Hur bli tillgängligare? Vad varje organisation behöver veta om

Hur bli tillgängligare?
Vad varje organisation behöver veta om
normkritik
Rita Paqvalén, Kultur för alla
Organisationskonferensen 2014, Tammerforshuset 26.9.2014
Tillgänglighet
UTGÅNGSPUNKT
Delaktighet
METODER
Inkludering/
Mainstreaming
Jämlikhet
Mångfald
Mot ett jämlikt organisationsfält
MÅL
1. Tillgänglighet
•
•
•
•
•
•
•
•
Den byggda miljöns tillgänglighet
Tillgänglighet med hjälp av olika sinnen
Tillgänglig kommunikation
Tillgänglig prissättning
Intellektuell tillgänglighet
Social och kulturell tillgänglighet
Strategier och verksamhetsplaner
Attityder
2. Delaktighet
Strategier
Målgrupp
Volontär
Innehåll
Innehållsproducent
Personal
Beslutsfattande
Finansiering
Personal
3. Inkludering
systemförändrande
vs.
systembevarande
(Eva Mark, Jämställdhetsarbete i teori och
praktik, Studentlitteratur 2007)
Normkritiskt organisationsarbete
I: Identifiera
• Vilka normer och attityder styr arbetet /
rekryteringen / innehållet?
• Vem och vilka är verksamhetens
utgångspunkt?
• Vem är VI och vem är DOM?
• Dina egna attityder och utgångspunkter?
• Dolda strukturer och oskrivna regler?
Normer blir först synliga när
man stöter mot dem!
Teflontestet
Friktion på grund av föreställningar om
ofta
ibland
sällan
Ålder
Kön
Sexualitet
Etnicitet
Hudfärg
Funktionalitet
Trosbekännelse
Klass
Kroppsstorlek
© Louise Andersson (Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och
strategier för förändring, red. Bromseth & Darj, Uppsala 2010)
Normkritiskt organisationsarbete
II: Förändra
• Analysera, räkna, använd checklistor, gör upp
strategier
• Hela verksamhetens omvärdering >
Systemförändrande
• Rekrytera ny personal / nya medlemmar och
skola upp gammal
• Uppdatera informationen och lägg till
• Gör inget om ”oss”, utan ”oss”
Tack!
E-post: [email protected]
Tel: 040674 3528
Webbsida: www.kulturforalla.fi
Facebook: https://www.facebook.com/kulttuuriakaikille