Sandwich tak- och fasadpaneler – skum

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem
Sandwich tak- och fasadpaneler
Allt i ett – i en montering
1. Corus ByggSystem sätter standarden.
- vi har marknadens ledande produkter.
2. Starka produktkoncept för byggsektorn.
- Erik Olsson & söner ger dig framtiden i
metall.
Till både tak och fasad
Ytor till alla byggnader
Sandwich samlar effektivt och ratio-
Sandwich-paneler leveras i flera olika
nellt fasadens eller takets olika ele-
profiler och mer än 20 färger samt
ment i en allomfattande montering.
med ytbehandlingar för varje stil och
Klimatskärm ytterst, isolering i kärnan
funktion er i byggnaden. Även ytorna
och stålbeklädnad innerst skapar ett
är hållbara i åratal – med garanti. Vi
monteringsklart element.
erbjuder marknadens bästa garantier,
Isoleringen är mineralull eller skum.
upp till 30 år, på de allra flesta av våra
produkter.
Bygg ett kontrollerbart klimat
Konstruktionen i panelerna ger säker-
Säkra, fasta mått och kompletta till-
het mot kondensproblem, köldbryggor
behör
samt kall- och värmestrålning.
Panelerna framställs i fasta mått från
Temperaturen kan styras noggrant
1,2 meter och ända upp till 14 meters
överallt i byggnaden både vinter och
längd. Matchande typer av beslag
sommar. I stallbyggnader är djurens
avslutningar, skruvar och fästmaterial
miljö optimal på varje kvadratmeter,
leveras färdigt och klart för montering,
och i industriella såväl som kommersi-
snabbt och enkelt.
ella byggnader har människor och
material komfortabelt skydd.
Erik Olsson & söner har många års erfarenhet av tillverkning av ett mycket brett profilprogram. I den
toppmoderna produktionsanläggningen tillverkas profilplåt och lättbalkar till tak och fasader. Ett stort
sortiment av kvalitetsprodukter bestående av bland annat tillbehör, beslag, vattenavrinning och fästmaterial till byggen inom lantbruket och industrin samt till privatbyggen. Erik Olsson & söner AB är
idag ett företag inom Corus Building Systems Scandinavia en av Nordens största leverantörer av
byggkomponenter och lösningar i stål. Corus är din garanti för högsta nivå när det gäller kvalitet,
teknologi och ny kunskap om konstruktionslösningar med stålprofiler av alla slag.
Ett stort sortiment skapar möjligheter.
Som erfarna rådgivare kan vi ge dig all den hjälp du
önskar. Beräkningar och tekniska specifikationer på
effektiva isolerings- och intäckningslösningar för tak
och fasad mm.
Sandwich tak- och fasadpaneler – skum
Takpanel typ TL
d
1000
typ
TL
d
M*
Rc
U
mm
kg/m2
m2K/W
W/m2K
D65.1000
•
65
12.62
1.47
0.61
D75.1000
•
75
13.02
1.90
0.48
D95.1000
•
95
13.82
2.73
0.34
D115.1000
•
115
14.62
3.55
0.27
TL
165
35
35
1
49
51
M*
Invändig profil
Utvändig godstjocklek 0.63 mm
Invändig godstjocklek 0.50 mm
L = Linjerad
Utvändig profil
CFC-fritt polyuretanhårdskum
Kärna i isoleringsmaterial
T = Trapets
Fasadpanel typ TL och SL
d
1020
typ
TL
d
M*
Rc
U
mm
kg/m2
m2K/W
W/m2K
W75.1020
•
75
12.76
2.36
0.40
W95.1020
•
95
13.55
3.21
0.30
d
1000
typ
SL
W80.1000
•
TL
d
M*
Rc
U
mm
kg/m2
m2K/W
W/m2K
78
13.83
2.76
0.34
M*
SL
90
114
Utvändig godstjocklek 0.63 mm
Invändig godstjocklek 0.50 mm
77
18
35
78
1
49
51
Utvändig profil
1
49
51
T = Trapets
S = Sinus
Invändig profil
L = Linjerad
Kärna i isoleringsmaterial
CFC-fritt polyuretanhårdskum
Erik Olsson & söner AB Sandwich Fasadpaneler
är en helhetslösning som säkerställer optimal isolering och effektiv brandsäkring.
Sandwich fasadpaneler - skum
Fasadpanel – synlig fastsättning
d
1150
typ
VL
PL
LL
GL
Rc
U
mm
d
kg/m2
M*
m2K/W
W/m2K
W40.1150
1)
•
•
•
40
11.64
1.60
0.57
W60.1150
1)
•
•
•
60
12.44
2.40
0.39
W80.1150
1)
•
•
•
80
13.24
3.20
0.30
1) Vid typ VL, kontakta Erik Olsson & söner AB
2)
d
2)
1150
typ
VL
LL
GL
Rc
U
mm
d
kg/m2
M*
m2K/W
W/m2K
W 100.1150
1)
•
•
100
14.04
4.00
0.24
W 120.1150
1)
•
•
120
14.87
4.80
0.20
W 150.1150
1)
•
•
150
16.07
6.00
0.16
W 180.1150
1)
•
•
180
17.27
7.20
0.14
1) Vid typ VL, kontakta Erik Olsson & söner AB
PL
LL
147
5
45
51
49 51
Utvändig godstjocklek 0.63 mm
Invändig godstjocklek 0.50 mm
1
Utvändig profil
1
1
1
M*
GL
49
49
51
49 51
V=
P=
L =
G=
Plan
Panelspår
Linjerad
Stucco
Invändig profil
L = Linjerad
Kärna i isoleringsmaterial
CFC-fritt polyuretanhårdskum
Sandwich takpaneler
Typ
d
M
U
mm
kg/m2
W/m2k
E50 - 1000
90
15,9
0,73
E60 - 1000
100
16,9
0,62
E80 - 1000
120
18,9
0,48
E100- 1000
140
20,9
0,39
E120- 1000
160
22,99
0,32
Takprofiler kan också levereras med skum, kontakta Erik Olsson & söner
Ändöverlapp
Sidoöverlapp
LL
ML
Sandwich fasadapaneler
Typ
WF
WF
WF
WF
WF
60.1150
80.1150
100.1150
120.1150
150.1150
LL
GL
ML
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
d
mm
60
80
100
120
150
M
kg/m2
18.51
20.91
23.31
25.71
29.31
U
W/m2K
0.64
0.49
0.40
0.34
0.27
Brandmotstånd
minutter
30
60
90
120
120
GL
Profil design
Sandwich paneler typ WF kan levereras med en delvis perforerad innerväggsprofil,
där det ställs höga krav på panelens akustiska egenskaper.
G
L
M
= Stucco
= Linjerad
= Microline
Kärna i isoleringsmaterial
Mineralull
L
På vår hemsida
www.erikolssonosoner.se
visas fler foton på projekt som
Erik Olsson & söner deltar i.
Erik Olsson & söner står till förfogande med
kompetent rådgivning både vid enskilda beställningar
och vid totallösningar. Erik Olsson & Söner säkerställer hög kvalitet och service samt ett stort urval av
tillbehör och komponenter.
Sandwich fasadpaneler - skum
Fasadpanel – osynlig fastsättning
d
600
typ
VL
RL
LL
GL
d
M*
Rc
U
mm
kg/m2
m2K/W
W/m2K
WB 60.600
1)
•
•
•
60
13.49
2.40
0.39
WB 80.600
1)
•
•
•
80
14.29
3.20
0.30
WB 100.600
1)
•
•
•
100
15.09
4.00
0.24
1) Vid typ VL, kontakta Erik Olsson & söner AB
d
1000
typ
VL
RL
LL
GL
d
M*
Rc
U
mm
kg/m2
m2K/W
W/m2K
WB 60.1000
1)
•
•
•
60
12.60
2.40
0.39
WB 80.1000
1)
•
•
•
80
13.40
3.20
0.30
WB100.1000
1)
•
•
•
100
14.02
4.00
0.24
1) Vid typ VL, kontakta Erik Olsson & söner AB
RL
LL
M*
GL
250/300
49
Utvändig godstjocklek 0.63 mm
Invändig godstjocklek 0.50 mm
51
1
Utvändig profil
1
1
1
49
51
49
51
49 51
V=
R=
L =
G=
Plan
Panelspår
Linjerad
Stucco
Invändig profil
L = Linjerad
Kärna i isoleringsmaterial
CFC-fritt polyuretanhårdskum
Paneler för fasad kan monteras både vågrätt
och lodrätt.
Sandwich Fasadpaneler från Erik Olsson & söner AB
fås med en rad robusta ytor, som effektivt skyddar din
byggnad mot korrosion. Välj mellan Scintilla, Aluzink,
Polyester 25 my - och efter önskemål även Aluminium.
Brandsäkrade fasadpaneler - mineralull
Fasadpanel – osynlig fastsättning
typ
VL
LL
GL
ML
Rc
U
Brandmotstånd
mm
d
kg/m2
M*
m2K/W
W/m2K
minuter
WB-F 80.600
1)
•
•
•
80
21.91
1.86
0.49
30
WB-F 100.600
1)
•
•
•
100
24.31
2.33
0.40
60
WB-F 120.600
1)
•
•
•
120
26.71
2.79
0.34
90
WB-F 150.600
1)
•
•
•
150
30.71
3.49
0.27
90
1) Vid typ VL, kontakta Erik Olsson & söner AB
typ
VL
LL
GL
ML
d
M*
Rc
U
Brandmotstånd
mm
kg/m2
m2K/W
W/m2K
minuter
WB-F 80.1000
1)
•
•
•
80
20.91
1.86
0.49
30
WB-F 100.1000
1)
•
•
•
100
23.31
2.33
0.40
60
WB-F 120.1000
1)
•
•
•
120
25.71
2.79
0.34
90
WB-F 150.1000
1)
•
•
•
150
29.71
3.49
0.27
90
1) Vid typ VL, kontakta Erik Olsson & söner AB
Sandwich paneler typ WF kan levereras med en delvis perforerad innerväggsprofil,
där det ställs höga krav på panelens akustiska egenskaper.
LL
GL
ML
Erik Olsson & söner AB
Corus ByggSystem
Sliparegatan 5
Box 4003, S-300 04 Halmstad
T +46 35 10 01 10
F +46 35 15 92 00
www.erikolssonosoner.se
[email protected]
CBSS1002.1
www.erikolssonosoner.se