BCR-SD 1,5 Black - för Bravida Integra

BCR-SD 1,5 Black - för Bravida Integra
Generellt
•
•
•
•
•
Beröringsfri kortläsare med knappsats och indikering
Funktioner för larmförbikoppling, visning av datum och tid med grafisk klartext display samt lysdioder och summer
Kostnadseffektiv genom direkt inkoppling till S-Nod eller Nod40 utan fördyrande
anpassningsenheter
Elegant design i robust utförande för både inomhus och utomhusmiljöer.
Delat montage och sabotageskydd för hög säkerhet.
Funktion
Kortläsaren nyttjas för beröringsfri kortavläsning av
passerkort inom ett avstånd av ca 5cm samt statusindikering av dörrmiljö och begäran om tillträde. Vidare
finns integrerad hantering av till- och frånkoppling av
tillträdesskydd inom område/lokaler. Inbyggd summer
för signalering av varningar, knapptryckningar mm.
Utgång för inkoppling av extern summer finns.
Vid låga omgivningstemperaturer aktiveras den integrerade uppvärmningen.
Kortläsare BCR-SD ingår i tillträdessystemet Bravida
Integra och är avsedd för beröringsfri kortavläsning.
BCR-SD är utrustad med en knappsats för användning i dörrmiljöer som kräver passerkod. Kortläsaren
monteras vanligen i en dörrmiljö tillsammans med
dörrkontrollenheten S-Nod i ett delat montage och är
med sitt ringa format lättplacerad för största bekvämlighet för kortanvändarna.
Utförande
Kortläsaren är utrustade med inbyggd antenn för
kortavläsning, tydlig belyst knappsats, lysdiodsindikering, intern summer och displayfönster för visning av
grafiska symboler och text för enkelt handhavande.
Kortläsaren är sabotageskyddad och utförd i stryktålig
ABS plast med EIA485 gränssnitt.
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar med unik kompetens, lokal närvaro och skandinavisk styrka. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och system som ger dig kompletta
säkerhetslösningar som skyddar dig och din egendom.
Bravida Fire & Security - vårt kunnande är din säkerhet
bravidafireandsecurity.com
BCR-SD 1,5 Black - för Bravida Integra
Teknologi
För beröringsfri avläsning utnyttjas tekniken i
13,56MHz frekvensbandet. Kortläsaren är avpassade
för avläsning av Mifare smartkort enligt NXP och ISO
14443A. Bravida Integra 5 stödjer till fullo Mifare
sektorläsning och MAD2 men är även bakåtkompatibel
med MAD1 för Mifare Classoc och Mifare Plus.
Extern summer Läsavstånd open collector, max 100mA
ca 50 mm
Aktivt frekvensområde 13,56MHz
Artikelnummer
44280360
Kortläsare BCR-SD 1,5 Black
Bravida Integra har en flexibel konfiguration av hur
information skall läsas och tolkas vilket medför ett
brett stöd för att kunna hantera våra kunders behov
och kortstandarder. I de fall man vill kunna använda
Mifarekort för passagekontroll men inte vill utnyttja
sektorläsning så kan Bravida Integra använda sig av
det unika kort id som finns i varje Mifare kort.
Kortläsare tillsammans med Bravida Integra mjukvara
hanterar valfri sektor, med valfri A-nyckel, med valfri
säkerhetsnivå för både Mifare Classic och Mifare Plus
i valfria kombinationer i 99 olika varianter.
Själva transpondern utgör den unika kodbäraren i
passersystemet och kan beställas i olika utföranden
såsom ISO chipkort (CR80 med eller utan magnetband), nyckelringsbricka, armbandsbricka mm.
Tekniska data
Matningsspänning Strömförbrukning Kapslingsklass Omgivningstemperatur Dimensioner Vikt Färg Kommunikation 24V DC
Min 80mA
Max 260mA (värme)
IP 54*
-25 o till 70 o C
(b/h/d) 105x122x37
140 g
NCS S9000N
EIA485
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar med unik kompetens, lokal närvaro och skandinavisk styrka. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och system som ger dig kompletta
säkerhetslösningar som skyddar dig och din egendom.
Bravida Fire & Security - vårt kunnande är din säkerhet
bravidafireandsecurity.com