Symboler - Designlight

Symboler information
Fabrikat/Manufacturer
LED tillverkare
LED manufacturer
Elektrisk ström/Electrial power
Sockel/Socket
Mått/Measures
Höjd
Height
Längd
Lenght
Diameter
Diameter
Rektangel
Square
5 funktioner
5 functions
Vinklingsbar antal grader
Tilting degrees
Utanpåliggande
Free mount
Antal lampor, watt
LEDs times watt
Klippbar
Cuteable
Watt
Watt
Explosionssäker
Explosion safe
Max effekt ljuskälla
Max power luminary
Lågenergilampa
Low engergy bulb
Max effekt ljuskälla
Max power luminary
Isolation
Lumen per watt
Lumen per watt
Överhettningsskydd
Overload protection
Candela värde
Candela value
Kräverr separat ljusreglage
Independent controlgear
Får monteras på material där man
inte vet brandfarlighet
Can be mounted on flammable surfaces
Typ av reflektor
Type of reflector
Isolationsklass II
Isolation class II
Alu reflektor, värmestrålning framåt
Alu reflector, heat radiation forward
Montering på brännbar yta
Suitable for setting up on flammable surfaces
Får monteras i isolerade tak
tillsammans med säkerhetsbox.
Can be mounted in insulated
ceilings together with a safety box.
Ingen UV-strålning
Non UV radiation
IP klass/IP rating
Färg/Colour
Aluminium
Antracit grå/Antracit grey
Svart/Black
Svart/ Black Aluminium
Svart glas/Black glass
Krom/Chrome
Galvaniserad/Galvanize
Borstad antik/Brushed Antique
Guld matt/Guld
Metall svart/Metal black
Metall vit/Metal white
Kabellängd
Cable lenght
Säkerhetsklass III
Safety class III
Jord
Earth ground
Automatisk återställning
Automatic self restore
Svart krom/Black chrome
Antal LED
Number of LED
Får ej övertäckas av brännbart material.
Not to be covered by combustible
insulation materials
Röd/Red
Inkl driver
Incl driver
Kan monteras på brännbart material.
Can be mounted on flammable
materials.
Kylfläns
Cooling flange
Inkl driver IP21
Incl driver IP21
Säkerhetsavstånd till brännbart material.
Distance to flammable surfaces.
Utomhus
Outdoor
Inkl trafo
Incl trafo
Inomhus
Indoor
Inkl trafo IP21
Incl trafo IP21
Snabbkoppling
Quick connector
Inkl trafo IP44
Incl trafo IP44
Dimbar
Dimmable
2-pack inkl driver
2-pack incl driver
Icke dimbar
Non dimmable
LED konverter
LED converter
Såg/Saw
Diameter håltagning
Size hole for fitting
Mått håltagning
Size hole for fitting
Product specification
Seriekopplas + till –
Series connect + to –
Parallell kollas
Parallell connect
Fjärrkontroll
Remote control
Röd, grön och blå
Red, green and blue
1-pack
1-pack
Färgtemperatur
Colour temperature
Livslängd timmar
Average time, hours
Spridningsvinkel
Beam angle
Certificat/Certificate
CE-godkänd
CE-certificate
EMC-godkänd
EMC-certificate
RoHS-godkänd
RoHS-certificate
TÜF-godkänd
TÜF-certificate
SEMKO-godkänd
SEMKO-ceriticate
NEMKO-godkänd
NEMKO-certificate
Grüne punkt
Elkretsen
Nickel metall/Nickel metal
Silvergrå/Silvergrey
Rostfri/Stainless
Vit frostad glas/White frosted glass
Vit/White