Forum för medicinska sekreterare & vårdadministratörer 2015 Ur

Forum för
medicinska sekreterare &
vårdadministratörer 2015
2014 års Läkarsekreterarforum i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö blev en formidabel succé och vi
kan konstatera att samtliga platser tidigt blev slutsålda! För oss som arbetat med det här under mer än
15 år, är det här det bästa betyget på att vi hittat en mix av föreläsare och ämnen som verkligen är
intressanta.
Vi har därför beslutat att upprepa 2014 års program på två nya orter, Jönköping (16-17 mars) och
Örebro (9-10 mars), under våren 2015. Allt för att du, som inte hann med eller inte hade möjlighet att
anmäla dig, skall få en ny möjlighet att träffa, lyssna på, inspireras, lära och utvecklas av våra kunniga
och erfarna föreläsare samt naturligtvis även av erfarenhetsutbyten med dina kollegor runt om i landet.
Välkommen till Jönköping
Quality Hotell, 16-17 mars 2015!
Vi vänder oss till dig som är läkarsekreterare,
vårdadministratör, medicinsk sekreterare,
klinikassistent, enhetschef, avdelningschef eller
som arbetar med andra arbetsuppgifter där våra
programpunkter kan vara intressanta.
Jens Larsson
Lotten Bergman
Vi ger dig en möjlighet till professionell och
personlig utveckling. Du får kunskap och
inspiration inom aktuella ämnen och frågor som
du möter i ditt dagliga arbete och som kan
förbereda dig inför dina framtida behov.
Konferensen ger dessutom stora möjligheter till
ett intressant erfarenhetsutbyte med kollegor från
andra vårdorganisationer.
Ewa Wigenheim
Mattias Lundberg
Ur programmet:




Patientdatalagen, Patientlagen
Moderna skrivregler
Roller & relationer
Arbetsglädje kommer inifrån
Vårt erbjudande!



2 dagar – 6.600:- (inkl lunch och fika)
1 dag – 4.400:- (inkl lunch och fika)
Gå fyra betala för tre
Anmälan & frågor: Tel 010-130 14 69 eller via e-post till [email protected]
Forum för medicinska sekreterare
och vårdadministratörer
arrangeras för 16:e året i rad av:
Arrangörens hemsida:
www.kompetensgruppen.se
Program
Forum för medicinska sekreterare och vårdadministratörer,
Jönköping Quality Hotell, 16-17 mars
Dag 1
08.30
Registrering med kaffe och smörgås
09.00
Patientdatalagen, journaler på nätet, IT-säkerhet, patientens integritet samt
gällande lagar och regler.
Föreläsare:
Jens Larsson,
chefsjurist i Uppsala Läns Landsting
och mycket anlitad föreläsare.
Del 1:
Kaffepaus
Del 2:
12.00
Sverige går nu in i en spännande och världsledande utveckling, där medborgarna själva får direkt
tillgång till sin journal via internet. Utvecklingen har dock inte varit problemfri och det finns etiska och
och juridiska frågor att resonera kring. Patienten loggar in med samma säkerhet och sätt som
används till skattekontot. Administrationen av detta gör patienten själv.
Vem bistår de som ej har dator? Medicinska sekreteraren?
En djupdykning av central lagstiftning. Målet är en givande diskussion kring praktiska frågeställningar från vardagen.
Nationell patientöversikt
- Patientdatalagen
- Patienters journaler på internet
- Offentlighet och sekretesslagen
- Journalsäkerhetsfrågor
- Patienters och vårdpersonals rättigheter och möjligheter
- Praktiska verktyg. Hur kan vården nyttja sociala medier
Lunch
13.00
Moderna skrivregler
Föreläsare:
Lotten Bergman
Språkpolis som föreläser passionerat
för alla som skriver i tjänsten
Språket förändras och det som var ett skrivfel igår kan vara helt vedertaget idag.
1. Varför ska man bry sig om att skriva korrekt? Alla fattar väl ändå vad man menar?
2. Hur gör man ett tråkigt ämne intressant och ett svårt ämne lätt?
3. Småsaker som är viktigare än man tror, t.ex. De/dem, dom, du/DU, Mejl hellre än e-post eller
e-brev. Muséer, inte museer. Förkortningar eller inte förkortningar?
4. Exempel på dråpliga fel och roliga misstag
5. Du får tips och trick som gör läsningen lättare, punktlistor, bildtexter, faktarutor m.m.
6. Hur vet man när det är dags att luta sig tillbaka och vara nöjd med sin text?
Fruktpaus
Vi gör övningar och diskuterar våra egna erfarenheter och fallgropar.
16.30
Dagen avslutas med lite förfriskningar och mingel
*/Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet
Forum för medicinska sekreterare
och vårdadministratörer
arrangeras för 16:e året i rad av:
Arrangörens hemsida:
www.kompetensgruppen.se
Dag 2
08.30
Registrering med kaffe och smörgås
09.00
Roller & relationer – ”om människor och psykologi på jobbet”
Föreläsare: Mattias Lundberg,
Psykolog, Docent i psykologi och författare.
Mattias Lundberg har skrivit åtta böcker, varav ”Jäkla Människa- hur du hanterar jobbiga
människor på arbetet” är en av de mest populära.
Del 1:
Kaffepaus
Del 2:
12.30
Relationerna på jobbet är något av det allra viktigaste för vår trivsel, men kan också vara en orsak
till att vi mår dåligt. Relationer är svårt och kanske framförallt på arbetsplatsen, där vi sällan valt
våra kollegor.
Som om det inte vore nog så finns det kunder, leverantörer, föräldrar och en massa andra
människor som man ska förhålla sig till.
Ur programmet:
- Hur kulturer och tidsanda bidrar till att skapa missförstånd
- Hur du skall lära dig förstå varför andra gör som de gör
- Tekniker för att överbrygga olikheter och dra nyttan av dem
Hur svårt det faktiskt kan vara att prata om samma sak trots att man pratar om samma sak.
- De olika rollerna man faktiskt spelar och tittar på vilka motspelarna är
- Hur du hanterar dem som faktiskt ställer till det för dig.
Lunch
13.30
Arbetsglädje kommer inifrån
Föreläsare: Ewa Wigenheim
Socionom, affärsdrivande livscoach, föreläsare och kommunikatör.
Hon har arbetat i sju länder, utbildat munkar i Laos, fått en guldskiva
som sångerska och är en av grundarna till ABBA The Museum
Om hur vi kan bli gladare på jobbet!
Att en medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb är en självklarhet. Men hur får man
människor att må bra? Att känna arbetsglädje är ju ett upplevt värde hos var och en. Den här
föreläsningen hjälper dig att förstå, hitta och använda dina inre drivkrafter, samt hur du motiverar
andra. Hur man får människor att brinna och brinna själv.
Föreläsningen innehåller bland annat:
- Skillnad på yttre och inre drivkrafter
- Hur hittar jag min inre drivkraft?
- Hur entusiasmerar jag andra att hitta sina?
- Att ta ansvar för sitt eget välbefinnande
- Hur använder vi kunskapen i praktiken?
- Hur lust och passion kan bli en konkurrensfördel
- Hur anställdas frihet ger bättre business
Fruktpaus
Du får konkreta råd som hjälper dig i vardagen med bland annat:
- Bli medveten om dina inre drivkrafter
- Prestera bättre och bli mer kreativ
- Bli lite modigare
- Bli gladare och ha mycket roligare
- Bli en mer harmonisk människa på jobbet, fritiden och hemma
16.00
Avslutning och sammanfattning av konferensen
*/Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet
Forum för medicinska sekreterare
och vårdadministratörer
arrangeras för 16:e året i rad av:
Arrangörens hemsida:
www.kompetensgruppen.se