OBJEKTBESKRIVNING

OBJEKTBESKRIVNING
Objektbeskrivning
Restaurang Mezoyo – Perfect Pint
SBAt Stenstan AB, 556868-7049, försattes i konkurs den 6 februari 2014. Till
konkursförvaltare utsågs advokat Annica Ullsten vid Advokatfirman Abersten.
Det konkursdrabbade bolaget har bedrivit restaurang- och pubverksamhet i centrala
Sundsvall.
Verksamheten, Restaurang Mezoyo och puben Perfect Pint, är väl inarbetad och är i
gott skick. Till restaurangen hör en takterrass med bar. I källarplanet under puben
finns ett fullt utrustat mikrobryggeri.
Restaurang Mezoyo
Restaurang Mezoyo öppnade sommaren 2008. Mezoyo är det grekiska ordet för
medelhavet och det är medelhavsregionen som har utgjort inspirationskällan såväl
när det gäller inredningen som den mat och dryck som restaurangen serverat.
Till restaurangen hör en takterrass som hållits öppen under perioden maj-augusti.
Restaurangen har ett väl utrustat kök som nyttjas även för pubens räkning.
Restaurang Mezoyo finns omnämnd i restaurangguiden White Guide.
Antalet sittplatser är ca 50 st + 50 st (terrassen).
Restaurang Mezoyo har haft fullständiga rättigheter och tillstånd för servering av
alkoholdrycker kl 02.00.
Perfect Pint
I omedelbar anslutning till Restaurang Mezoyo ligger puben Perfect Pint. Puben
helrenoverades år 2012. I källarplanet under puben finns ett mikrobryggeri som är
klart för bryggning av egen öl. Bryggeriet har en kapacitet motsvarande ca 300 liter
per bryggning.
Antalet sitt platser är ca 55 st.
Perfect Pint har haft fullständiga rättigheter och tillstånd för servering av
alkoholdrycker till kl 02.00.
Lokalerna
Restaurang- och pubverksamheten bedrivs i hyrda lokaler på Nybrogatan 16 i
Sundsvall.
De hyrda lokalerna ligger i två plan (gatu- resp källarplan) och den totala ytan enligt
befintligt hyresavtal är ca 694 kvm (inkl takterrassen).
Hyresvärd är Topera Fastigheter AB. Kontaktperson Mattias Wikman, tel 060 19 66
90.
Visning
För visning av restaurang och pub kontakta konkursassistenten Maria Lindfors eller
konkursförvaltaren Annica Ullsten, tel 060-15 07 50 (vx).
Anbud
Anbud avseende hela eller del av det konkursdrabbade bolagets rörelse/inkråm
(restaurang – pub – mikrobryggeri) skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den
5 mars 2014.
Av anbudet skall framgå vad anbudet avser, anbudssumman exkl mervärdesskatt,
kontaktuppgifter samt om finansiering är ordnad.
Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja rörelsen eller del av denna, innan
anbudstiden har gått ut.
Annica Ullsten
Advokatfirman Abersten HB
Tel; 070-680 53 42
E-mail; [email protected]