Stöd till barn när förälder oväntat avlider

Vi vänder oss till ansvariga och verksamma inom
räddningstjänst, polis, ambulans, akutmottagning,
IVA, vårdcentraler, socialtjänst och POSOM-grupper,
sjukhuskyrkan m.fl.
Konferens på temat
Stöd till barn när
förälder oväntat
avlider
30 januari 2015
Plats: Arbetets museum, Folksamsalen, Laxholmen, Norrköping
Tid: kl. 9.30 - 16.15
Kaffe: serveras från kl. 9.00
Bokbord/utställning: Nka och Socialstyrelsen samt övriga som
vill förmedla information
Har du frågor? Var vänlig kontakta;
Linda Frank [email protected] tel 070 341 03 09
Konferensen är kostnadsfri.
Anmälan senast den 12e januari 2015.
korta.nu/nkpg-30-jan-2015
www.anhoriga.se
OBS! Antalet platser är begränsat
Hjärtligt välkommen!
Program 30 jan 2015
9.30 – 9.50 Inledning
Ordföranden i regionstyrelsen, Östergötland
9.50- 10.00 Socialstyrelsens
sammanfattning av kartläggningarna
av strukturer kring barn med förälder
som avlider
Carin Franzén, utredare, Socialstyrelsen
10.00 – 10.25 ”Föräldrar som avliderhur påverkar det barnen i vuxenlivet?”
(publiceras i samband med
konferensen)
Anders Hjern, barnläkare, Sachsska
Barnsjukhuset, professor på Karolinska
Institutet och forskare på CHESS
10.30 – 10.55 Barntraumateamets stöd
vid plötslig död i familjen
Lena Liedholm, leg psykolog,
Barntraumateamet, Landstinget i
Östergötland
Lars Widén, kurator och leg psykoterapeut,
Barntraumateamet, Landstinget i
Östergötland
Bensträckare
11.00 – 11.45 Utvärderingen av
Barntraumateamet
Mikael Rostila, Docent, Universitetslektor,
Sociologiska Institutionen, Stockholms
Universitet
Filip Arnberg, psykolog, med.dr. och Kristina
Bondjers, PTP-psykolog,
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri,
Uppsala universitet
Doris Nilsson, docent, leg. psykolog
och Teresia Ängarne-Lindberg, med.
dr, grundskollärare/ specialpedagog,
Linköpings universitet
11.45 – 12.00 Nka:s kunskapsöversikt
om metoder för stöd när förälder
avlider
Ann-Sofi Bergman, Möjliggörare/forskare
Nka
12.00 Lunch
12.50 – 13.30 ”Jag oxå! Dödsviktigt”
Mia Berg, författare
13.30 – 13.55 Utvecklingsarbete
kring prehospital vård och barn som
anhöriga
Linda Frank, projektledare Nka
Magnus Bjärbo, ambulanssjuksköterska,
Halmstad
13.55 – 14. 20 Samverkan mellan
ambulans, akutsjukvård, primärvård
och elevhälsa vid plötsligt dödsfall hos
familjemedlem
Miriam Carlsson, verksamhetschef,
Nyhälsans vårdcentral, Nässjö
Lenita Pettersson, ambulanssjuksköterska,
Höglandsområdet, Jönköpings län
Ann Simonsson, vårdenhetschef
akutmottagningen, Höglandssjukhuset
Jönköpings län
14.20 – 14.45 Kaffe
14.50 – 16.15 ”Vi som blev kvar”
Vi som blev kvar är en teaterföreställning
som handlar om några unga människor som
drabbas av att en nära anhörig tagit, eller
försökt, ta sitt liv. Efter föreställningen möter
vi Elin Mårtensson som i tonåren miste sin
mamma. Elin berättar om hur hon har gått
vidare i livet.