En tvådagars grundkurs i Deep Demo kurs i Deep

En tvådagars grundkurs
kurs i Deep Democracy med Myrna Lewis
S2020, SMS-projektet och Mistra Urban Futures bjuder in till kurs för processledare i konsten att
hantera dialogprocesser där det finns motsättningar. Myrna Lewis kommer att lära ut praktiska
metoder i processledning under två dagar.
Målen med kursen:
•
•
•
Att förstå hur grupper formas och varför motstånd
motst
uppstår
Att få redskap för att leda gruppsamtal och fatta beslut
Att få insikt i grupp- och interpersonlig dynamik
Mer information om innehållet på grundkursen finns på: http://deepdemocracy.net/courses/course-summary/dd
summary/dd-foundation-delegate-course.php
Deep Democracy beskrivs på följjande sätt av Myrna Lewis:
You may not guess this from the title, but deep democracy is a practical facilitation approach for
anyone who is working with groups or individuals. It is “democratic” because it emphasizes that
every voice matters and that decision are wisest when majority and minority voices are both
valued. It is “deep” because it goes far beyond the conventional methods
methods of facilitating the
exchange of ideas and instead surfaces emotions, values, beliefs, and personalities to inform and
enrich the group’s process.
Based in process-oriented
oriented psychology and developed in the tension-ridden
tension ridden context of postpost
apartheid South Africa [History], Deep Democracy has been specifically customized to meet some
of the most common challenges faced in any modern group setting
I S2020:s arbete med dialog, komplexa frågor och social hållbarhet har Deep Democracy haft stor
betydelse bland annat
nnat därför att vi anser att hållbara lösningar kräver att så många åsikter som
möjligt ska tas med i beslutsprocesser. Frågan som ofta ställs är ”hur gör man för att ta med även
de mindre grupper och individer med starka – ofta negativa – inslag i dialogen?
Myrna Lewis är har skrivit boken Inside the No och har lång internationell erfarenhet av
processledning och av att leda kurser.
kurser. För mer information om henne hänvisar vi till http://deepdemocracy.net/about-dd/history
dd/history-myrna.php
Det finns plats för 20 deltagare och det är först till kvarn som gäller.
Datum: 18-19 oktober 2012
Tid: 09.00 – 15.30
Plats: Tistlarna , GR’s konferenslokaler, Gårdavägen 2, Göteborg
Anmälan för kursen: [email protected]
Kursen kostar 600 kronor för anställda i Göteborgs Stad och 3 500 kronor för andra deltagare
Den 17 oktober håller Myrna Lewis ett seminarium som är kostnadsfritt
kostnads
och som kan vara bra som
bakgrund
kgrund för dem som går kursen.