Marknad - Svenska T

Marknad
Svenska T-Ford Klubben planerar en marknad endast för T-Forddelar och tillbehör. Göran
Persson i Kumla har lovat att ställa sin mark till förfogande. Stora lastbilar eller släpvagnar
kan ej tas emot. Ingen avgift utgår.
Tid och plats:
• 17 maj i Kumla.
Ring till Göran Persson 073-68 33 799, eller Adrian Praag 070-66 85 641 och meddela om Ni
är intresserade. Hör av Er innan årsmötet den 23 mars så vet vi om intresset är tillräckligt för
att genomföra marknaden!
Sälj, köp eller byt!