friluftsbadet 1952 - 1988

TYRINGE MUSEUM
En del av Byalaget
FRILUFTSBADET 1952 - 1988
SAMMANSTÄLLT MED HJÄLP AV
SVEN ROSENGRENS OCH PRIVATA
FOTON, TIDNINGSURKLIPP SAMT
UPPGIFTER AV ”MINNESGODA
TYRINGEBOR”
Produktion Göthe Persson, år 2012
TYRINGE MUSEUM
En del av Byalaget
VAR LÅG BADET?
”FRILLAN” BYGGS 1952
Entreprenör Byggmästare Ivar Ottosson, Tyringe
Tomten tillhandahölls av Skandinaviska Verktygsfabriken
Kommunfullmäktige anslog 55 000 kronor
Inget klor i vattnet de första åren.
Kraftig algtillväxt
Omklädning
Kiosk
SIMSKOLA
PROMOVERING 1963
Simlärare Eje Johansson
Med klortillsats blev vattnet ”aptitligare”
1983
Jonas
Gustavsson
Magnus
Hörberg
Tomas
Olsson
Mats
Friberg
Namnen från Facebooks ”Tyringegrupp” april 2012
Storslagna planer 1987. Som ett
alternativ till nedläggning?
UTSEENDE ÅR 2009
ANLÄGGNINGEN REVS 1991
Badet låg på en vattentäkt och
bassängen började läcka
TYRINGE MUSEUM
En del av Byalaget
Tyringe Museum
”TAKING PEOPLE BACK!”
Nutid blir dåtid
inom en snar framtid Tyringe Museum är länken!
•
•
•
Besök oss
Vi finns på Industrigatan 6 i Tyringe
Måndagar och torsdagar klockan 09 – 12
under tiden september till slutet av maj.
Våra övriga öppettider annonseras på
Byalagets hemsida www.tyringe.nu samt i
Norra Skåne
Ring vår ordförande Bo Anders Friberg,
0451 50268 för överenskommelse om annan
tid och visning