Examensarbete - Mobil App för presen- tation av

Examensarbete - Mobil App för presentation av operatörsdata
Utveckling av Mobil App för presentation av operatörsdata för Android och IOS.
Applikation gör det möjligt för användaren att följa sin verksamhet på avstånd
via mobila enheter.
V
i på AcobiaFLUX är inne i en spännande fas och behöver förstärkning
genom taggade studenter som är intresserade av tekniktunga examensarbeten på
Lindholmen i Göteborg. Det handlar om
arbeten inom Industriell IT & Automation
med inriktning mot SCADA, styrsystem,
databaser och högnivåspråk.
Att skapa nya och starka lösningar åt
och tillsammans med våra kunder är vår
vardag. Därför krävs mycket mer än bara
tekniskt kunnande. Din personlighet och
sociala kompetens kan därför vara av
avgörande betydelse.
Gillar du att jobba i projektgrupper? Vill
du ha ett omväxlande och tekniskt stimulerande examensarbete? Då är du
varmt välkommen att söka examensarbete hos oss!
Operatörsdata app
Detta examensarbete handlar om att
utveckla en Mobil App som gör det möjligt
för våra kunder att följa sin verksamhet
via mobila enheter. I applikationen skall
viktig operatörsdata och högprioriterade
larm presenteras, larmen skall även kunna
kvitteras via applikationen. Applikationen
kommunicerar med webservice som i sin
tur kommunicerar med SCADA-system
och SQL-databas.
Arbetet består i att analysera vilken data
som skall presenteras, ta fram förslag på
HMI design samt skapa en datamodell och
integrationsstandard så att applikationen
blir så flexibel som möjligt, så att onödig
utveckling kan undvikas vid nyinstallation.
Framtaget förslag utvecklas och testas.
Då våra kunder använder sig av såväl
Android som IOS måste det finnas en
applikation för vardera.
Tekniker och verktyg
 C#
 SQL-server
 SCADA
Erfarenhet av Xamarin Platform eller
apputveckling är meriterande
Övrig information
 Arbetet kan utföras av 1-2
personer.
 Passar för Z, E, D eller motsvarande högskoleingenjör,
inriktning Automation och/eller
Industriell IT.
Visst låter det spännande? Är du
intresserad? Vi har tidigare genomfört
flera examensarbeten med lyckade
resultat för både oss och studenterna!
För mer information kontakta oss på:
e-mail: [email protected]
AcobiaFLUX är en systemintegratör med inriktning på Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm,
Malmö, Tranås och Larvik i Norge. Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux