 100 M16
FZA 22 x 125 M16
FZA 10 x ... M6
FZA 12 x ... M8
FZA 14 x ... M10
FZA 18 x ... M12
FZA 22 x ... M16
–
–
FZA 12 x 50 M8 D/10
FZA 12 x 60 M8 D/10
FZA 12 x 80 M8 D/30
–
–
FZA 14 x 80 M10 D/20
FZA 14 x 100 M10 D/40
–
FZA 18 x 100 M12 D/20
FZA 18 x 130 M12 D/50
–
FZA 22 x 125 M16 D/25
–
FZA 12 x ... M8 D
FZA 14 x ... M10 D
FZA 18 x ... M12 D
FZA 22 x ... M16 D
–
FZA 12 x 40 M6 I
FZA 12 x 50 M6 I
–
–
–
FZA 14 x 60 M8 I
–
–
FZA 18 x 80 M10 I
–
–
FZA 22 x 100 M12 I
FZA 22 x 125 M12 I
–
FZA 12 x ... M6 I
FZA 14 x ... M8 I
FZA 18 x ... M10 I
FZA 22 x ... M12 I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
44
Stålinfästning
Stålinfästning
Zykon-Ankare FZA
laster ZYKON-ankare FZA
Största tillåtna belastning1) för ett ankare i normalbetong C20/252).
Vid dimensionering skall ETA godkännandedokument ETA-98/0004 beaktas.
Ankartyp
FZA 10 x 40
M6
40
FZA 12 x 40
M8
40
FZA 14 x 40
M10
40
FZA 12 x 50
M8
50
FZA 14 x 60
M10
60
FZA 18 x 80
M12
80
4,28
5,71
5,71
9,52
9,52
14,29
16,88
19,04
19,04
19,04
Tillåten tvärlast per ankare utan kantinflytande Vzul , d.v.s kantavstånd c ≧ 10 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3 x hef
Stål elförzinkad
[kN]
4,57
4,63
4,63
Rostfritt stål A4
[kN]
3,21
4,63
4,63
7,75
5,86
13,26
9,29
19,31
13,51
33,77
25,19
35,89
25,19
Högkorrosionsstål C (1.4529)
Effektivt förankringsdjup
hef
[mm]
Tillåten draglast per ankare utan kantinflytande Nzul, d.v.s kantavstånd c ≧ 1,5 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3 x hef3)
Sprucken betong C20/252)
[kN]
2,38
2,38
2,38
[kN]
3,57
3,57
3,57
Icke sprucken betong C20/252)
Tillåtet böjmoment Mzul
Stål elförzinkad
Rostfritt stål A4
Högkorrosionsstål C (1.4529)
Byggdels- och montagedata
Karakteristiskt inbördes avstånd
Karakteristiskt kantavstånd
Min. inbördes avstånd 4)
Min. kantavstånd 4)
Min. byggdelstjocklek
Max håldiameter i montageämnet 5)
Åtdragningsmoment
scr,N
ccr,N
smin
cmin
hmin
df
Tinst
FZA 22 x 100 FZA 22 x 125
M16
M16
100
125
[kN]
4,00
5,56
5,56
7,28
11,60
16,86
31,43
31,43
[Nm]
[Nm]
[Nm]
6,97
4,90
6,11
17,14
12,00
14,97
34,17
23,95
29,89
17,14
12,00
14,97
34,17
23,95
29,89
60,00
41,94
52,34
152,00
106,23
132,57
152,00
106,23
132,57
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
120
60
40
35
100
7
8,5
120
60
40
40
100
9
20
120
60
70
70
100
12
20
150
75
50
45
110
9
20
180
90
60
55
130
12
40
180
90
80
70
160
14
60
300
150
100
100
200
18
100
375
187
125
125
250
18
100
OBS: Med fischers beräkningsprogram Compufix kan du beräkna maximalt utnyttjande av fischer Zykon-ankare vid individuella kantavstånd.
1)
Med hänsyn tagen till de i godkännandet fastställda säkerhetsfaktorerna för belastningar, tγF = 1,4.
Vid belastningskombinationer (drag- och tvärlaster) i samband med kantinflytande, och vid förankringsgrupper, skall reglerna i ETAG, dimensioneringsmetod A, avsnitt C beaktas.
2)
Betong klassificeras som normalarmerad eller oarmerad. Vid högre betongstyrkor kan bärigheten vara upp till 55% högre.
3)
Visade värden är för sprucken och icke sprucken betong.
4)
Vid samtidig reducering av lasten.
5)
Maximal håldiameter i montagegods vid nominell gängdiameter.
LASTer ZYKON-Genomsticksankare FZA-D
Största tillåtna belastning1) för ett ankare i normalbetong C20/252).
Vid dimensionering skall ETA godkännandedokument ETA-98/0004 beaktas.
Ankartyp
Effektivt förankringsdjup
[mm]
FZA 12 x 50
M8 D
40
FZA 12 x 60
M8 D
50
FZA 12 x 80
M8 D
50
FZA 14 x 80
M10 D
60
FZA 14 x 100 FZA 18 x 100 FZA 18 x 130 FZA 22 x 125
M10 D
M12 D
M12 D
M16 D
60
80
80
100
Tillåten draglast per ankare utan kantinflytande Nzul, d.v.s kantavstånd c ≧ 1,5 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3 x hef3)
Sprucken betong C20/252)
[kN]
2,38
4,28
[kN]
3,57
5,71
Icke sprucken betong C20/252)
5,71
9,52
9,52
14,29
16,88
19,04
Tillåten tvärlast per ankare utan kantinflytande Vzul , d.v.s kantavstånd c ≧ 10 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3 x hef
Stål elförzinkad
[kN]
4,63
7,75
Rostfritt stål A4
[kN]
4,63
5,86
Högkorrosionsstål C (1.4529)
[kN]
5,56
7,28
13,26
9,29
11,60
19,31
13,51
16,86
33,77
25,19
31,43
Tillåtet böjmoment Mzul
Stål elförzinkad
Rostfritt stål A4
Högkorrosionsstål C (1.4529)
Byggdels- och montagedata
Karakteristiskt inbördes avstånd
Karakteristiskt kantavstånd
Min. inbördes avstånd 4)
Min. kantavstånd 4)
Min. byggdelstjocklek
Håldiameter i montageämnet enligt EOTA/ETA
Åtdragningsmoment
scr,N
ccr,N
smin
cmin
hmin
df
Tinst
[Nm]
[Nm]
[Nm]
17,14
12,00
14,97
17,14
12,00
14,97
34,17
23,95
29,89
60,00
41,94
52,34
152,00
106,23
132,57
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
120
60
40
35
100
12,9 - 14,0
20
150
75
50
45
110
12,9 - 14,0
20
180
90
60
55
130
14,9 - 16,0
40
240
120
80
70
160
19,5 - 20,0
60
300
150
100
100
200
23,0 - 24,0
100
OBS: Med fischers beräkningsprogram Compufix kan du beräkna maximalt utnyttjande av fischer Zykon-ankare vid individuella kantavstånd.
Med hänsyn tagen till de i godkännandet fastställda säkerhetsfaktorerna för belastningar, tγF = 1,4.
Vid belastningskombinationer (drag- och tvärlaster) i samband med kantinflytande, och vid förankringsgrupper, skall reglerna i ETAG, dimensioneringsmetod A, avsnitt C beaktas.
2)
Betong klassificeras som normalarmerad eller oarmerad. Vid högre betongstyrkor kan bärigheten vara upp till 55% högre.
3)
Visade värden är för sprucken och icke sprucken betong.
4)
Vid samtidig reducering av lasten.
1)
Stålinfästning
Stålinfästning
45
LASTer ZYKON-invändig gänga FZA-I
Största tillåtna belastning1) för ett ankare i normalbetong C20/252).
Vid dimensionering skall godkännandedokument ETA-98/0004 beaktas.
Ankartyp
FZA 12 x 40
M6 I
40
Effektivt förankringsdjup
FZA 12 x 50
M6 I
50
hef [mm]
Tillåten draglast per ankare utan kantinflytande Nzul, d.v.s kantavstånd c ≧ 1,5 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3 x hef3)
Sprucken betong C20/252)
[kN]
2,38
4,28
[kN]
3,57
5,38
Icke sprucken betong C20/252)
Tillåten tvärlast per ankare utan kantinflytande Vzul , d.v.s kantavstånd c ≧ 10 x hef och inbördes avstånd s ≧ 3 x hef
Stål elförzinkad
[kN]
4,09
4,09
Rostfritt stål A4
[kN]
3,19
3,19
Högkorrosionsstål C (1.4529)
[kN]
3,19
3,19
Tillåtet böjmoment Mzul
Stål elförzinkad
Rostfritt stål A4
Högkorrosionsstål C (1.4529)
Byggdels- och montagedata
Karakteristiskt inbördes avstånd
Karakteristiskt kantavstånd
Min. inbördes avstånd 4)
Min. kantavstånd 4)
Min. byggdelstjocklek
Max håldiameter i montageämnet
Åtdragningsmoment
scr,N
ccr,N
smin
cmin
hmin
df
Tinst
FZA 14 x 60
M8 I
60
FZA 18 x 80
M10 I
80
FZA 22 x 100
M12 I
100
FZA 22 x 125
M12 I
125
5,71
9,39
9,52
11,53
16,88
19,04
19,04
19,04
5,43
4,29
4,29
5,63
5,38
5,38
13,24
12,67
12,67
13,24
12,67
12,67
[Nm]
[Nm]
[Nm]
6,97
4,90
4,90
6,97
4,90
4,90
17,14
12,00
12,00
34,17
23,95
23,95
60,00
41,94
41,94
60,00
41,94
41,94
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
120
60
40
35
100
7
8,5
150
75
50
45
110
7
8,5
180
90
60
55
130
9
15
240
120
80
70
160
12
30
300
150
100
100
200
14
60
375
188
125
125
250
14
60
OBS: Med fischers beräkningsprogram Compufix kan du beräkna maximalt utnyttjande av fischer Zykon I-ankare vid individuella kantavstånd.
1)
Med hänsyn tagen till de i godkännandet fastställda säkerhetsfaktorerna för belastningar, tγF = 1,4.
Vid belastningskombinationer (drag- och tvärlaster) i samband med kantinflytande, och vid förankringsgrupper, skall reglerna i ETAG, dimensioneringsmetod A, avsnitt C beaktas.
2)
Betong klassificeras som normalarmerad eller oarmerad. Vid högre betongstyrkor kan bärigheten vara upp till 55% högre.
3)
Visade värde är för sprucken och icke sprucken betong.
4)
Vid samtidig reducering av lasten.
5)
Maximal håldiameter i montagegods vid nominell gängdiameter.