hsb living lab

HSB LIVING LAB
ANNA OLOFSSON
HSB-RÖRELSEN I SVERIGE
KORTFAKTA
• 
Grundades i Stockholm 1923.
• 
Opinionsbildare, en tung aktör i svensk
samhällsutveckling. Tradition av utveckling.
• 
Kooperativ, medlemsägd rörelse där vinsten
alltid går tillbaka till verksamheten för att
skapa ytterligare medlemsvärde.
• 
550 000 enskilda medlemmar (60 000 I GBG).
3 900 brf (350). Idag är var tionde hem i
Sverige en HSB-bostad.
• 
Förvaltning, ombyggnation och nyproduktion
DET GODA BOENDET
Våra kärnvärderingar är:
•  Engagemang
•  Trygghet
•  Hållbarhet
•  Omtanke
•  Samverkan
JOHANNEBERG SCIENCE PARK
Miljö som stimulerar samverkan mellan akademi,
näringsliv och samhällsaktörer. En mötesplats för
olika kompetenser.
• Samhällsbyggnad ur ett brett perspektiv
• Energi
• Material
HSB LIVING LAB - BAKGRUND
Tidiga idéer, diskuterats med JSP
•  Hållbara lösningar, konkreta resultat
•  Ska gagna framtidens boende för våra medlemmar –
kvalitetshöjande lösningar.
•  Helhetstänk med kunden i centrum
>>>>
Homes for tomorrow
Homes for Tomorrow – Framtidens hem med fokus på miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet. Flera delar i harmoni med HSB:s idéer
OM HSB LIVING LAB
•  Samarbete mellan HSB, Chalmers och
Johanneberg Science Park
•  På Chalmers område
•  Byggnad om 3 våningar á 400 m2
•  Utställningsyta
•  Tvättstuga/gemensamhetslokal
•  Ca 25 studentlägenheter
•  Unikt Living Lab där man också bor.
HSB LIVING LAB - BYGGNADEN
Ny och framåttänkande känsla av hemmiljö
•  Arkitektoniskt tilltalande
•  Ny och synlig teknik som visas upp
i stimulerande miljö
•  Demonterbart
•  Flexibel konstruktion
•  Flexibla installationer
The City Area Akademiska Hus tomt
MÖJLIGHETER I HSB LIVING LAB
•  Förbättrad kvalitet i nuvarande och framtida hem.
•  Visa framtidens hem – från material till beteende.
•  Större och mindre projekt visar resultat regelbundet.
•  Visa olika spännande, hållbara lösningar för HSB:s
medlemmar och andra intresserade.
•  Testa lösningar i full skala.
•  Forskning och utbildning i anslutning till boendet
‒  Integritet
‒  Översätta resultat
FOKUSOMRÅDEN I HSB LIVING LAB
•  Arkitektur & flyttbarhet
•  Möteslokalen & tvättstugan
•  Minimerad resursanvändning
•  Material & teknik
•  Tillgänglighet
-----------------------------------------------------------------
•  Nyproduktionsprocessen
•  Framtidens bostadsrättsförening
ARKITEKTUR & FLYTTBARHET
• Vidareutveckla arkitektur och planlösning för
framtidens boende.
• Testa byggnation av flyttbar fastighet?
MATERIAL & TEKNIK
• HSBs testarena för nya material och tekniker,
t ex nya fasadmaterial eller ny teknik exteriört
och interiört.
• Tillsammans med forskare eller
samarbetspartners låter vi utvärdera olika
tekniker som senare kan användas i
produktionen.
MINIMERAD RESURSANVÄNDNING
• Hur kan vi minimera resursanvändningen i
nyproduktion och ombyggnation?
• Minimerad energianvändning är ett område. Hur
får vi med de boende i energiarbetet för att
säkerställa en ökad medvetenhet och låg
energianvändning?
• Hållbart boende, hållbar livsstil
TVÄTTSTUGAN &
GEMENSAMHETSLOKALEN
• Hur kan gemensamhetslokalen utvecklas som
den nya tidens mötesplats?
• Kan tvättstugan - och gemensamhetslokalen
sammanfogas i en gemensam lokal som även
fyller nya funktioner?
TILLGÄNGLIGHET
• Tillgänglighet för olika funktionshinder kan
testas i HLL.
•  Möta behov från åldrande befolkning
MÅL MED HSB LIVING LAB
•  Forskningsresultat att använda i verksamheten
•  Samarbeten med företag, forskare och
studenter
•  Modell för tillfälliga boenden
•  Rekrytering av framtidens medarbetare
•  Varumärkesbyggande
HUR?
• Samarbetspartners
‒  Tengbom
‒  Bengt Dahlgren
• Studenter, CTK
• Forskare
‒  Internationella kopplingar via SusLab, Climate KIC,
NASA…
EXEMPEL
• ”Hackathon”
‒  Chalmers
‒  Royal College of Art
‒  NASA och studenter från Houston.
• ”Co creative” work shop
TIDPLAN
Idag
2025
forskning
12 års tidplan
demontering
inflyttning
byggnation
2015