19 Elmoppeladdare.pdf

khan
Batteriladdare för Elmoped
1.2
Laddare typ ZEUSTEQ CHG101-Z36V1,8A-X för Blyackumulator
Undersökning av en felaktig apparat byggd för laddning av batteri till eldriven cykel/moped.
Apparatens utförande är tänkt vara klass III, skyddsisolerat. Utförandet avser inomhusbruk i
rumsmiljö och medger ej riskfri användning utomhus eller i fuktiga utrymmen.
Den havererade batteriladdaren kan repareras
genom byte av några komponenter, men skall ej
repareras då dess konstruktion visar att
tillverkaren inte klarar att ens stava till ordet
Elsäkerhet (oavsett på vilket språk). Den här
laddaren får inte anslutas till svenskt elnät.
Redan anslutningsmönstret för inkommande
nätspänning med isolationsavstånd <0,8mm
(minimikrav 2,5mm) och nätsäkring F1 med
brytförmåga för upp till 30V ger förbud för
anslutning till svenskt hushållselnät.
Med tanke på kretskortets konstruktion måste
man även ifrågasätta isolationsklassen för
transformatorn vilken utgör enda personskydd
mot elchock.
Felet uppkom genom överslag mellan två komponenter med inbördes försumbart avstånd för aktuell
spänningsdifferens, 350Vdc (diod D2 och kondensator E2, 100µF 50V). Strömrusningen genom
kondensatorn brände av dess interna förbindning mellan minuspol och hölje varigenom hög spänning ledd
via pluspolen skadade spänningsomvandlarens styrkrets och eventuellt någon ytterligare komponent.
Den lilla primärsäkringen (F1) avsedd för lågspända kretsar (ELV) hade exploderat.
Apparaten saknar märkning med elsäkerhetsgodkännande. Den här klassen av laddare får inte
saluföras i Sverige, ej heller skänkas bort. Sådana förfaranden sorterar under svensk strafflag.
Apparaten får endast avyttras som obrukbart skrot. Användningsområde: För Xingyue elcykel.
Tillåten elutrustning är märkt med
CE och/eller S.
S= Svenskt Elsäkerhetsgodkännande.
CE är inte något egentligt godkännande utan ett intyg från tillverkaren att enheten uppfyller samtliga
krav som ställs för användning inom Europa/EG/EU (Europa Certifikat).
En CE-märkt elapparat har därmed inte nödvändigtvis något officiellt elsäkerhetsgodkännande från
certifierad provningsanstalt (ss SEMKO).
Observera ! att det finns en kinesisk variant av CE-märke skrivet exakt så som intygsmärket !
Kineser är fiffiga, så den finstilta texten säger : China Export. Det går därmed inte att få ett stopp
för denna vilseledande märkning av importerade produkter. China Export / CE uttrycker inte någon
kvalitetsgaranti. Innan du köper en CE-märkt produkt, kolla om märket skall uttydas China Export !
khan
Kretskortet
Batteriladdare för Elmoped
2.2