Pistolskytte - STAR Stockholm

STAR nytt
Höst 2012
Pistolskytte
sport med focusering
Vi startar med teori
och säkerhetsföreskrifter,
vilket är obligatoriskt för att
få tillträde till skjutbana.
Om du har eget vapen kan
du komma direkt till
Farstahallen utan
teorikurs.
INFORMATION
Tid: Söndagar kl. 15.00-17.00
Plats: Farstahallen T-bana station Farsta centrum
Kostnad: 80 kr per gång. Då ingår banhyra, vapenhyra och
ammunition.
Anmälan och ev. frågor ring Olle Sjölund
Telefon: 508 22 306 mobil 0761-222306
STAR:s kansli, Enskedehallen, Simlångsvägen 50, 120 39 Årsta tfn 508 42 010 – fax 508 42 011
* www.starstockholm.se * E-post: [email protected]