FUNKTIONER: • Sovdagbok. • Registrering av sömnmönster för

Introduktion till Digital Design: Konceptförslag 3/6
You slept 6 hours
Your goal 8 hours
75%
Rasmus Rufelt
Mattan och
applikationen
synkroniseras och delar
data trådlöst
Sleep diary
Your sleeping pattern
Your sleeping debt
Sleeping exercises
Tips and recommendations
Carbon fiber liknande
material i den
elektroniska mattan för
stabilitet och hållbarhet
ARBETSTITEL: ZLEEP 2.0
En elektronisk matta som läggs
under lakan för att registrera
individens sömnmönster, för att i
sin tur finna den mest optimala
tidpunkten för uppväckning.
!
Förutom kartläggning av
individens unika sömnmönster är
denna produkt/tjänst fylld med
användbara funktioner för att
förbättra och öka förståelsen för
individens egna unika sömnvanor.
!
FUNKTIONER:
!
• Sovdagbok.
• Registrering av sömnmönster
för optimal uppväckning
• Sleep Vacation - to pay off a
long-term sleep debt
• Tips och rekommendationer
för individer som upplever
svårigheter att somna
• Avslappningsövningar