Movium Magasin

Movium Magasin
Movium Magasin
OM LIVET I STADEN
• NUMMER TVÅ 2011
• NUMMER ETT 2011
OM LIVET I STADEN
Profilen:
Yoko Ono
och träden
Martha Schwartz –
landskapskonstnär
Den levande
staden
Kampen om
utrymmet
Temat:
Helga Fassbinder
om grönare städer
Movium Fakta:
• Odla min själ
• Ny skadegörare
Movium Magasin
– OM LIVET I STADEN
Movium ska vara bäst på att kommunicera kunskapen om stadens utemiljö.
I Movium Magasin – om livet i staden, den nya tidningen som speglar fram­
tidens frågor om stadsutveckling, samlar vi oss och tar ordentlig sats.
Vi skärper blicken. Nyheter ger utblick och orientering, reportage skapar
bredd och sammanhang, forskning och fakta borrar på djupet.
När du annonserar i Movium Magasin når du branschens ledande aktörer
i en publikation som andas högsta trovärdighet och kvalitet.
Uppslag,
utfallande, 338 x 240 mm
+4 mm utfall:
24 900 kr
Helsida,
134 x 206 mm:
16 600 kr
Halvsida,
134 x 100 mm:
10 900 kr
Helsida,
utfallande, 169 x 240 mm
+4 mm utfall:
16 600 kr
Halvsida,
65 x 206 mm:
10 900 kr
Halvsida,
utfallande,169 x 120 mm
+ 4 mm utfall:
10 900 kr
Kvartssida,
65 x 100 mm:
6 900 kr
Box 54 230 53 Alnarp 040-41 50 00 www.movium.slu.se [email protected]
Kvartssida,
134 x 48 mm:
6 900 kr
Movium Magasin
Utgivningsdagar och annonsinformation
Utgivningsdagar Annonsbokning
Materialdag
Nr 3 2011: 15/12
15/11
20/11 Nr 1 2012: 29/2
16/1
30/1
Nr 2/2012: 30/5
16/4
30/4
Nr 3/2012: 5/9
23/7
6/8
Nr 4/2012: 5/12
22/10
5/11
Annonser bokas på [email protected] och levereras till samma adress
som tryck­optimerade PDF-filer, 300 dpi, CMYK.
Uppslags- och hel­sidesannonser levereras med 4 mm utfall. Nödvändiga
korrigeringar i ­annonsmaterial debiteras med 800 kr/tim.
Annonspriserna är exklusive moms.
Kontakta Moviums samarbetspartner Mediarum, Björn Mårtensson,
[email protected], +46 8 64 47 960 vid frågor.