Lions Clubs International

Lions Clubs International
Distrikt 107-O
Distriktsguvernör 2012-2013 Kerttu Illikainen (Jukka Ketola)
LC Ylivieska/Savisilta, Neiteläntie 4, 84100 Ylivieska
Tel. +358 8 424428, GSM 040 413 9838
E-mail: [email protected], www.lions.fi/O
DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 7/2012-2013
Februari
Ärade klubbpresidenter, lions, makar och PDG:er
Snön är ny i februari så glödande och skidsäsongen är därför bäst. För distrikts
klubbarnas gemensamma motionskampanj har man ny mycket god förutsättning.
Det är tillrådligt att logga in på www.liikkumaan.com för att registrera prestation
och vara med i motionskampanj. Man tillåter dock också det att man kan hålla
register manualisest. Då bör man rapportera direkt till Kepli rf:s motionsdagbok,
address [email protected] genastt när kampanjen tid 1.1. – 31.3.2013 är slut.
Verksamhetsperiodens 2013-2014 distriktsguvernörkanditater
Inom den tidsfrist 15.1.2013 har följande lion, som eras klubbar har
rekommenderat, anmälat sig:
Distriktsguvernör Gurli Dumell, LC Jakobstad/Pedersöre/Linneor
1. vice distriktsguvernör Heikki Hemmilä, LC Ylivieska
2. vice distriktsguvernör Jukka Borén, LC Kälviä
Lionsförbundets presidium 2013-2014
Följande lion vill ta emot lionsförbundets uppgifter:
Lionsrörbundets ordförande Asko Merilä, LC Utajärvi
Lionsförbundets vice ordförande:
Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari
Esko Viinikainen, LC Helsinki/Metsälä
Man röstar om vice ordförande i Heinola juni 2013
Mors dags veckans tjänsteaktiviteter planeras
I alla Finlands lionsdistrikter kan man genomföra 6.5. – 10.5.2013 mors dags
veckans tjänsteaktiviteter. Målet är, att man får glädje åt seniormedborgaren för att
göra särskilda utmärkelsen och tjänster. Varje klubb kan själv besluta, om den vill
vara med och vad är sin metod för genomförandet. De som vill vara med, ber man
meddela åt distrikts kontaktperson Gurli Dumell, e-mail [email protected]
Hoppas, att så monga klubbar som möjligt kommer med denna aktivitet.
Hälsningar från Leoklubbar
Leoklubbarna är internationell ungdomsorganisation i Lions Clubs International.
Bakom Leoklubb hjälper och styr någon lionsklubb, som har grundat en leoklubb.
I O-distrikt finns det Leoklubb bara i Ylivieska.
Aino-Maija Laitinen från Finlands Leos styrelse hälsar lions:
”Leo-medelemmar i Finlans är glada för Leo Europa Pre Forum, som ordnas 25. –
27.1.2013. Tack så mycket åt lions för stor mängd ullstrumpor. Dem var över
sexhundra par. Alla händelsens deltagare i januari fick sin egen par och det räcker
ullstrumpor ännu åt dem som kommer i sommar till Leo Europa Forum. Tack för
det fina arbetet!.
Leo-medlemmar hoppas ännu mera både fysikal och ekonomiska stöd från lions
för att ordna Leo Europa Forum, som skulle vara den finaste händelsen åt Leos
och Lions. Ekonomiska stöd på konto FI85 8900 8710 4570 67.
Tilläggsinformation: www.lef2013.org och man kan kontakta LEF-ordförrande
Vili Urpilainen, [email protected] Leo-medlemmar i Finland önskar till
lions solig vintern och glad Leo- och lionsanda!”
Välgörenhetsmaskerad planeras
Lionsklubbar i Ylivieska planerar tillsammans åt alla O-distrikts lion händelse,
som skulle vara dag före Valborgs välgörentetsmaskerad. Man återkommer till
saken om den går framåt i distrikts årsmöte 20.4.2013, som ordnas i Ylivieska.
Annat aktuellt
Guvernörrådet i Pieksämäki 15. – 16.2.2013 tog upp till diskussion saker som
kommer fram i lionsförbundets årsmöte som ordnas i Heinola. Sakerna var bland
annat forbundets verksamhets- och ekonomiplaner, klubbarnas iniativ, och
planering att höja inhemska medlemsavgift i början av förekommande
verksamhetsperiod. GVR godkände också ny modellreglemente för lionsdistrikt
och det kan man ta upp till diskussien i distrikts årsmöte. Aktiviteter som blir
aktuellt i förekommande verksamhetsperiod, är julkort och lotteri, deras
avkastning fördelas åt lions ungdomsarbete i Finland.
Distriktsstyrelsen 20.4.2013 i Karleby godkände och undertecknade periods 20112012 bokslutet. Distrikts branscher, arbetsutskott och zonordförande rapporterade av
verksamhet under perioden. Till sist som förbudets representant PDG Tuomo
Holopainen förde hälsningar från Finland i fokus –lotteriet, som slutar 28.2.2013, och
organisering för at delta i det internationella årsmötet i Hamburg.
Distriktstyrelsens fjärde möte ordnas 9.4.2013 i Nykarleby.
Nio klubbar var med i utbildningsdag som ordnas i Karleby 2.2.2013 för att göra upp
klubbens hemsida och del av dem har redan publicerat sin hemsidor. Första klubb som
fick sin hemsidor fram, var LC Nedervetil. Grattis! Kom och se vad de har att arbeta:
http://www.verkkoviestin.fi/o-piiri/klubit - klubbarna/.
Hoppas, att alla de klubbar, som ännu inte har hemsidor, skulle komma med att
använda nytidiga, öppen underättningsmetod.
Bra glidföre för at skida! Aktiv fortsättning till våren med lionsarbete.
Kerttu Illikainen, distriktsguvernör, distrikt 107-O