Registerutdrag

§6
skatteverket
Registerutdrag
BOX 10144
434 22
KUNGSBACKA
Datum
Person-/OrgJReg. nummer
2074-01-15
556139-5057
0111-561561
Frey licensepilot
AB
DALENVÄGEN
429 3 O KULLAVIK
1
VE
enliqt föliand
enil
an e
os Skatteverket
NiI ar
är neorstrera
neoistrerad hos
Hwudsaklig verksamhet
Konsultverksamhet avseende företags orgTanisation
:---
ar-{
a-J
L'r-{
l_A
CrE
rJ\
f-tIr
C.l
C)Or-.{
Bokslutsdatum
SNI-kod/-er
E
1
31 auqusti
0220
Juridisk form
ÖvnIGA AKTIEBOLAG
-
Besöksadress
-
(')-
ar)
(lr--l- -
Telefon
-
C\,
c.l
in-
031 -1 6L 09
-
00 0739-32
51 00
Fr.o.m.
F-skatt
Arbetsgivare
Moms
Godkänd för
399
7
- 1 0-
11
2001- 10- 01
Fr.o.m.
2001- 10-11
Momsreg.nrA/AT-nr SE556739505701
Redovisning ska ske i skattedeklaration var tredje månad.
Redovisning ska ske en11gL fakturerinqsmetoden.
Om uppgifterna ändras eller om avregistrering ska ske ska ni anmäla detta skriftligt till Skatteverket.
Enskild näringsidkare, aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt ekonomisk förening och
bostadsrättsförening kan göra en sådan anmälan via Skatteverkets e-tjänst på wwwverksamt.se.
Den som har fått ett registerutdrag kan även använda blanketten "Åndringsanmälan" (SKV 4621)
som normalt flnns på baksidan av registerutdraget.
o)
o
!
rr
J
C)
N
Or
o
O
oFIO
F
4
ri-
,i
f
r-'{
r{
O
ar
rC{
*(o
l;$
r')
I
ri
:Y
äu)
F-t
fo