PreView Top classi

Anslutning
3
Knappar och funktioner
4
Grundinställningar
5-6
Lysdiodernas funktioner
6
Högtalare
7
Teckenfönster
7-8
Återuppringning
8
PreDial
9
Visning av samtalstid
9
Avvisa / Pendla
9
Trepart
9
Headset
10
Sekretess
10
Hörapparat (T-slinga)
10
Volymjusteringar
11
Nummerpresentation
11
Uppringning av nummer från minnet 11
Senaste
12
Telefonbok / Namnprogrammering 12-13
Prefix för kontorsväxel
14
Direktval
15
SIM-kort
15-16
Kontrastjustering
17
Telia telesvar
17
Radering / Reset
18
Skötsel
19
Hjälp vid fel
19
Garanti
19
Teknisk information
20
Snabbguide
21
5
2
1
4
6
3
Figur 1
1
2
9
10
3
4
5
11
6
12
13
7
8
14
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Teckenfönster
Lysdioder
Sekretess
Pendla, Avvisa
Telefonbok
M1..M10
INT/R
8. Högtalare
9. Trepart
10. Meny/C
11. Senaste
12.
13.
14.
15.
Pilar
Vol+, VolTelesvar
Headset
Visar inkommande nummer, tid och datum
För linjedetektorn och nya nummer.
Stänger av mikrofonen under samtal.
För att avvisa, eller pendla mellan samtal.
För att komma till Telefonboken.
10 st direktminnen.
Ger möjlighet att utnyttja vissa ”plustjänster” och
att ringa utan prefix (internt).
Man kan ”hoppa ut” i viloläget (stand-by) genom
att trycka på INT/R knappen.
För att aktivera högtalarfunktion.
För att tre parter skall kunna tala samtidigt.
Tryck och håll ca 3 sek för inställningsmenyn.
Har även ”radera”/”avbryt”-funktion.
För att se/ringa upp senast(e) uppringda
numren. Har bekräftelsefunktion i alla menyer.
Bläddringsknappar.
Vol+ ökar volymen. Vol- minskar volymen.
Snabbknapp till Telia telesvar.
För att ”lyfta luren” med det anslutna headsetet.
Håll Meny/C nedtryckt i ca 3 sek . Då visas ”TELEFONBOK”
som bekräftar att telefonen befinner sig i grundinställningar.
•
•
•
•
Nu är du i läge för att ändra
grundinställningarna i Top Classic.
OBS! Om ingen knapp trycks ned
inom 20 sek återgår telefonen till
viloläge (standby) och du måste
börja om från början.
Ändra visade inställningar med
pilknapparna ( se höger) eller med
knapparna 0-9 * #.
eller
Spara val (bekräfta) och stega vidare
till nästa inställning med
(senaste).
De olika inställningarna är i en följd
TELEFONBOK
(se höger) och du kan när som helst
bläddra
”hoppa ut” i viloläge genom att trycka på
bläddra SIM-kort
R. Det visade alternativet sparas då inte.
kopiera SIM-kort
skriv SIM-kort
lägg till
STÄLL RINGSIGNAL
ringtyp
ringvolym
LCD KONTRAST
PREFIX
STÄLL TID/DATUM
timmar
minuter
månad
dag
år
SPRÅKINST.
FULL ÅTERSTÄLLN
Ring person 1, avvakta svar och tryck på R. Slå numret till person 2.
Invänta svar. Tryck på TREPART så alla tre kan delta i samtalet.
Om du inte får svar: tryck på R för att komma tillbaka.