Industritakskjutportar

NYHET
Hörmann BiSecur
Det moderna fjärrsystemet för industriportar
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
Industritakskjutportar
Säkerhet när den är som bäst, med den innovativa gångdörren med låg tröskel
2
Hörmann märkeskvalitet
4
Systemlösningar
6
Endast hos Hörmann
Produktion med hållbarhet i fokus
8
Endast hos Hörmann
DURATEC-fönster
ThermoFrame
Gångdörr med låg tröskel
10
SPU 40
Isolerad stålport med 42 mm värmeisolering
14
DPU
Stålport med 80 mm termoprofiler
16
ASP 40
Port av stål / aluminium med smala profiler
18
APU 40
Port av stål / aluminium (utförande N och B)
20
TAP 40
Port av stål / aluminium med termoprofil i aluminium
22
ASR 40
Aluminiumport med smala profiler
24
ALR 40
Aluminiumport (utförande N och B)
26
ALR Vitraplan
Aluminiumport med enhetligt glas
28
ALS 40
Skyltfönsterport i aluminium
30
TAR 40
Aluminiumport med termoprofil
32
Gångdörrar
34
Sidodörrar
35
Färger
36
Glastyper
38
Beslag
40
Väl beprövad teknik in i minsta detalj
42
Säkerhetsegenskaper enligt Europanorm EN 13241- 1
43
Handmanövrerade portar
44
Handtag
45
Låssystem
46
Maskinerier, styrsystem och tillbehör
48
Översikt över porttyper
64
Hörmann produktprogram
66
Skyddad enligt lagen om upphovsrätt: Eftertryck, även delvis,
endast med vårt tillstånd. Rätten till ändringar förbehålles.
Portarna på bilderna är bara exempel, avvikelser kan förekomma.
Bild till vänster: brandkåren i Frankfurt
3
Hörmann märkeskvalitet
Framtidsorienterat och tillförlitligt
Logistikavdelningen hos VW Original Teile, Ludwigsfelde, utanför Berlin
Egen produktutveckling
Modern tillverkning
Hos Hörmann skapas de nya idéerna inom det egna
företaget: högkvalificerade medarbetare på företagets
utvecklingsavdelningar ser ständigt till att befintliga
produkter optimeras och att nya produkter utvecklas.
På så vis kan vi erbjuda marknaden väl beprövade
och genomtänkta produkter av högsta kvalitet,
som uppskattas över hela världen.
Alla viktiga port- och maskinerikomponenter, såsom
portsektioner, karmar, beslag, maskinerier och styrsystem
utvecklas och tillverkas hos Hörmann. På så sätt kan vi garantera
hög kompabilitet mellan port, maskineri och styrsystem. Tack
vare ett certifierat kvalitetssäkringssystem kan vi hålla högsta
kvalitet genom hela produktkedjan, ända från utvecklingsarbete
till leverans.
Det är vad vi på Hörmann kallar kvalitet – Made in Germany.
4
Som ledande tillverkare av portar, dörrar,
karmar och maskinerier i Europa
har vi höga förväntningar att leva
upp till vad gäller kvaliteten på både
produkter och service. Vi sätter ribban
på den internationella marknaden.
Högspecialiserade fabriker utvecklar
och producerar byggelement som
kännetecknas av kvalitet, funktionssäkerhet
och lång livslängd.
Energibesparingshjälp
Interaktiv planeringshjälp på
internet: www.hoermann.se
ÅRS
tillköpsgaranti
Genom närvaro i de internationellt sett
viktigaste ekonomiska områdena
är vi en stark och framtidsorienterad partner
för byggprojekt, oavsett om det gäller unik
arkitektur eller industrikomplex.
Självklart har reservdelar
för portar, maskinerier
och styrsystem 10 års
lagergaranti.
Kompetent rådgivning
Snabb service
Våra erfarna och kundinriktade representanter
hjälper dig hela vägen, från planering och tekniskt
klarläggande till slutbesiktning. Fullständiga
arbetsunderlag, som t.ex. inbyggnadsdata,
får du inte bara i tryckt form, du hittar även
de senaste uppdateringarna på www.hoermann.se
Genom vårt decentraliserade servicenät finns vi alltid
i din närhet, redo att hjälpa till dygnet runt. Det är en stor
fördel vid provning, underhåll och reparation.
5
Lönsamma systemlösningar:
Portar, drivsystem och styrsystem från en och samma leverantör
Tack vare ett brett produktutbud kan Hörmann takskjutportar utgöra
funktionella och harmoniska inslag i modern industriarkitektur. Från
standardiserade multifunktionsbyggnader till exklusiva designlösningar.
6
Portar, maskinerier och styrsystem
är optimalt anpassade efter varandra,
samt givetvis testade och certifierade.
Platsbesparande portsystem
Takskutportar öppnas uppåt, vilket sparar
utrymme, både framför och bakom porten.
Porten tar inte heller upp värdefull plats inne
i lokalen, eftersom portbladet skjuts upp under
taket eller längs med väggen ovanför porten.
Genom anslaget bakom genomfartsöppningen
maximeras utrymmet och skador på porten
elimineras nästan helt.
Styrteknik på högsta nivå
Hörmann tillhandahåller maskinerier
och styrsystem från egen utveckling
och produktion. Välbeprövade komponenter
som anpassats optimalt efter varandra
garanterar säkerheten även vid långvarig
användning av porten. Styrsystemet
med ett enhetligt manöverkoncept
och 7-segmentsdisplay underlättar
den dagliga användningen. Enhetligt utformade
kapslingar och kablage underlättar inte
bara montage, utan även ev. senare komplettering
med extrautrustning.
*m
ed undantag för WA 300 S4
med integrerad styrning
7
Produktion med hållbarhet i fokus
för byggprojekt som står sig i framtiden
EPD Industrial Sectional Doors
EPD Industrial Sectional Doors
Environmental Product Declaration
Acc. to DIN ISO 14025 and prEN 15804
Environmental Product Declaration
Acc. to DIN ISO 14025 and prEN 15804
Industrial sectional doors with PU (polyurethane) foamed
steel sections (company EPD)
Aluminium industrial sectional doors (company EPD)
Hörmann KG Brockhagen
Declaration number
EPD-STPU-0.3
EPD industritakskjutportar
av PU-fyllda stålsektioner
8
Hörmann KG Brockhagen
Declaration number
EPD-STA-0.3
EPD industritakskjutportar
av aluminium
Endast hos Hörmann
Produktion med hållbarhet i fokus:
takskjutportar från Hörmann
Referenser för hållbart
byggande med Hörmann
Miljövänlig kvalitet
Ett brett energihanteringssystem garanterar
miljövänlig tillverkning, t.ex. genom att utnyttja
överskottsvärmen från olika tillverkningsprocesser
för att värma upp industrilokaler.
Miljövänlig kvalitet
Lång livslängd och låga underhållskostnader
tack vare användning av högvärdiga material
som t.ex. DURATEC-fönster.
Funktionell kvalitet
Stora och energibesparande fönster
och portkonstruktioner utan köldbryggor
för optimal energibalans i byggnaden.
ThyssenKrupp, Essen
Processkvalitet
Resursvänlig materialanvändning genom
återanvändning av sorterat plastavfall från
tillverkningsprocessen.
Hållbarheten bekräftad
och dokumenterad av IFT Rosenheim
dm Logistikzentrum, Weilerswist
Det är bara Hörmann som redan nu har fått
den miljömässiga hållbarheten hos alla
industritakskjutportar bekräftad genom
en miljödeklaration (EPD) enligt ISO 14025
från Institutet för fönsterteknik (ift) i Rosenheim.
Utgångspunkt för testet är Product Category Rules
(PCR) ”Dörrar och portar”. Den miljöanpassade
tillverkningen har bekräftats genom en miljöbalansplan
enligt DIN EN 14040 / 14044 för alla takskjutportar
för industrin.
Immogate Logistikcenter, München
Hållbara konstruktioner
med kompetens från Hörmann
Hörmann har redan idag stor erfarenhet av hållbar
utveckling från många projekt. Vår samlade
kunskap blir din trygghet i ditt projekt.
Nordex-Forum, Hamburg
Unilever Hafen-City, Hamburg
Deutsche Börse, Eschborn
Opernturm, Frankfurt
Skyline-Tower, München
Prologis Pineham Sites, Sainsbury
9
Hög reptålighet och värmeisolering
i Hörmann takskjutportsfönster
Endast hos Hörmann
Vanliga, känsliga plastfönster
Mycket repbeständiga
DURATEC-fönster
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
DURATEC-fönstret finns som standard utan
extra kostnad till alla takskjutportar med klar plastruta – och endast hos Hörmann.
God värmeisolering med 26 mm dubbelruta
som standard och optimal värmeisolering
med tillvalet treskiktsruta.
God genomsyn under lång tid
Bättre värmeisolering
DURATEC-plastfönstret behåller en god genomsyn
i Hörmann takskjutportar under lång tid, trots många
rengöringar och kraftiga påfrestningar.
Värmegenomgångskoefficienten är upp till 20 % lägre
jämfört med dubbelrutan på 16 mm. Som tillval finns
även treskiktsrutor för ännu bättre värmeisolering.
Bättre skydd mot rengöringsränder
16 mm dubbelruta
Den speciella ytbeläggningen med samma kvalitet som
den i bilstrålkastare skyddar rutan varaktigt mot repor
och rengöringsränder.
Se även en kort film på:
www.hoermann.com.
Som standard
DURATEC dubbelruta
Upp till 20 % bättre
värmeisolering vid 26 mm tjocklek
Extra
DURATEC treskiktsruta
Upp till 30 % bättre
värmeisolering i jämförelse
med 16 mm dubbelruta
Ytterligare information om fönstertyperna
finns på sid 38 – 39.
10
I hallen
Utomhus
ThermoFrame
Karminfästning med bruten köldbrygga
Upp till
36 %
*
Ytterligare möjligheter
att förbättra
energieffektiviteten för
industritakskjutportar
bättre
värmeisolering
• Klimatdubbelruta av ESG
finns som tillval NYHET
U g = 1,1 W/‌(m²·K)
(se sid 38 – 39)
• Treskiktsruta, tillval,
Ug = 1,9 W/(m²·K)
(se sid 38 – 39)
• ASP 40 / ASR 40
takskjutportar
(se sid 18 – 19 och 24 – 25)
• Snabb portgång med
frekvensomriktarstyrning
(FU) (se sid 50)
Endast hos Hörmann
Patentsökt
ThermoFrame
Som tillval för alla industritakskjutportar
• Bruten köldbrygga mellan karm och murverk
• Extra tätningar för bättre täthet
• Enkel montering tillsammans med portkarmen
• Optimalt korrosionsskydd på sidokarmarna
• Upp till 12 % bättre värmeisolering
hos takskjutport SPU, 3000 × 3000 mm
ThermoFrame
Som standard för alla takskjutportar DPU
• Ny undre hållarprofil i PVC
• Ny överhöjdsprofil i PVC med dubbelläpp
• Med ThermoFrame karmanslutning
• Upp till 36 % bättre värmeisolering
vid en portyta på 3000 × 3000 mm
• Mycket gott värmeisoleringsvärde: U = 0,48 W/(m²·K)
vid en portyta på 5000 × 5000 mm
Sidoanslag
med ThermoFrame
Toppanslag
med ThermoFrame
SPU
Portyta (mm)
Utan
ThermoFrame
Med
ThermoFrame
Förbättring
3000 × 3000
1,22 W/‌(m²·K)
1,07 W/‌(m²·K)
12,3 %
4000 × 4000
1,10 W/‌(m²·K)
0,99 W/‌(m²·K)
10,0 %
5000 × 5000
1,03 W/‌(m²·K)
0,94 W/‌(m²·K)
  8,7 %
3000 × 3000
0,95 W/‌(m²·K)
0,60 W/‌(m²·K)
36,8 %
4000 × 4000
0,79 W/‌(m²·K)
0,53 W/‌(m²·K)
32,9 %
5000 × 5000
0,69 W/‌(m²·K)
0,48 W/‌(m²·K)
30,4 %
DPU
Portyta (mm)
* För takskjutport DPU, 3000 × 3000 mm
11
Gångdörr med låg tröskel
som funktionell genomgångsdörr
Endast hos Hörmann
EUROPEISKT PATENT
Undvik olycksrisker
Optimal tätning
Den inställbara
tröskelprofilen
med flexibel tätning
jämnar ut ojämnheter
i marken och tätar
porten nedtill
trots den tunna
konstruktionen.
Om gångdörren har en låg tröskel minskar snubbelrisken
och därmed olycksrisken när man går igenom den. Den
mycket plana tröskeln i rostfritt stål med avrundade kanter
är lätt att köra över med verktygsvagnar och transportkärror.
Även som gångdörr
Under vissa förutsättningar uppfyller Hörmanns gångdörrar
med extra låg tröskel kraven för nödutgångar, upp till en
bredd på 5500 mm.
Den extralåga
tröskeln
Tröskeln i rostfritt
stål är 5 mm hög
på båda sidor och
fast förbunden med
den nedersta
lamellen. När man
öppnar porten finns
det ingen golvprofil
som hindrar
passagen.
Detaljerad information om gång- och sidodörrar
finns på sid 34 – 35.
Se även en kort film på:
www.hoermann.com.
5
10
Under vissa förutsättningar uppfyller Hörmann gångdörrar
med låg tröskel kraven på design för alla enligt
DIN EN 18040-1 och är certifierade av IFT Rosenheim.
5
Design för alla
Integrerad dörrstängare
som tillval NYHET
Extra stilren och skyddad
tack vare den integrerade
dörrstängaren med
låsenhet. ( )
Flerfaldig låsning
som tillval NYHET
Låsningen med en bult
och en hakregel per lamell
ger ökat inbrottsskydd,
högre stabilitet och spärrar
dörrbladet bättre.
( )
12
Endast Hörmanns gångdörrar med låga trösklar kan användas
i det automatiska programmet utan begränsning, tack vare
den medlöpande fotocellen VL 2.
Långvarigt skydd
i två ytvarianter
Stucco-prägling
Stucco-präglad yta
Stålportytorna från Hörmann baseras på varmgalvaniserade
material och ett hållfast grundskikt (2K-PUR), som skyddar
porten mot väderpåverkan. Stucco-präglingen gör dessutom
porten mindre känslig mot smuts och lättare repor.
Portbladet har en regelbunden profil med 125 mm mellanrum
i lamell och lamellövergång. Finns utan pristillägg
i 14 standardfärger samt på begäran även i någon
av 200 färger i RAL- respektive NCS-skalan. Portens insida
är i regel gråvit (RAL 9002).
Micrograin-yta
Micrograin har en slät yta och en karaktäristisk linjestruktur.
Sektionsövergångarna är försedda med en diskret profil.
Sandwichfönster placeras alltid vertikalt centrerade
på sektionen. Finns utan pristillägg i 14 standardfärger
samt på begäran även i någon av 200 färger i RALrespektive NCS-skalan. Portens insida är i regel gråvit
med stucco-prägling.
Mer information om färgerna finns på sid 36 – 37.
Kvalitet i alla skikt
och perfekt långtidsskydd
Denna portbladskonstruktion är mycket stabil och robust.
Den kraftiga isoleringskärnan av PU-skum är helt homogen
tack vare en datorstyrd fyllningsprocess.
Den varmgalvaniserade stålplåten och det hållfasta
polyestergrundskiktet ger ett perfekt och långvarigt skydd
mot väderpåverkan och andra påfrestningar. Resultatet:
En materialkombination för lång livslängd.
Micrograin
Portmotiven och ytorna ur utbudet
för garagetakskjutportar kan fås på begäran.
Polyuretan
Vidhäftare
Galvanisering
Stålplåt
Galvanisering
Grundskikt
Portbladets uppbyggnad
13
SPU 40
Robust och isolerad stålport
med god värmeisolering
Användning i uppvärmda hallar
Utmärkt bearbetning
Hallportar måste inte bara vara
ytterst robusta, de måste också
ha en god värmeisolering.
Den beprövade takskjutporten
SPU 40 från Hörmann är tillverkad
av stålsektioner och uppfyller
dessa krav.
Portbladet är ytterst robust
och samtidigt värmeisolerande
tack vare kombinationen av stål
och PU-hårdskum.
Hålrummet i det isolerade
portbladet skumfylls helt jämnt.
Polyuretan-hårdskummet förenar
sig här med stålskalet. Denna 42 mm
tjocka isoleringskärna ger porten
dess enastående robusthet
och värmeisolering.
Ytan kan beställas med stucco-prägling
eller i elegant Micrograin-utförande.
Beroende på portens totalhöjd
levereras lamellerna i kombinationerna
625 / 750 mm och 375 / 500 mm höjd.
Tillvalsfönster släpper in dagsljuset.
En säker och praktisk personpassage
får man med den extra gångdörren
med låg tröskel.
Den eleganta Micrograin-ytan
Denna yta utmärks av en smal
linjeprofil och slät yta med en smal
profil i sektionsövergångarna.
Den nya Micrograin-ytans tunna
linjeprofil understryker den eleganta
och moderna arkitekturen.
14
42 mm
SPU 40-portar:
Optimala
lösningar för
lastningsteknik
Hörmann ger dig alla
komponenter från en källa:
• Lastbryggor
• Dockningshus
• Porttätningar
• Industriportar
• Styrsystem
• Säkerhetstillbehör
Portutföranden (exempel*)
SPU 40
Storleksområde
Bredd upp till 8000 mm
Höjd upp till 7000 mm
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Portutförande utan fönster
Portsektionshöjder:
375, 500, 625, 750 mm
52
Med sandwichfönster typ A
Portsektionshöjder:
500, 625, 750 mm
Luftgenomträngning
Klass 2
med gångdörr klass 1
3)
Ljuddämpning 4)
utan gångdörr R = 25 dB
med gångdörr R = 24 dB
91
Värmeisolering 5) 6)
utan gångdörr U = 1,0 W/(m²·K)
med gångdörr U = 1,2 W/(m²·K)
Med fönsterram i aluminium
Ramhöjd: 500, 625, 750 mm
Utförande N med smalare
fönstersektioner och utförande B
med bredare fönstersektioner
Med sandwichfönster typ D
Portsektionshöjder:
500, 625, 750 mm
Värmeisolering lamell
U = 0,50 W/‌(m²·K)
5)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) v id en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Portar med gångdörr och låg tröskel
levereras i bredder upp till 7000 mm.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
Med gångdörr med låg tröskel
Med sandwichfönster typ E
Portsektionshöjder:
625, 750 mm
* Till vänster med stucco-prägling och till höger med Micrograin-yta.
15
DPU
Dubbelisolerad energibesparande port
för temperaturhållning
Termoskydd sänker driftskostnaderna
Färskvaror måste transporteras och lagras
i en sluten kylkedja från tillverkare till konsument.
Detta medför en hög energiförbrukning
i varje kylprocess. DPU-porten minimerar
temperaturförlusterna i portöppningen
och är därför särskilt lämplig för användning
i fryslager.
Överhöjdsprofil i PVC
med dubbelläpp
Isolering med system
Det isolerade portbladet har en jämn fyllning
av polyuretanhårdskum, som förenar
sig med stålskalet. DPU-portarna får på detta
sätt en 80 mm tjock isoleringskärna och därmed
utmärkta isoleringsvärden. Dubbla tätningar vid
överstycket och i golvområdet gör porten extra
tät, vilket effektivt minskar energiförlusterna.
80 mm
DPU-portarnas stållameller har en bruten
köldbrygga på insidan och utsidan.
Det ger ett värmeisoleringsvärde på upp till
0,48 W/(m²·K) (portyta 5000 × 5000 mm)
och minskar mängden kondensvatten
på portens insida.
16
Bruten köldbrygga
Undre hållarprofil
i PVC med dubbel golvtätning
Smal profilering
(Gäller inte SPU,
APU och TAP)
DPU-portar
med optimal
värmeisolering
som standard
• Ny undre hållarprofil i PVC
• Ny överhöjdsprofil i PVC
med dubbelläpp
• Med ThermoFrame
karmanslutning
• Optimalt korrosionsskydd
på sidokarmarna
Upp till
36 %*
bättre
värmeisolering
*F ör takskjutport DPU, 3000 × 3000 mm
Portutföranden (exempel)
DPU
Storleksområde
Bredd upp till 6000 mm (torsionsfjäder)
Bredd upp till 10000 mm (direktdrivning)
Höjd upp till 5000 mm (torsionsfjäder)
Höjd upp till 8000 mm (direktdrivning)
Motstånd mot vindbelastning 1)
Klass 4
Över 8000 mm portbredd klass 3
Portutförande utan fönster
Med sandwichfönster typ A
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Luftgenomträngning
Klass 3
100
Ljuddämpning
R = 25 dB
3)
4)
Värmeisolering 5) 6)
U = 0,48 W/‌(m²·K)
Med fönsterram i aluminium
upp till 8000 mm bredd
Värmeisolering lamell
U = 0,30 W/‌(m²·K)
5)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) v id en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
Utnyttja dagsljuset
Fönsterramar i aluminium släpper in mer ljus i kyllagret,
samtidigt som profiler med bruten köldbrygga (byggdjup
80 mm) och glasfiberförstärkta polyamiddistanser sörjer
för extra bra värmeisolervärden. Takskjutportarna DPU
kan även beställas med sandwichfönster i tre olika
utföranden, med dubbel-, treskikts- eller fyrskiktsrutor i plast.
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
17
ASP 40
Aluminiumport med slanka profiler
och stabil bottensektion i stål
Slanka profiler
Ljusinsläpp och god värmeisolering
Ramkonstruktionen hos ASP 40
kännetecknas av en slank profil
och osynliga sektionsövergångar.
Porten smälter in perfekt i modern
arkitektur med stora fönster. Utöver
ett vackert utseende har ASP 40
en imponerande robusthet för att klara
av de vardagliga påfrestningarna.
De smala aluminiumprofilerna
i ASP 40-portarna bidrar till att mer ljus
släpps in i hallen. Portspröjsen är lika
breda på längden och höjden – för ett
harmoniskt utseende. De 26 mm tjocka
DURATEC-fönstren utan avståndshållare
i mitten ger dessutom god genomsyn.
Den isolerade och PU-skumfyllda
bottensektionen finns med elegant
Micrograin-yta eller stucco-prägling.
Insidan är som regel stucco-präglad.
Förutom god stabilitet och transparens
har ASP 40 god värmeisolering.
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
26 mm
Lamellövergång med tätning
och fingerklämskydd
18
Portutföranden (exempel*)
ASP 40
Storleksområde
Bredd upp till 5000 mm
Höjd upp till 7000 mm
65
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
65
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Standardsockelhöjd 750 mm
Tillvalssockelhöjd 500 mm
Luftgenomträngning
Klass 2
Ljuddämpning
R = 23 dB
3)
4)
Värmeisolering 5) 6)
– dubbelruta som standard U = 3,4 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,9 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) v id en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
Tillvalssockelhöjd 1500 mm,
(2 lameller på 750 mm)
Tillvalssockelhöjd 1000 mm,
(2 lameller på 500 mm)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
* Till vänster med stucco-prägling och till höger med Micrograin-yta.
19
APU 40
Modern aluminiumport med stålbottensektion
och många utföranden
Universell användning
Individuella utföranden
Praktiska erfarenheter har visat
att kombinationen av isolerad
stålbottensektion och
aluminiumfönsterram fungerar utmärkt.
APU 40 är mycket stabil och släpper
dessutom in mycket ljus i hallen.
Med sina imponerande egenskaper
och många olika utföranden har denna
Hörmann-port blivit en populär
takskjutport i industrihallar.
Att porten är så robust beror
i huvudsak på att den har en 42 mm
tjock isoleringskärna av polyuretanhårdskum, som är jämnt fördelat
i bottensektionen. Det högkvalitativa
grundskiktet på det galvaniserade
materialet och stucco-präglingen
ger porten ett tillförlitligt skydd
mot korrosion och påverkan från
omgivningen. Porten kan fås med
Micrograin-yta. Som tillval kan porten
levereras med gångdörr med låg
tröskel för en praktisk personpassage.
Tilltalande design
Fönstersektionerna ovanför
bottensektionen är jämnt indelade.
APU 40-porten har alltid
en bottensektion som är 500, 750,
1000 eller 1500 mm hög.
Stabil
lamellsockel
20
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
26 mm
Extra förmånligt pris
vid beställning av breda fönstersektioner
Portutföranden (exempel*)
APU 40
APU 40 N med smala fönstersektioner
52
52
120
Storleksområde
Bredd upp till 8000 mm
Höjd upp till 7000 mm
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Portar med en maxbredd på 5500 mm levereras som standard
med spröjsprofil 52 mm (på begäran även med spröjsprofil 91 mm)
och 750 mm bottensektion, som tillval 500 mm, 1000 mm och 1500 mm
91
91
120
Portar från 5510 mm bredd levereras
som standard med 91 mm spröjsprofil
APU 40 B med breda fönstersektioner
Luftgenomträngning
utan gångdörr klass 2
med gångdörr klass 1
3)
Ljuddämpning 4)
utan gångdörr R = 23 dB
med gångdörr R = 22 dB
Värmeisolering 5) 6)
utan gångdörr
– dubbelruta som standard U = 3,5 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,9 W/(m²·K)
– k limatdubbelruta som tillval (ESG) U = 2,4 W/(m²·K)
med gångdörr
– dubbelruta som standard U = 3,7 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 3,1 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6)
vid en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
91
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
120
Portar med gångdörr och låg tröskel levereras
i bredder upp till 7000 mm.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
Levereras som standard med 91 mm spröjsprofil
* Till vänster med stucco-prägling och till höger med Micrograin-yta.
21
TAP 40
Port av stål / aluminium
med termoprofiler
Port med tre fördelar
Stabilitet och värmeisolering
TAP 40 förenar tre fördelar:
god värmeisolering, tillräckligt
ljusinsläpp och hög stabilitet. Denna
termoport används i industrihallar
med krav på en behaglig
inomhustemperatur
och samtidigt hög robusthet,
exempelvis i bilverkstäder.
Hos TAP 40 är det aluminiumrörprofilerna
med bruten köldbrygga som ger porten
dess goda värmeisolering. Profilens
inre och yttre skal separeras
av glasfiberarmerade polyamidlister
som både förhindrar värmetransport
och ger hög styvhet. Dessutom
ger den 26 mm tjocka DURATECdubbelrutan god isolering.
Tack vare den isolerade
stålbottensektionen med en fyllning
av PU-hårdskum är porten både
robust och väl isolerad.
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
120 mm
26 mm
Bruten köldbrygga i ramprofilen genom
glasfiberarmerade polyamidlister (röda)
i kombination med treskiktsruta som tillval.
22
Portutföranden (exempel*)
52
TAP 40
Storleksområde
Bredd upp till 7000 mm
Höjd upp till 7000 mm
52
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
120
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Portar från 5500 mm bredd levereras
som standard med 52 mm spröjsprofil
(levereras även med spröjsprofil 91 mm på beställning)
91
Luftgenomträngning
utan gångdörr klass 2
med gångdörr klass 1
3)
Ljuddämpning 4)
utan gångdörr R = 23 dB
med gångdörr R = 22 dB
91
120
Värmeisolering 5) 6)
utan gångdörr
– dubbelruta som standard U = 2,9 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,4 W/(m²·K)
– k limatdubbelruta som tillval (ESG) U = 2,0 W/(m²·K)
med gångdörr
– dubbelruta som standard U = 3,1 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,6 W/(m²·K)
Portar från 5510 mm bredd levereras
som standard med 91 mm spröjsprofil
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6)
vid en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
120
För Micrograin-ytor och stucco-präglade ytor är sockelhöjden 750 mm
som standard och 500 mm, 1000 mm och 1500 mm som tillval
* Till vänster med stucco-prägling och till höger med Micrograin-yta.
Portar med gångdörr och låg tröskel levereras
i bredder upp till 7000 mm.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
23
ASR 40
Aluminiumport med fin profil
för fasader med stora fönster
Vackrare utseende
vid glasbetonad arkitektur
Större ljusinsläpp
och bättre genomsyn
Ramkonstruktionen hos ASR 40 passar
perfekt till moderna glasfasader
och smälter nästan ihop med den fasta
fasaden. Profilerna är 65 mm breda
både på längden och höjden.
Denna symmetri i kombination med
de osynliga lamellövergångarna ger
porten ett elegant och harmoniskt yttre.
Tack vare de smala profilerna
hos takskjutporten ASR 40 får kunder
och förbipasserande en ostörd insyn
i sälj- och utställningslokalerna,
och dagsljuset kan utnyttjas bättre.
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
Transparens kombinerad
med utmärkt värmeisolering
En extra effektiv värmeisolering
hos ASR 40 får man med det 26 mm
tjocka dubbla DURATEC-fönstret
och den intelligenta profilgeometrin.
Golvområdet har en 26 mm tjock
PU-sandwichfyllning som standard – med stucco-prägling på utsidan
och insidan. Extra attraktiv är ASR 40
med helglas.
65 mm
26 mm
Lamellövergång med tätning
och fingerklämskydd
24
Portutföranden (exempel)
ASR 40
Storleksområde
Bredd upp till 5000 mm
Höjd upp till 7000 mm
65
65
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Som standard med 65 mm profilvy, vågrätt och lodrätt,
utan synlig sektionsövergång
Luftgenomträngning
Klass 2
Ljuddämpning
R = 22 dB
3)
4)
Värmeisolering 5) 6)
– dubbelruta som standard U = 3,2 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,8 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) v id en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
Den smala profilen med osynliga sektionsövergångar
25
ALR 40
Modern aluminiumport
betonar tidsenlig arkitektur
Representativ portlösning
Portar i många utföranden
ALR 40 har ett modernt utseende som
kännetecknas av mycket transparens.
De stora fönstren ända ner till golvet
och den smala aluminiumramprofilen
ger denna port dess eleganta design.
Hos Hörmann är varje portblad
jämnt uppdelat nerifrån och upp
för ett lätt och modernt portutseende.
Portbredden avgör vilken profilvariant
som används: antingen med 52 mm
profilbredd för upp till 5500 mm
portbredd eller med 91 mm profilbredd
från och med 5510 mm portbredd.
För breda profiler finns även breda
fönster. En gångdörr med låg tröskel
finns som tillval och smälter harmoniskt
in i helhetsbilden.
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
120 mm
26 mm
Vy över portens insida
med svarta glaslister
26
Extra förmånligt pris
vid beställning av breda fönstersektioner
Portutföranden (exempel)
ALR 40
ALR 40 N med smala fönstersektioner
52
52
120
Storleksområde
Bredd upp till 8000 mm
Höjd upp till 7000 mm
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Portar med en maxbredd på 5500 mm levereras
som standard med spröjsprofil 52 mm
(på begäran även med spröjsprofil 91 mm)
91
91
120
Portar från 5510 mm bredd levereras
som standard med 91 mm spröjsprofil
ALR 40 B med breda fönstersektioner
Luftgenomträngning
utan gångdörr klass 2
med gångdörr klass 1
3)
Ljuddämpning 4)
utan gångdörr R = 23 dB
– dubbelruta som tillval (ESG) R = 30 dB
med gångdörr R = 22 dB
Värmeisolering 5) 6)
utan gångdörr
– dubbelruta som standard U = 3,3 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 3,0 W/(m²·K)
– k limatdubbelruta som tillval (ESG) U = 2,6 W/(m²·K)
med gångdörr
– dubbelruta som standard U = 3,5 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 3,2 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) vid en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
91
120
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Portar med gångdörr och låg tröskel levereras
i bredder upp till 7000 mm.
Levereras som standard med 91 mm spröjsprofil, matchande gångdörr finns
att beställa med smala fönstersektioner samt med 91 mm spröjsprofil.
För speciella önskemål om fönsterplacering, port i helglas samt
olika sektionsutföranden har vi många olika alternativ, både för portar
med breda och smala fönsterpartier
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
27
ALR Vitraplan
Blickfång för representativa byggnader
och modern arkitektur
För en förstklassig hallarkitektur
Välj mellan två färgtoner
ALR Vitraplan är den exklusiva
varianten av ALR 40 med breda
fönstersektioner. De framförliggande,
enhetliga fönstren ger porten en extra
ren och elegant karaktär. Ramprofilen
är täckt, så att inget stör den rena
och klara helheten.
Den enhetliga glasfronten utan
störande profil utgör ett attraktivt
blickfång i moderna industribyggnader
och privata representativa byggnader.
Insidan motsvarar profilutseendet
hos porten ALR 40 B. Det beprövade
fingerklämskyddet från Hörmanns
takskjutportar för industrin finns
även för ALR Vitraplan-portarna.
Med fönstren i färgerna brun
och grå och en mörk ramprofil
som harmonierar med glasets färg
smälter ALR Vitraplan in perfekt
i fasaden. Denna exklusiva port
uppvisar en spännande kombination
av spegelverkan och genomsyn.
Framförliggande fönster i brun färgton
Framförliggande fönster i grå färgton
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
120 mm
26 mm
28
Portutförande
ALR Vitraplan
Storleksområde
Bredd upp till 6000 mm
Höjd upp till 7000 mm
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Fönstersektionernas uppdelning motsvarar den i utförandet ALR 40 B
(se sid 27)
Luftgenomträngning
Klass 2
Ljuddämpning
R = 23 dB
3)
4)
Värmeisolering 5) 6)
– dubbelruta som standard U = 3,2 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 3,0 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) v id en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
Exklusiv aluminiumport med enhetliga fönster
29
ALS 40
Skyltfönsterport i aluminium med äkta glas
Stora fönstersektioner är inbjudande
Redan utifrån framgår vad som
är intressant att titta på inne i lokalen,
som genomströmmas av naturligt
dagsljus på ett inbjudande sätt.
Hörmann ”skyltfönsterport” med smala
aluminiumprofiler och stora fönsterytor
lämpar sig därför väl för olika typer
av utställningslokaler. Som exempel
kan nämnas bil- och båthallar och
husbils- / husvagnsförsäljning.
Symmetriska fönsterstorlekar
med äkta säkerhetsglas
En port ska även fungera
som skyltfönster. Denna effekt
uppnås tack vare de stora och exakt
symmetriska glasytorna i Hörmann
”skyltfönsterport”. Vi använder
ett säkerhetsglas (6 mm), eftersom
ett ”skyltfönster” i utsatt läge måste
vara lätt att rengöra men samtidigt
ge ett representativt intryck.
På beställning levereras
porten även med dubbla rutor
av säkerhetsglas (26 mm).
ÄKTA GLAS
120 mm
26 mm
30
Portutföranden
ALS 40
Storleksområde
Bredd upp till 5500 mm
Höjd upp till 4000 mm
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Upp till 3330 mm bredd
Luftgenomträngning
Klass 2
Ljuddämpning
R = 30 dB
91
120
3)
4)
Värmeisolering 5) 6)
– enkelruta, standard (VSG) U = 6,2 W/(m²·K)
– k limatdubbelruta som tillval (ESG) U = 2,6 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6)
vid en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
Över 3330 mm bredd med lodrät spröjs (91 mm)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
31
TAR 40
Aluminiumporten med termoprofiler
Bästa möjliga värmeisolering
och komfort
Denna port har många fördelar:
hög transparens, hög stabilitet
och god värmeisolering. Den moderna
designen hos TAR 40 smälter omärkligt
in i fasader med modern arkitektur.
120 mm
Med bruten köldbrygga i profilen
Profilens inre och yttre skal separeras
av glasfiberarmerade polyamidlister
som både förhindrar värmetransport
och ger hög styvhet.
Det höga värmeisoleringsvärdet
uppnås genom en kombination
av flera portegenskaper:
aluminiumrör med termoprofiler
och köldavvisande dubbelruta.
De dubbla DURATEC-fönstren
är 26 mm tjocka som standard
och har därför en god värmeisolering.
På begäran finns porten även
med treskiktsrutor för ännu bättre
värmeisolering. Golvområdet
har en 26 mm tjock isolering
av PU-hårdskum som standard.
Gångdörren som tillval med hög tröskel
gör det möjligt att passera enkelt
utan att öppna porten helt och hållet.
Det minskar dessutom värmeförlusten
och sparar energi.
Bruten köldbrygga i ramprofilen genom
glasfiberarmerade polyamidlister (röda)
i kombination med treskiktsruta som tillval.
32
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
26 mm
120 mm
Övertygande argument
3 i 1:
ljus, sikt och värmeisolering
Portutföranden (exempel)
TAR 40
Storleksområde
Bredd upp till 7000 mm
Höjd upp till 7000 mm
52
120
Motstånd mot vindbelastning
Klass 3
1)
Vattentäthet 2)
Klass 3 (70 Pa)
Portar med en maxbredd på 5500 mm
levereras som standard med spröjsprofil 52 mm
(på begäran även med spröjsprofil 91 mm)
91
120
Portar från 5510 mm bredd levereras
som standard med 91 mm spröjsprofil
Luftgenomträngning
utan gångdörr klass 2
med gångdörr klass 1
3)
Ljuddämpning 4)
utan gångdörr R = 23 dB
– dubbelruta som tillval, (ESG) R = 30 dB
med gångdörr R = 22 dB
Värmeisolering 5) 6)
utan gångdörr
– dubbelruta som standard U = 2,7 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,4 W/(m²·K)
– k limatdubbelruta som tillval (ESG) U = 2,1 W/(m²·K)
med gångdörr
– dubbelruta som standard U = 2,9 W/(m²·K)
– t reskiktsruta som tillval U = 2,6 W/(m²·K)
EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
EN 13241-1, bilaga B EN 12428;
6) vid en portyta på 5000 × 5000 mm
1)
5)
Säkerhetsegenskaper enligt EN 13241-1, på sid 43.
120
Kan beställas i helglas eller med valfri placering av fönster
Portar med gångdörr och låg tröskel levereras
i bredder upp till 7000 mm.
Ytterligare information finns i avsnittet om inbyggnadsdata.
33
Takskjutportar med gångdörr
med låg tröskel
Endast hos Hörmann
EUROPEISKT PATENT
Som standard
med dörrstängare
med glidskena
Finns som tillval
med integrerad
dörrstängare
inklusive låsenhet (bild)
NYHET
För bästa möjliga
skydd och utseende
Stabilt dörrlås
(ej på bild)
förhindrar att dörrbladet
sätter sig alt. bågnar
Finns som tillval
med flerfaldig låsning
(bild) NYHET
Gångdörren spärras med
en bult och en hakregel
per lamell längs
med hela portens höjd.
Fördel: mer stabilitet
och högre inbrottsskydd.
Genomgående
gångjärnslist
Gångjärnslisterna
är snyggt integrerade
i ramen och förhindrar
klämskador
Hörmann gångdörr med hög tröskel är tillverkad i rostfritt
stål och mäter som standard 10 mm på mitten och 5 mm
i kanterna. Portar från 5510 mm har en ca 13 mm bred tröskel.
• Vid personpassage behöver man inte öppna porten.
• Minskar snubbelrisken och hindrar inte hjulen på vagnar o.dyl.
• I portar med maskineri ser den medlöpande fotocellen VL 2
med två sensorer till att porten reverserar beröringsfritt
innan den stöter på ett hinder.
Fingerklämskydd
Ut- och invändigt
som standard
på gångdörrar
• Gångdörrskontakten garanterar att porten endast
kan öppnas när dörren är stängd.
Under vissa förutsättningar uppfyller Hörmann portar
med gångdörr med låg tröskel, upp till en bredd på 5500 mm,
de krav som gäller för en nödutgång.
Dessutom finns gångdörrar med tröskel
i samma utseende som porten.
En gångdörr med tröskel är även ett bra alternativ
om marken sluttar vid port- / dörröppningen.
Se även en kort film på:
www.hoermann.com.
34
Effektiv
värmeisolering
med inställbar
dubbel tätning
vid övergången
mellan portens
underkant och golvet
och mellan dörrbladet
och tröskeln.
En separat justerbar
golvtätning för porten
och dörren utjämnar
mindre ojämnheter
i golvet.
Sidodörrar till porten
Sidodörrar i samma
utförande som porten
Om det finns utrymme vid sidan om porten kan en sidodörr
i samma utförande vara ett bra och prisvärt alternativ.
Människor kan snabbt och enkelt passera samtidigt
som det blir möjligt att separera person- och motortrafik.
Sidodörren kan även fungera som utrymningsväg
och därmed erbjuda extra säkerhet. Vid beställning
kan du välja om sidodörren ska öppnas inåt eller utåt,
vara vänster- eller högerhängd. På förfrågan kan dörren
förses med ett trepunktslås (säkerhetslås, regel, dubbla
låsbultar samt säkerhetsrosett). Detta lås kan inte
kompletteras i efterhand.
Utformning av gång- och sidodörrar
Alla dörramar av strängpressade aluminiumprofiler,
natureloxerade enligt DIN 17611. Betsad yta i naturton
E6 / C0 (tidigare E6 / EV 1). Som standard är dörrarna
utrustade med tätningslist av EPDM-gummi med lång
livslängd och god väderbeständighet.
Beslag
Infällt lås med profilcylinder. Utställda dörrhandtag,
ovala nyckelskyltar i svart plast, på beställning med växellås.
Kan levereras i naturfärgad aluminium, i blankpolerat
eller borstat rostfritt stål.
Dörrstängare
Standard för gångdörrar i port.
Tillval för sidodörrar.
Sidodörren med hög värmeisolering:
Flerfunktionsdörr MZ Thermo
• 46 mm tjockt dörrblad med bruten köldbrygga
och PU-skumfyllning
• Blockkarm i aluminium och golvtröskel
med brutna köldbryggor
• Dubbla tätningar runt om
• Hög värmeisolering med U-värde = 1,2 W/(m²·K)
• Enkellås med plastdörrtrycke
• Som standard i trafikvitt, RAL 9016
• Kan beställas som tillval i WK 2-utförande
som KSI Thermo
Mer information finns i broschyren:
Funktionsdörrar för individuell arkitektur
35
Portar i färg
bidrar till företagsprofilen
Färger blir i allt högre grad en del av företagets
profil. Då lämpar sig lackerade portar.
Alla industritakskjutportar från Hörmann finns
i 14 standardfärger samt i ca 200 andra färger
enligt RAL- och NCS-skalorna*.
Tack vare våtlackering på insidan och utsidan
samt bandlackering av 42 mm isolerade lameller
i standardkulörerna, bibehålls färgkulören
med god kvalitet under en lång tid – porten
ser bra ut även i framtiden.
Mörkare färgnyanser bör undvikas på isolerade
stålportar och portar utan köldbryggor,
eftersom stark sol kan göra att plåten bucklas
och funktionsdugligheten påverkas (bimetalleffekt).
De galvaniserade karmramarna och beslagen
levereras utan ytbeläggning. Glaslisterna
och de eloxerade profilerna till gångdörren
kan fås med ytbeläggning som tillval.
Fönsterramar för sektions- och sandwichfönster
är svarta som standard. Portbladsförstärkningar
och ändvinklar är gråvita som standard (RAL 9002).
* D et gäller dock inte pärleffekt-, signaloch metallicfärger. Mindre färgavvikelser
tolereras. Samtliga färger enligt RAL / NCS.
36
Portar med isolerade stålsektioner som lackerats i någon
av de 14 standardkulörerna är gråvita på insidan (RAL 9002).
14 standardkulörer
Utan pristillägg
för isolerade stålsektioner
Trafikvit
RAL 9016
Kritvit
RAL 9010
Aluminiumgrå
RAL 9007
Silvermetallic
RAL 9006
Gråvit
RAL 9002
Jordbrun
RAL 8028
Antracitgrå
RAL 7016
Mossgrön
RAL 6005
Lövgrön
RAL 6002
Marinblå
RAL 5010
Azurblå
RAL 5009
Ultramarinblå
RAL 5002
Röd
RAL 3000
Rapsgul
RAL 1021
Av trycktekniska skäl kan vissa kulöravvikelser
förekomma. Kontakta din Hörmann-återförsäljare
för råd kring färgval.
37
För mer ljus i hallen
Sektionsfönster, fönsterram i aluminium
Endast hos Hörmann
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
Utmärkt reptålighet
DURATEC-plastfönstret
behåller en god genomsyn
i Hörmann takskjutportar
under lång tid, trots
många rengöringar
och kraftiga påfrestningar.
Sektionsfönster
Sektionsfönster
Sektionsfönster
Fönsterarea
635 × 245 mm
Fönsterarea
602 × 132 mm
Fönsterarea
725 × 370 mm
Fönsterram:
Plastram, svart eller ram
i pressgjuten zink, svart
Fönsterram:
Plastram, svart
Fönsterram:
Plastram, svart
Sektionshöjd:
500, 625, 750 mm
Sektionshöjd:
625, 750 mm
Typ A
Sektionshöjd:
500 mm (DPU)
500, 625, 750 mm (SPU)
Typ D
Typ E
God genomsyn utan
avståndshållare i mitten
Det nya DURATECstandardglaset är 26 mm
tjockt och behöver därför
inte någon avståndshållare.
Detta innebär att man får
en helt fri genomsyn i hallen.
Fönsterram i aluminium, NF, WF
Utförande N
med normala fönstersektioner
Utförande B
med breda fönstersektioner
26 mm fönster utan
avståndshållare i mitten
Fönsterarea
Beroende på utförande
Fönsterram:
Normalprofil eller termoprofil,
eloxerad E6 / C0 (tidigare E6 / EV 1)
Spröjsprofil:
52 / 91 mm
100 mm (DPU)
16 mm fönster
med avståndshållare
i gamla modellserier
38
Fönsterram i aluminium FP
Utförande N
med normala fönstersektioner
Fönsterarea
Beroende på utförande
Fönsterram:
Normalprofil, eloxerad E6 / C0
(tidigare E6 / EV 1)
Spröjsprofil:
65 mm
Sektionsfönster
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
DURATEC dubbelruta av plast, klar
plastram SPU 33 mm
Pressgjuten ram SPU 26 mm, DPU 64 mm
Typ A
SPU, DPU
DURATEC treskiktsruta av plast, klar
64 mm DPU ram i pressgjuten zink
DPU
DURATEC fyrskiktsruta av plast, klar
64 mm DPU ram i pressgjuten zink
DPU
Typ D
Typ E
SPU
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
DURATEC dubbelruta i polykarbonat, klar
slagtålig, inbrottsförebyggande
26 mm SPU ram i pressgjuten zink
SPU
Fönsterram i aluminium
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
DURATEC plastruta, klar
3 mm
DURATEC dubbelruta av plast, klar
26 mm (U g = 2,6 W/‌(m²·K)) 45 mm vid DPU (U g = 2,7 W/‌(m²·K))
NF, WF
FP
SPU, APU, ALR
SPU, DPU, APU,
TAP, ALR, TAR
ASP, ASR
DURATEC treskiktsruta av plast, klar
26 mm (U g = 1,9 W/‌(m²·K))
45 mm vid DPU (U g = 1,6 W/‌(m²·K))
SPU, DPU, APU,
TAP, ALR, TAR
ASP, ASR
DURATEC fyrskiktsruta av plast, klar
45 mm (U g = 1,3 W/‌(m²·K))
DPU
DURATEC polykarbonatruta, klar
slagtålig, inbrottsförebyggande
6 mm
SPU, APU, ALR
DURATEC dubbelruta i polykarbonat, klar
slagtålig, inbrottsförebyggande
26 mm (U g = 2,6 W/‌(m²·K))
SPU, APU, TAP,
ALR, TAR
Plastruta, kristallstruktur
3 mm
SPU, APU, ALR
Dubbelruta i plast, kristallstruktur
med klar DURATEC-innerruta
26 mm (U g = 2,6 W/‌(m²·K))
SPU, APU, TAP,
ALR, TAR
ASP, ASR
ASP, ASR
Enkelruta av VSG, klar 6 mm
SPU, APU, ALR, ALS
Dubbelruta av ESG, klar
26 mm (U g = 2,7 W/‌(m²·K))
klimatdubbelruta av ESG, klar
26 mm (Ug = 1,1 W/‌(m²·K))
SPU, APU, TAP,
ALR, TAR, ALS
Kanaldubbelruta
16 mm
SPU, APU, ALR
Sträckmetall, rostfritt stål
Ventilationstvärsnitt: 58 %
SPU, APU, ALR
Perforerad plåt, rostfritt stål, blank
Ventilationstvärsnitt: 40 %
SPU, APU, ALR
PU-sandwichfyllning, klädd med aluminiumplåt,
båda sidor stucco-präglade
26 mm
APU, TAP, ALR, TAR
ASP, ASR
PU-sandwichfyllning, klädd med aluminiumplåt,
båda sidor stucco-präglade
26 mm
APU, TAP, ALR, TAR
ASP, ASR
39
Hörmann takskjutportar kan anpassas efter alla lokaler
Säker projektering vid ny- eller ombyggnad
Portmekaniken ska inte på något sätt störa lokalens funktion. Därför
är det viktigt att välja rätt typ av beslag redan på projekteringsstadiet.
Hörmann kan leverera alla porttyper med samtliga beslagtyper.
Olika beslagtyper och kombinationer hittar du i avsnittet om inbyggnadsdata.
40
Beslaget för
lågt överstycke
Exempel på möjliga beslagsvarianter
Beslagtyp N / NB*
Normalbeslag
Beslag NH
med liten
höjdförlängning
Beslagtyp H / HB*
Höglyftsbeslag
löpskenebeslag
Beslag HS
med löpskenebågar
2 × 45°
Optimerade brytrullar
Även portstyrningen är optimalt
utformad. Låglyftsbeslag kan användas
även för tak med mindre än 10° lutning.
Beslagtyp L
Beslag för lågt
överstycke
Beslag V / VB*
Vertikalbeslag
Beslag ND
med takföljande
lutning
Beslag NS
med löpskenebågar
2× 45°
Beslag HD
med takföljande
lutning
Beslag HU / RB*
med underliggande
fjäderaxel
Beslag LD
med takföljande
lutning
Beslag VU / WB*
med underliggande
fjäderaxel
Endast hos Hörmann
Störande placering
Maskineri och kättingspel
där de ska sitta
Alla manöverelement nära porten.
Ingen frihängande kätting
som stör mitt i lokalen. Här lönar
det sig att jämföra!
Minsta krav på överhöjd
* vid porttyp DPU
Handmanövrering
200 mm
Maskineri WA 300 S4 / WA 400
200 mm
Maskineri ITO 400
260 mm
Minsta krav på sidoutrymme
Markeringsstolpar skyddar
karmen mot skador
Utvändigt slipper man dyra
påkörningsskador på byggnaden.
Invändigt skyddar den
portlöpskenorna från påkörning.
Manuell drift med lina
125 mm
Handmanövrering med kättingspel
165 mm
Maskineri WA 300 S4 / WA 400
200 mm
För flerbilsgarage och parkeringshus
rekommenderas användning av ett tystgående
FU-maskineri.
41
Det bästa kvalitetsbeviset:
Väl beprövad teknik in i minsta detalj
Tyst portgång
Gångjärnsrullfästen av galvaniserat
stål med justerbara kullagrade löprullar
av plast ger en exakt och tyst gång.
Mycket servicevänlig
Om sidokarmen körs på kan
de fastskruvade löpskenorna
lätt bytas ut till en låg kostnad.
Galvaniserat, fällbart rullfäste
Med det fällbara rullfästet minskar
överhöjdsbehovet och man förhindrar
att den översta portsektionen knäcks
vid öppning.
Slitstarka förbindningar
Kraftiga mittgångjärn av galvaniserat
stål kopplar ihop de enskilda
portsektionerna med exakt passning.
Portsektionskanten är utformad
på ett sådant sätt att skruvar dras
genom 4 gånger plåttjockleken.
42
Övre karmanslutning
med anslutningskonsol
Fördefinierade positioner
på fjäderaxelkonsolen underlättar
monteringen av hela fjäderaxeln.
Fastsättning av lintrumma
på fjäderaxel
Ingen separat styrfjäder behövs,
allt är gjutet i ett stycke, vilket
höjer funktionssäkerheten och
förenklar service.
Axeln är galvaniserad, fjädrarna
är ytbelagda.
Flexibel axelkoppling
Små avvikelser i mittläget utjämnas
genom axelkopplingens flexibilitet.
Förtillverkad upphängning
Löpskenorna är upphängda i taket
med specialprofiler av galvaniserat
stål och avlånga hål.
I största möjliga mån är de förberedda
för respektive monteringssituation.
Säkerhetsdetaljer
enligt Europanorm EN 13241-1
Samtliga portar måste uppfylla
säkerhetskraven i enlighet med EN 13241-1!
Kontakta andra leverantörer
för att få uppgifterna bekräftade!
Testade och certifierade hos Hörmann:
Fallskydd
Säker portstyrning
Löprullarna löper exakt i säkerhetsskenor som utvecklats
av Hörmann. Portbladet kan inte hoppa ur, vare sig under
öppning eller i horisontalläget under taket.
Optimal viktbalansering
Torsionsfjäderaggregat med spårförsedd torsionsfjäderaxel
balanserar portens vikt optimalt. Porten löper lätt
vid öppning / stängning.
Fånganordning
En spärrhake är inbyggd i lyftmekanismen för att skydda
mot skador vid brott på lina eller fjäder. Europeiskt patent.
Fjäderbrottssäkring
Spärrar torsionsfjäderaxeln vid fjäderbrott
och stoppar porten i sitt läge. Europeiskt patent.
Klämskydd
Fingerklämskydd
Tack vare den speciella formen på portsektionerna
finns inga klämställen, vare sig på ut- eller insidan.
Linstyrning på insidan
Lyftlinorna löper inneslutna mellan karmen och porten utan
några utstickande komponenter, vilket minskar skaderisken
avsevärt. Portar med låglyftsbeslag har lyftkätting / vajer.
Skydd från sidan
Sidokarmarna är helt slutna, hela vägen nerifrån
och upp. Ingenting tränger in eller fastnar från sidan.
Kontaktlist
Sensorer övervakar portens underkant och ser till att porten
stannar och reverserar vid fara. En extra säker övervakning
av stängningskanten garanteras med den medlöpande
fotocellen (se sid 53 för mer information). Hinder upptäcks
på detta sätt redan innan de kommer i kontakt med porten.
43
Handmanövrerade portar
Har draglina eller dragstång som standard
Alternativa manövreringssätt
Säkert lås som standard
Skjutregel
Förberedd för hänglås
för säker nattlåsning.
Endast hos Hörmann
Tillval: Dragrep med lina eller stålkätting
Vridregel
Självlåsande portlås
med snäppmekanism.
Levereras på begäran
med VU- / WB- och
HU- / RB-beslag (med
underliggande fjäderaxel).
Endast hos Hörmann
EUROPEISKT PATENT
Golvlås
Mycket praktiskt när
porten måste öppnas ofta.
Frigörs enkelt med ett tryck
på pedalen. Låses snabbt
och säkert. Man hör tydligt
när det låser.
Tillval: handkättingspel (bild ovan),
även med kedjespännare (bild nedan)
44
Portens handtag
Säkerhet som standard
Manövrera låset utifrån
Utifrån manövreras portens lås med det
ergonomiska handtaget. Inifrån manövrerar man
låset med ett vred och låsstift. Profilcylindern
kan även integreras i centrala låssystem.
Skjutregel
Vridregel
Nedsänkt handtag
Vertikal portstyrning, perfekt för logistikarbeten
tack vare en plan konstruktion och flexibel
monteringshöjd (rampportar). Med låscylindern
har man tillgång till två funktioner, låsa upp
porten permanent och automatisk återlåsning.
Alla invändiga delar skyddas av en inklädnad.
Skjutregel
Vridregel
45
Industritakskjutportar
Säkerhet som standard Tack vare inbrottsförebyggande uppskjutningsspärr
En tillförlitlig inbrottsförebyggande port som skyddar dina varor och maskiner
är speciellt viktig för industrin. Hos Hörmann har alla portar upp till 5 m höjd en mekanisk
uppskjutningsspärr. Hörmann har även låssystem för extra skydd som tillval.
46
Fastlåst och skyddad
mot uppbändning
Alla maskindrivna industritakskjutportar från
Hörmann med upp till 5 m höjd levereras
med inbrottsförebyggande uppskjutningsspärr
som standard. Detta mekaniska skydd förhindrar
på ett säkert sätt att porten skjuts upp med våld,
även under ett strömavbrott.
Takskjutportar som är högre än 5 m
är inbrottsförebyggande tack vare sin höga vikt.
På takskjutportar med kedjemaskinerier förhindrar
den självhämmande växeln att porten bänds upp.
Ökad säkerhet nattetid
På maskineridrivna portar kan dessutom
en mekanisk skjutregel installeras (se bild på sid 44).
En elektrisk brytare förhindrar att portmaskineriet
startar när porten är låst.
Uppskjutningsspärrens låshakar hakar automatiskt
fast om porten skjuts upp.
47
Axelmaskineri WA 300 S4
Utökat
storleksområde
Med Soft-Start och Soft-Stop som standard
Flexibel montering
Det nya axelmaskineriet WA 300 S4 monteras
snabbt och flexibelt. Tack vare maskineriets
frånkopplingsautomatik behöver inte någon
kontaktlist eller andra komponenter monteras
på porten. Det sparar tid och reducerar
servicebehovet på grund av skador på kablar osv.
Standardfunktionerna Soft-Start och Soft-Stop
ser dessutom till att portens rörelser är mjuka
och skonsamma.
Beslagstyper:
• Normalbeslag
• Beslag för lågt överstycke
• Höglyftsbeslag
• Vertikalbeslag
Portstorlekar:
• Max. portbredd 6000 mm
• Max. porthöjd 4500 mm
• Ej för portar av typen ALS 40 och DPU
Diagonal monteringsvariant
Diagonal monteringsvariant
Ytterligare information finns i avsnittet
om inbyggnadsdata eller hos din Hörmann-försäljare.
48
Vertikal monteringsvariant
Endast hos Hörmann
Patentsökt
Standard på WA 300 S4
Extra
upplåsningar
•Soft-Start och Soft-Stop
för tyst och skonsam portgång
•Kraftbegränsning i riktning
”Port öppen” / ”Port stängd”
•Integrerat styrsystem med tryckknapp DTH R
•Utrymmesbehov på sidan på endast 200 mm
•Vare sig monteringsarbeten eller kabeldragning
på porten krävs*
•Låg strömförbrukning på endast
ca 1 W under stand-by
(utan övriga elektriska tillbehör)
Säkrad upplåsning invändigt
Lås upp maskineriet bekvämt
från golvet (Hörmann-patent).
* gäller ej portar med gångdörr
Serviceupplåsning direkt
på maskineriet
Vid den lagstadgade årliga inspektionen
behöver maskineriet inte monteras
ned från portaxeln. Det sparar både
tid och pengar. Servicefrikopplingen
kan när som helst bytas
mot en säkrad nödfrikoppling.
Tillval styrning 400 U
Finns som kompakt styrenhet
i kombination med lastbryggsstyrning
420 S och 420 T.
Säkrad upplåsning utvändigt
ASE
För portupplåsning utifrån
(krävs i lokaler utan någon ytterligare
ingång). Låsbart hus i gjutgods,
med profilhalvcylinder.
Mått:
83 × 133 × 50 mm (B × H × D)
Skjutstång
För handmanövrering av portar
högre än 3000 mm samt
som nödmanövrering (se bild på sid 51).
Nödbatteri
Denna nödförsörjning kompenserar
vid strömavbrott på upp till 24 timmar
eller max 5 portcykler (beroende
på temperatur och laddningsstatus).
Nödbatteriet laddar upp sig igen
under normal drift av porten.
49
Axelmaskineri WA 400, WA 400 M
Starkt och robust
Direktdriftsmaskineri WA 400
Det patenterade utförandet för påflänsning monteras snabbt
och enkelt på fjäderaxeln och kräver betydligt mindre
sidoutrymme än liknande lösningar från andra tillverkare.
Kan kombineras med styrsystem
A / B 445, A / B 460, B 460 FU
Maskineri med kedjeadapter WA 400
Standardmonteringsläge: horisontellt eller vertikalt.
På bilden med nödhandkätting som tillval.
Maskineri WA 400 med kedjeadapter rekommenderas
för alla porthöjder upp till 7000 mm där det är ont om
sidoutrymme. I kombination med beslagtyperna L och LD
behövs ett maskineri med kedjeadapter. Särskilt skonsamt
mot porten tack vare den indirekta kraftöverföringen.
Kan kombineras med styrsystem
A / B 445, A / B 460, B 460 FU
Maskineri för mittmontage WA 400 M
Standardmonteringsläge: vertikalt.
På bilden med nödhandkätting som tillval.
Detta utförande monteras mitt på fjäderaxeln
och på så sätt behövs inget extra utrymme på sidan.
Observera överstyckshöjden!
WA 400 M levereras som standard med säkrad upplåsning
och är lämpligt för i stort sett alla typer av beslag.
Kan kombineras med styrsystem
A / B 445, A / B 460, B 460 FU
50
När sidoutrymmet är begränsat.
Endast hos Hörmann
Vid alla utföranden för trefasström:
Extra
upplåsningar
•Tyst gång
•Lång inkopplingstid
•Snabb portgång
•Finns även som FU-version
Serviceupplåsning
i standardutförande
Vid den lagstadgade årliga inspektionen
behöver maskineriet inte monteras
ned från portaxeln. Det sparar både tid och
pengar. Servicefrikopplingen kan när som helst
bytas mot en säkrad nödfrikoppling.
Säkrad upplåsning invändigt
(standard vid WA 400 M)
Lås upp maskineriet bekvämt
från golvet (Hörmann-patent).
Alternativa nödöppningssätt
för serviceupplåsning
Nödhandvev
En prisvärd variant som finns i två olika
utföranden. Välj mellan fast handvev
och länkad handvev. Kan modifieras
till nödhandkätting.
Nödhandkätting
Genom kombinationen av standardmonterad
nödhandkätting och säkrad nödfrikoppling
som tillval kan porten frikopplas
och manövreras från golvet.
Skjutstång
För högre portar från 3000 mm, samt
som nödmanövrering, rekommenderas särskilt
för brandkårsportar. Säkrad upplåsning krävs.
Säkrad upplåsning utvändigt
ASE
För portupplåsning utifrån
(krävs i lokaler utan någon ytterligare
ingång). Låsbart hus i gjutgods,
med profilhalvcylinder.
Mått:
83 × 133 × 50 mm (B × H × D)
Uppfyller kraven för brandsäkerhetsnormen
EN 14092.
51
Maskineri ITO 400, SupraMatic H och SupraMatic HD
Platsbesparande maskinerier
Kedjemaskineri med löpskena ITO 400
•
•
•
•
•
•
•
•
Inget krav på sidoutrymme
Nödfrikoppling sker via bowdenkabel på styrsliden
Nödfrikoppling möjlig från utsidan
IP 65 (spolsäker)
För normalbeslag (N, ND) och låglyftsbeslag (L, LD)
Max. porthöjd 4500 mm
Finns även som FU-version
För portar med gångdörr på beställning
Kan kombineras med styrsystem
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
Maskinerier
SupraMatic H och SupraMatic HD
• Antal garageplatser:
max. 100 portcykler (Öppna / Stänga) per dag
• Drag- och tryckkraft 1000 N,
kortvarig stoppkraft 1200 N,
öppningshastighet
SupraMatic H: 22 cm/s
SupraMatic HD: 18 cm/s
• Snabbupplåsning manövreras inifrån
• Anslutningskabel med jordad stickkontakt,
andra upphängning för styrskena FS 60 och FS 6
• Integrerad belysning med förinställt 2-minuters-ljus
• Uppskjutningsspärr som säkerhetsanordning
• Kan utökas med tillsatsenheter
(signallampsanslutningar, se sid 62)
• För portar med fjäderbrottssäkring
• SupraMatic H: max. bredd 5000 mm
(5500 mm på begäran), max. höjd 3000 mm
• SupraMatic HD: max. bredd 6750 mm
(7000 mm på begäran), max. höjd 3000 mm
• För normalbeslag (N) och låglyftsbeslag (L)
• För portar med gångdörr, ALS och äkta glas på beställning
• Ej för portar av typen DPU
52
Medlöpande fotocell
Endast hos Hörmann
Ökad säkerhet och högre hastighet
EUROPEISKT PATENT
Beröringsfri
frånkopplingsautomatik
skyddar både personer
och gods
Medlöpande fotocell (europeiskt patent)
Hörmann erbjuder ökad säkerhet för industriella
takskjutportar genom en medlöpande fotocell VL,
som finns att beställa som tillbehör. En sensor
övervakar portens underkant, så att hinder
och personer som hamnar i vägen upptäcks
tidigt, varpå porten reverserar redan före
beröring. Tack vare denna teknik kan portarna
manövreras snabbare, utan att tillåtna öppningsoch stängningskrafter överskrids.
En sensor (VL 1) resp. två sensorer
(VL 2) är placerade i en medlöpande
svängarmskonstruktion.
Hos DPU-portar med impulsstyrda
maskinerier eller portar med gångdörr
och låg tröskel krävs en medlöpande
fotocell VL 2.
Portar med gångdörr
och låg tröskel levereras
med medlöpande fotocell
i utförande VL 2,
där två sensorer övervakar
portens underkant.
Påkörningsskydd i sidorna
förhindrar att svängarmen
skadas i stängt läge.
53
Styrenheter
Kompatibla systemlösningar
Intern
styrning
WA 300
Extern
styrning
360
●
○
Impulsstyrning
A / B 445
Komfort­- styrning
A / B 460
●
●
FU-styrning
B 460 FU
Maskinerier
WA 300 S4
WA 400
WA 400 FU
●
Funktioner / egenskaper
Styrenhet, kan monteras skilt
från maskineriet.
●
●
●
●
Inställning utförs bekvämt direkt
via styrningen
●
●
●
●
Soft-Start och Soft-Stop
för tyst och skonsam portgång
Snabbgång kan ställas in
(beroende på beslag).
Kraftbegränsning i riktning
”Port öppen” /”Port stängd”
●
●
●
● 3)
● 3)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Integrerad manövrering
”Öppna-Stoppa-Stänga”
Kåpan har en extraknapp
för en andra öppningshöjd
○ 4)
●
Menyavläsning utifrån med en integrerad
dubbel 7-segmentsdisplay (underhålls-,
cykel- och drifttidsräknare samt felanalys)
●
●
●
●
Samlingsfelmeddelande
med individuell avläsning (akustiskt,
optiskt eller t.ex. via mobiltelefon).
●
○
○
○
●
Kan utökas med extern fjärrmottagare
●
●
●
●
Automatisk stängning
●
●
●
●
○
○
○
Körbanereglering
1)
1)
Anslutningsklämmor
för ytterligare manöverdon
○
●
●
●
230 V
230 V
400 / 230 V
400 / 230 V
230 V
●
●
●
●
●
○ 5)
○
○
○
○
●
●
●
●
●
Tryckknapp
DHT R
Standardtillbehör
Spänningsförsörjning
Anslutningskabel med CEE-kontakt
(Skyddsklass IP 44)
●
2)
Huvudströmbrytaren är integrerad
i styrenhetskåpan
Styrsystem och portbladskomponenter
i skyddsklass IP 65
(spolsäker)
● ingår som standard
○ för respektive utrustning t.ex. med extra styrning
Endast i kombination med signallampsanslutning och fotocell eller ljusridå, eller medlöpande fotocell VL 1 / VL 2
styrsystem med integrerad huvudströmbrytare utgår anslutningskabeln
3) I riktningen ”Port stängd” vid drift utan SKS / VL (vid drift med SKS / VL åker porten generellt med snabbgång i riktningen ”Port stängd”)
4) I kombination med UAP 300 och DTH I eller DTH IM
5) Extern huvudströmbrytare är möjlig
1) 2) Vid
54
Hörmann är din partner när
det gäller speciallösningar
Med Hörmann får du ett komplett, individuellt utformat
styrsystemskoncept från en och samma tillverkare.
Från integrering av specialstyrningar i redan befintliga
system och fullständig centralstyrning för alla funktioner
till datorbaserad visualisering av alla portoch lastningskomponenter.
Egen
produktutveckling
Tillval
profilcylinder
För samtliga externa styrenheter
Modulära lösningar,
kompatibla
med Hörmann
maskineriteknik
Kontrollerade förlopp
genom visning
på manöverpanel
Tillval
huvudströmbrytare
eller genom
en webbapplikation
För alla externa styrenheter
Tillval
Monteringsstolpe STI 1
För installation av max 2
styrenheter med extra kapsling.
Färg: vit aluminium, RAL 9006
Mått:
200 × 60 mm, höjd 1660 mm
Individuella lösningar med proffskvalitet
Mer information finns
i broschyren Specialstyrsystem.
Specialanpassade styrsystem
för industri och näringsverksamhet
55
Tillbehör
Fjärrstyrning, mottagare
Endast hos Hörmann
PATENTSÖKT
Hörmann BiSecur (BS)
Det moderna fjärrsystemet för industriportmaskinerier
Det dubbelriktade fjärrsystemet BiSecur står för en framtidsorienterad teknik
för enkel och bekväm manövrering av industriportar. Med den extremt säkra
krypteringstekniken BiSecur kan du vara säker på att ingen utomstående
kan kopiera din fjärrsignal. Systemet har kontrollerats och certifierats
av säkerhetsexperter vid Ruhruniversitetet i Bochum.
Fördelar
• 128-bitars kod med mycket hög säkerhet, som vid banktjänster på internet
• Störningsokänslig fjärrsignal med stabil räckvidd
• Bakåtkompatibel, dvs. med BiSecurs manöverelement kan även
fjärrmottagare användas med frekvens 868 MHz (2005 t.o.m. juni 2012).
Fjärrkontroll med 4 knappar
HS 4 BS
Fjärrkontroll med 1 knapp
HS 1 BS
Fjärrkontroll med 2 knappar
HSE 2 BS
Svart
Fjärrkontroll med 2 knappar
HSE 2 BS
Vit
56
Säkerhetsfjärrkontroll med 4 knappar
HSS 4 BS
Extra funktion: kopieringsskyddad
för överföring av kod.
Industrifjärrkontroll HSI
med frekvens 868 MHz
Denna fjärrkontroll kan styra upp till 1000 portar.
Den har en indikeringsdisplay och praktiska kortnummerknappar.
De extra stora knapparna gör den lättare att hantera
när man har arbetshandskar på. Kodningarna för en fjärrkontroll
kan smidigt överföras till andra fjärrkontroller via kabel.
Radiokodlås
FCT 3 BS
med upplysta knappar
3 funktionskoder
Radiokodlås
FCT 10 BS
med upplysta knappar
och skyddslucka,
10 funktionskoder
Fingerscanner
FFL 12 BS
2 funktionskoder
och upp till 12 fingeravtryck
3-kanals mottagare
HEI 3 BS
för styrning
av 3 funktioner
1-kanals relämottagare
HER 1 BS
med potentialfri
reläutgång
2-kanals relämottagare
HER 2 BS
med 2 potentialfria
reläutgångar
4-kanals relämottagare
HER 4 BS
med 4 potentialfria
reläutgångar
57
Tillbehör
Tryckknapp
Tryckknapp DHT R
För separat styrning av båda
rörelseriktningarna.
Med separat stoppknapp.
Skyddsklass: IP 65
Mått:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)
För styrsystemen:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU
och det integrerade styrsystemet
WA 300 S4
Tryckknapp DT 02
Öppning eller stängning
via en kommandoknapp,
separat stoppknapp.
Mått:
65 × 112 × 68 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystemen:
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
Tryckknapp DHT RM
För separat styrning av båda
rörelseriktningarna.
Med separat stoppknapp.
Med miniatyrlås: maskineriets
funktioner spärras. Maskineriet
kan inte längre användas
(2 nycklar ingår).
Skyddsklass: IP 65
Mått:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)
Tryckknapp DHT I
För att köra porten till positionerna
Port öppen / Port stängd.
Separat stoppknapp som
avbryter portrörelsen.
Knapp ”1/2 öppen”
för att öppna porten till
programmerat mellanändläge.
Skyddsklass: IP 65
Mått:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)
För styrsystemen:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU
och det integrerade styrsystemet
WA 300 S4
För styrsystemen:
360, A / B 460, B 460 FU och
integrerad styrning WA 300 S4
(endast i kombination med UAP 1)
Tryckknapp DT 04
För separat styrning
av båda rörelseriktningarna.
Med separat stoppknapp.
Porten öppnas helt eller delvis
(med separat knapp).
Mått:
69 × 185 × 91 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
Tryckknapp DTN A 30
För separat styrning av båda
rörelseriktningarna. Stoppknappen
stannar i intryckt läge efter
aktivering och förhindrar
att anläggningen används
av obehöriga. För att systemet ska
kunna aktiveras måste knappen
släppas ut, vilket bara kan ske
med nyckel (2 nycklar ingår).
Mått:
66 × 145 × 85 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystemen:
A / B 460 och B 460 FU
För styrsystemen:
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
58
Tryckknapp DHT IM
För att köra porten till positionerna
Port öppen / Port stängd.
Separat stoppknapp som
avbryter portrörelsen.
Knapp ”1/2 öppen” för att
öppna porten till programmerat
mellanändläge.
Med miniatyrlås: maskineriets
funktioner spärras. Maskineriet
kan inte längre användas
(2 nycklar ingår).
Skyddsklass: IP 65
Mått:
90 × 160 × 55 mm (B × H × D)
För styrsystemen:
360, A / B 460, B 460 FU och
integrerad styrning WA 300 S4
(endast i kombination med UAP 1)
Tryckknapp DTP 02
Öppna eller stäng med en knapp.
Med separat stoppknapp.
Indikatorlampa för styrspänning.
Kan låsas med profilcylinder
(finns som tillbehör).
Mått:
86 × 260 × 85 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 44
Tryckknapp DTP 03
För separat styrning av båda
rörelseriktningarna. Med separat
stoppknapp och indikatorlampa
för styrspänning. Kan låsas med
profilcylinder (finns som tillbehör).
Mått:
68 × 290 × 74 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 44
Nödstoppsknapp DTN 10
För snabbt nödstopp
av portsystemet.
Knappen (svampknapp)
stannar inne efter intryckning.
Utanpåliggande montering
Mått:
93 × 93 × 95 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
Nödstoppsknapp DTNG 10
För snabbt nödstopp
av portsystemet.
Knappen stannar inne
efter intryckning.
Utanpåliggande montering
Mått:
93 × 93 × 95 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
För styrsystemen:
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
För styrsystemen:
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
För styrsystemen:
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
För styrsystemen:
A / B 445, A / B 460 och B 460 FU
Låsfunktionen innebär att styrspänningen bryts och manöverboxen kopplas ifrån.
Profilcylindrar ingår inte i leveransomfånget för tryckknappen.
Fotocell RL 50 / RL 300
Reflexsystem med
sändande / mottagande
enhet plus reflektor.
Fotocellen kontrolleras
av styrsystemet före varje
stängningsrörelse.
Anslutning via systemkabel
(RL 50, längd 2 m) resp. via
2-ledarkabel (RL 300, längd 10 m).
Räckvidd max. 6,0 m
Mått:
68 × 97 × 33 mm (B × H × D)
Reflektor
30 × 60 mm (B × H)
Skyddsklass: IP 65
Envägsfotocell EL 51
Envägssystem med separat
sändare och mottagare.
Fotocellen kontrolleras
av styrsystemet före varje
stängningsrörelse.
Anslutning via systemkabel.
Räckvidd max. 8,0 m
Mått med monteringsvinkel:
60 × 165 × 43 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
Dragkontakt ZT 2 med lina
Pulsgivare för öppning / stängning.
Mått:
60 × 90 × 55 mm (B × H × D)
Draglinans längd: 3,2 m
Skyddsklass: IP 65
Dragbrytarkonsol KA1 (ej avbildad)
Räckvidd 1680 – 3080 mm,
monterbar med ZT 2
59
Tillbehör
Kodlås
Kodlås CTR 1b, CTR 3b
Kodlås CTR 1b och CTR 3b ger hög säkerhet mot obehörigt intrång.
Du knappar bara in din personliga kod och behöver ingen nyckel.
Med komfortversionen CTR 3b kan du öppna ytterligare en port,
tända ytterbelysningen eller manövrera en port i önskad riktning.
Kodlås CTV 1 / CTV 3
Kodlåset är extra robust och skyddat mot vandalism.
Du knappar in din personliga kod och behöver ingen nyckel.
Med komfortversionen CTV 3 kan du öppna ytterligare en port,
tända ytterbelysningen eller manövrera en port i önskad riktning.
Mått:
80 × 110 × 17 mm (B × H × D)
Dekoderhölje
140 × 130 × 50 mm (B × H × D)
Skyddsklass knappsats: IP 65
Skyddsklass dekoderhölje: IP 54
Bryteffekt: 2,5A / 30V DC
500 W / 250 V AC
Mått:
75 × 75 × 13 mm (B × H × D)
Dekoderhölje:
140 × 130 × 50 mm (B × H × D)
Skyddsklass knappsats: IP 65
Dekoderhölje: skyddsklass IP 54
Bryteffekt: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC
Fingeravtrycksläsare FL 12, FL 100
Takskjutporten öppnas säkert och komfortabelt med ett fingeravtryck.
Fingerscannern finns i två utföranden: FL 12 för 12 resp. FL 100
för 100 programmerbara fingeravtryck.
Transponderlås TTR 100 / TR 1000
Det bekväma sättet när flera personer ska manövrera porten.
Transpondernyckeln med den personliga koden hålls ca 2 cm
från mottagaren. Beröringsfritt! Extra praktiskt när det är mörkt.
Levereras med 2 nycklar. För max. 100 transpondernycklar (TTR 100)
resp. 1000 transpondernycklar (TTR 1000).
Mått:
80 × 110 × 39 mm (B × H × D)
Dekoderhölje
70 × 275 × 50 mm (B × H × D)
Skyddsklass avläsningsenhet: IP 65
Skyddsklass dekoderhölje: IP 56
Bryteffekt: 2,0 A / 30V DC
60
Mått:
80 × 110 × 17 mm (B × H × D)
Dekoderhölje
140 × 130 × 50 mm (B × H × D)
Skyddsklass transponderfält: IP 65
Skyddsklass dekoderhölje: IP 54
Bryteffekt: 2,5 A / 30V DC
500 W / 250 V AC
Tillbehör
Nyckelknapp, monteringsstolpe, extrautrustning
Nyckelbrytare ESU 30
med 3 nycklar
Infälld montering
Funktion: Omställbar
mellan impuls och Till / Från
Skyddsklass: IP 54
Dosans mått:
60 mm (diam), 58 mm (djup)
Frontens mått:
90 × 100 mm (B × H)
Urtag i väggen:
65 mm (d), 60 mm (T)
Skyddsklass: IP 54
Utanpåliggande utförande ESA 30
(ej på bild)
Mått:
73 × 73 × 50 mm (B × H × D)
UAP 300
för WA 300 S4 NYHET
För val av impuls,
delöppningsfunktion,
ändlägessignal och
signallampsanslutning
Med 2 m systemkabel
Skyddsklass: IP 65
Bryteffekt max.:
30 V DC / 2,5 A (induktiv last)
250 V AC / 500 W (induktiv last)
Mått:
110 × 45 × 40 mm (B × H × D)
Nyckelbrytare STUP 30
med 3 nycklar
Infälld montering
Funktion: Omställbar mellan
impuls och Till / Från
Dosans mått:
60 mm (diam), 58 mm (djup)
Frontens mått:
80 × 110 mm (B × H)
Urtag i väggen:
65 mm (diam), 60 mm (djup)
Skyddsklass: IP 54
Utanpåliggande utförande STAP 30
(ej på bild)
Mått:
80 × 110 × 68 mm (B × H × D)
HOR 300
för WA 300 S4 NYHET
För aktivering av en ändlägessignal
eller signallampor
Med tilledning på 2 m
Skyddsklass: IP 44
Bryteffekt max.:
30 V DC / 2,5 A (ohmsk belastning)
250 V AC / 500 W (ohmsk
belastning)
Mått:
110 × 45 × 40 mm (B × H × D)
Kundspecifika
specialstyrsystem
offereras.
Monteringsstolpe STS 1
Med adapter för montering
av TTR 100, FCT 10 b,
CTR 1b / CTR 3b eller STUP.
Impulsgivare måste
beställas separat.
Stolphuvud och fot i skiffergrå
RAL 7015.
Röret är brännlackerat
i silvermetallic, RAL 9006.
Mått:
300 mm (diam), 1250 mm (djup)
Skyddsklass: IP 44
Utförande med inbyggd
nyckelbrytare STUP 30
(tillbehör).
Radar-rörelsedetektor
RBM 2
För impulsreglering av ”Öppna
port” med riktningsidentifiering
Max. monteringshöjd: 6 m
Mått:
155 × 132 × 58 mm (B × H × D)
Tillåten kontaktbelastning:
24 AC / DC, 1 A vid ohmsk
belastning
Skyddsklass: IP 65
Fjärrstyrning för radarrörelsedetektor som tillval
61
Tillbehör
Signallampsanslutning, LED-signallampor
Multifunktionskretskort för
montering i befintlig kapsling
eller som tillval i separat utbyggnadskapsling
(bilden)
Ändlägesindikation, växlande funktion,
samlad felanmälan.
Kompletteringsenhet till styrsystem 360,
A / B 445, A / B 460, B 460 FU
Mått på extrakapsling:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
Ett kretskort kan monteras
i styrenheten som tillval.
Induktionsslinga DI 1 i separat extrakapsling
För en induktionsslinga. Detektorn
har en brytande och en växlande kontakt.
Induktionsslinga DI 2 (ej på bild)
i separat extrakapsling
För två separata induktionsslingor.
Detektorn har två potentialfria brytande
kontakter. Kan ställas in för impulsgivning
eller permanentkontakt.
Riktningsavkännande möjlighet.
Mått på extrakapsling:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Bryteffekt:
DI 1: lågspänning 2 A, 125 V A / 60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA,
(ohmsk belastning AC)
Levereras utan kabelslinga.
62
Digitalt veckour i separat extrakapsling
Tiduret kan sluta eller bryta strömmen till
manöverdon via en potentialfri kontakt.
Kompletteringsenhet för styrsystem
A / B 460, B 460 FU, 360
(utan extra kapsling, för inbyggnad
i befintlig kapsling)
Bryteffekt: 230 V AC 2,5 A / 500 W
Omställbart för sommartid / vintertid.
Manuell koppling: Automatdrift,
kopplingsförval Konstant till / Konstant från
Mått på extrakapsling:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
Kabelslinga för induktionsslinga
Rulle om 50 m
Kabelbeteckning: SIAF
Tvärsnitt: 1,5 mm²
Färg: brun
Anslutningsenhet sommar- / vintertid
i extrakapsling
Funktion för komplett portöppning
och fritt programmerbart mellanändläge.
Kompletteringsenhet till styrsystem A / B 460,
B 460 FU
Mått på extrakapsling:
202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Skyddsklass: IP 65
Signalljus
med kraftiga och långlivade LED-lampor
Signallampsanslutning för montering i befintlig kapsling,
eller i separat extrakapsling (bilden) inkl. 2 gula signallampor
Kompletteringsenhet till styrsystem 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU.
Signallamporna lyser när porten är i rörelse
(veckour, tillval för 360, A / B 460, B 460 FU).
Kan användas för: Startvarning (för 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU),
automatisk stängning (för 360, A / B 460, B 460 FU).
När öppethållningstiden (0 – 480 sek.) löpt ut blinkar signallampor
under den inställda förvarningstiden (0 – 70 sek.).
Trafikljusens mått: 180 × 250 × 290 mm (B × H × D)
Extrakapslingens mått: 202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Kontaktbelastning: 250 V AC : 2,5 A / 500 W.
Skyddsklass: IP 65
Körbanereglering i separat extra kapsling (A / B 460, B 460 FU)
eller för inbyggnad i befintlig kapsling (360)
inkl. 2 LED-signallampor röd / grön
Kompletteringsenhet för styrsystem 360, A / B 460, B 460 FU.
Reglerar trafiken in och ut genom porten (veckour som tillval).
Tid för grönfas: inställbar 0 – 480 s.
Tid vid fasväxling: inställbar 0 – 70 s.
Trafikljusens mått: 180 × 410 × 290 mm (B × H × D)
Extrakapslingens mått: 202 × 164 × 130 mm (B × H × D)
Kontaktbelastning: 250 V AC : 2,5 A / 500 W
Skyddsklass: IP 65
Signallampsanslutningar SupraMatic H, SupraMatic HD
Signallampsanslutningar SupraMatic H, SupraMatic HD
Kompletteringsenhet till signallampor ES 1,
i separat hus inkl. 2 gula signallampor
Två reläer för styrning av signallampor, tillvalsrelä (rörelseimpuls)
för styrning av belysning, impulsingång, öppettiden kan förkortas,
nödstoppsknapp kan anslutas, frånkopplingsbar knappsats till
SupraMatic H, frånkopplingsbar automatisk stängning (t.ex. ZSU 2).
Kompletteringsenhet signallampor ES 2, inkl. 2 gula signallampor
Samma funktioner som ES 1. Dessutom kan SupraMatic H resp.
SupraMatic HD programmeras via kompletteringsenheten, och man
kan ansluta en kontaktlist samt en säkerhets- eller genomfartsfotocell.
Anslutning av kontaktlist.
Öppethållningstiden kan ställas in på 5 – 480 sekunder,
förvarningstiden på 1 – 170 sekunder.
Kompletteringsenhet körbanereglering EF 1,
inkl. 2 signallampor röd / grön (ej på bild)
Samma funktioner som ES 2. Dessutom kommando för impuls, infart och
utfart, funktionen infart har företräde. Ändlägessignal via integrerat relä.
63
Översikt över porttyper
Konstruktion och kvalitet
● = standard
○ = tillval
SPU 40
DPU
Motstånd mot vindbelastning
EN 12424
Klass
Vattentäthet
EN 12425
Port utan gångdörr, klass
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
Luftgenomsläpplighet
EN 12426
Port utan gångdörr, klass
2
3
Port med gångdörr, klass
1
–
Ljuddämpning
EN 717-1
Port utan gångdörr R =. . . dB
25
25
Isolering
EN 13241-1, bilaga B EN 12428
3
4
1)
Port med gångdörr R =. . . dB
24
–
Port utan gångdörr, U = W/(m²·K) 3)
1,0
0,48
–
–
– tillval treskiktsrutor, U = W/(m²·K) 3)
- tillval klimatdubbelruta (ESG) U = W/(m²·K)
3)
Port med gångdörr, U = W/‌(m²·K) 3) –
–
1,2
–
0,50
0,30
- tillval treskiktsrutor, U = W/(m²K) 3)
Lamell, U = W/‌(m²·K)
Konstruktion
Portstorlekar
Självbärande
●
●
Byggdjup, mm
42
80
Bredd max. mm. LZ
8000
6000 (10000 5) )
Höjd max. mm, RM 4)
7000
5000 (8000 5) )
Utrymmeskrav
Se Inbyggnadsdata
Material, portblad
Stål, isolerat 42 mm
●
–
Stål, isolerat 80 mm
–
●
Aluminium, normalprofil
–
–
Aluminium, termoprofil
–
–
Förzinkat stål, lackerat med RAL 9002
●
●
Förzinkat stål, lackerat med RAL 9006
○
○
Förzinkat stål, lackering i valfri RAL-färg
○
○
Eloxerat aluminium E6 / C0 (tidigare E6 / EV 1)
○
–
Aluminium, lackering i valfri RAL-färg
○
–
Gångdörr
Med låg tröskel
○
–
Sidodörr
Med samma utseende som porten
○
–
Fönster
Sektionsfönster typ A
○
○
Sektionsfönster typ D
○
–
Sektionsfönster typ E
○
–
Fönsterram i aluminium
○
○
På portens samtliga sidor
●
●
Mittätning mellan portsektionerna
●
●
ThermoFrame NYHET
PVC-tätning, hård / mjuk
○
●
Låssystem
Innerlås
●
●
Ytter- / innerlås
○
○
Uppskjutningsspärr
På portar upp till 5 m höjd med axelmaskineri
●
–
Säkerhetsutrustningar
Fingerklämskydd
●
–
Ingreppsskydd på sidan
●
●
Fjäderbrottssäkring vid handmanövrering
●
●
Fallskydd på portar med axelmaskinerier
●
●
Betong
●
●
Stål
●
●
Murverk
●
●
Yta, portblad
Tätningar
Monteringsmöjligheter
Övrigt på begäran
Klass 4 vid DPU-portar upp till 8000 mm bredd, klass 3 vid DPU-portar över 8000 mm
Vid tillvalet dubbelruta (ESG)
en portyta på 5000 × 5000 mm
4)
P orthöjder över 7000 mm på begäran (gäller ej porttyp ALS 40)
5). P ortar med direktdrivning
1)
2)
3) Vid
64
ASP 40
APU 40
TAP 40
ASR 40
ALR 40
ALR Vitraplan
ALS 40
TAR 40
3
3
3
3
3
3
3
3
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
3 (70 Pa)
2
2
2
2
2
2
2
2
–
1
1
–
1
–
–
1
23
23
23
22
23 (30 2) )
23
30
23 (30 2) )
–
22
22
–
22
–
–
22
3,4
3,5
2,9
3,2
3,3
3,2
6,2
2,7
2,9
2,9 2,4 2,8 3,0
3,0
–
2,4
–
2,4
2,0
–
2,6
–
2,6
2,1
–
3,7
3,1
–
3,5
–
–
2,9
–
3,1
2,6 –
3,2
–
–
2,6
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
●
●
42 / 48,5
42
42
48,5
42
42
42
42
5000
8000
7000
5000
8000
6000
5500
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
4000
7000
●
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
–
●
●
●
●
–
–
–
●
–
–
–
–
●
○
○
○
–
–
–
–
–
●
●
●
–
–
–
–
–
○
○
○
–
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
–
○
○
–
○
–
–
○
○
○
○
○
○
○
–
○
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
–
–
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
65
Hörmann produktprogram
Allt från samma leverantör
Takskjutportar
Platsbesparande portsystem som tack
vare olika beslagstyper lämpar sig
i alla inbyggnadssituationer. Hörmann
erbjuder måttanpassade lösningar
för alla olika användningsområden.
Rullportar och rullgaller
Tack vare enkel konstruktion
och få komponenter blir rullporten
en robust och ekonomisk lösning.
Hörmann levererar rullportar
i upp till 11,75 × 9 m (B × H),
som specialutförande även
i större format.
Snabbrullportar
Hörmann snabbrullportar används
inomhus och utomhus för att optimera
trafikflödet, förbättra inomhusklimatet
och spara energi. Hörmannprogrammet omfattar transparenta
portar med flexibelt portblad
och vertikal eller horisontell öppning.
66
Lastningsteknik
Hörmann erbjuder kompletta
lastningssystem inom logistikområdet.
Samtliga komponenter är väl avpassade
och kännetecknas av hög funktionalitet.
Brandskjutportar
För montage i alla typer av byggnader.
Beroende på brandskyddsklass
som ska uppfyllas kan Hörmann
erbjuda olika skjutportslösningar
med enkla eller dubbla portblad.
Flerfunktionsdörrar
och innerdörrar
Hörmann flerfunktionsdörrar
och innerdörrar har ett brett
användningsområde, både inomhus
och utomhus. Finns med både
enkla och dubbla dörrblad, vilket
gör att det finns en lösning
som passar varje situation. Dörrarna
är robusta och kan beställas
med flera extrafunktioner, såsom
brand- och rökskydd, ljudisolering
eller inbrottsskydd.
Brand- och rökskyddsklassade
rörkarmsomfattningar
Hörmann erbjuder tilltalande dörrar
och fasta partier i stål och aluminium,
som exempelvis passar mycket
bra i industribyggnadens kontorsdel.
Genomsynsfönster
Genomsynsglas från Hörmann används
som fönster eller element med samma
höjd som lokalen för bättre ljusinsläpp
och synlighet.
Snabbare service vid kontroll,
underhåll och reparationer
Genom vårt decentraliserade servicenät
finns vi alltid i din närhet, redo att hjälpa
till dygnet runt.
67
Hörmann – kvalitet utan kompromisser
Hörmann KG Amshausen, Tyskland
Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland
Hörmann KG Brandis, Tyskland
Hörmann KG Brockhagen, Tyskland
Hörmann KG Dissen, Tyskland
Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland
Hörmann KG Freisen, Tyskland
Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland
Hörmann KG Werne, Tyskland
Hörmann Genk NV, Belgien
Hörmann Alkmaar B.V., Nederländerna
Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen
Hörmann Beijing, Kina
Hörmann Tianjin, Kina
Hörmann LLC, Montgomery IL, USA
Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av
GARAGEPORTAR
byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk
MASKINERIER
Kina. Detta gör oss till en stark och pålitlig interna -
INDUSTRIPORTAR
LASTNINGSTEKNIK
tionell partner för byggprodukter av högsta klass.
DÖRRAR
Vi står för ”Kvalitet utan kompromisser”.
KARMAR
Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro
www.hoermann.com
Europa och vi har även etablerat oss i USA och
Version 07.2012 / utgåva 10.2012 / HF 84857 SV / PDF
av försäljnings- och service företag över hela