Nyhetsbrev 14-7 - Gnesta Golfklubb

Nyhetsbrev 14-7
God Jul och Gott Nytt År
--*-Nu har det vänt och dagarna blir längre. Säkert många som redan nu längtar till nästa golfsäsong. Gnesta
Golfklubb kommer att ägna de närmaste månaderna till att förbereda nästa säsong. Vi fick banan slopad
i höstas vilket innebär att måttangivelserna blivit något justerade. Det rör sig inte om mycket men den
tidigare slopningen gjordes innan vi hade grästee och mätte avstånden från utslagsmattorna. Vi har även
passat på att mäta ut orange tee. Detta har varit efterfrågat och är populärt i många andra klubbar. I och
med dessa ändringar kommer vi att trycka nya score-kort samt banguider.
I övrigt underhåller vi maskinparken och kommer även under vintern att investera i nya maskiner.
Investeringarna är ett led i vår strategi att höja kvalitén på banan och då framförallt greenerna.
Tävlingskommittén
På årets sista styrelsemöte utsågs Rolf Lundbom till sammankallande i Tävlingskommittén. Rolf ersätter
Henrik Misiorny som förtjänstsfullt lett kommittén under över ett decennium. Vi är glada att Henrik även
framöver kommer att hjälpa till som en i Tävlingskommittén.
Tävlingskommittén ansvarar för närvarande även för handicap-revisionen. Följande klargörande vill de
delge oss:
Revision av Handicap
Revision av handicap sker i år liksom tidigare men benämns nu som ”Byte av handicapår” istället
för ”Årsrevision 2015”. De flesta av våra medlemmar behåller det hcp de hade vid utgången av
2014. I vissa fall har dessutom ”Enskild revidering” skett i enlighet med EGA Handicapregler. Mer
om detta finns att läsa på WWW.golf.se/sgf/regler-hcp/handicapregler.
Det är viktigt att registrera så många handicapgrundande rundor som möjligt. Har du frågor om
ditt hcp kan du höra av dig till Rolf Lundbom eller Hans Isenius.
Vidarebefordra gärna in formationen i detta nyhetsbrev till din klubbkompis som inte har tillgång
till IT och/eller email!
God Jul och Gott Nytt Golfår!
Didrik von Seth
Ordförande