Jakobsbergs folkhögskola sökerlärare i svenska och svenska som

Jakobsbergs folkhögskola söker lärare i svenska och svenska
som andraspråk
Vi söker dig som är utbildad svensklärare och vill arbeta heltid på vår folkhögskola. Du är dessutom
utbildad och/eller erfaren lärare i svenska som andraspråk. Vi ser gärna att du också har undervisat i något
av de andra gymnasiegemensamma ämnena.
Som lärare på folkhögskola krävs stort engagemang för hela skolan. Din förståelse och ditt intresse för
olika slags människor är viktigt. På folkhögskolan står dialogen och samtalet i centrum för
kunskapssökandet. Därför ser vi helst att du har erfarenheter av folkbildning.
Som lärare på Allmän kurs kommer du att ingå i ett arbetslag som tillsammans arbetar
ämnesövergripande i olika teman. Flexibilitet och samarbetsförmåga är avgörande i arbetet med att ge
vuxna kursdeltagare behörigheter motsvarande grund- gymnasienivå. Vi söker dig som kan ansvara för
Allmän kurs bas/svenska som andra språk och som kan undervisa på alla våra Allmänna kurser.
Som lärare i svenska kommer du att undervisa i allt från grundskolenivå upp till svenska 3. Vi söker dig
med ämnesdjup och med förmåga att situationsanpassa undervisningen. Förmågan att entusiasmera och
motivera är central.
Jakobsberg folkhögskola erbjuder en anställning som lärare på heltid. Tillträdesdatum är 1 augusti 2013.
För mer information kontakta rektor [email protected] eller mobil 0703-57 38 14.
Facklig representant [email protected]
Ansökan rubricerad ”Lärartjänst i svenska” sänder du senast 20 maj till [email protected] Betyg mm.
visas vid förfrågan.
Jakobsbergs folkhögskola ligger i en herrgård på en kulle i Jakobsberg, 20 minuter med pendeltåg från
centrala Stockholm. I över nittio år har skolan stått för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Vår
religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för samhällsengagemang samt reflekterande
och radikal debatt. Från skolans grundande 1919 fram till 1970 stödde KF (Kooperativa förbundet) skolans
verksamhet, men sedan 1971 står den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola som ensam huvudman
för skolan.
Postadress
Box 161
177 23 Järfälla
Internet:
Gatuadress/leveransadress
Folkhögskolevägen 1
177 40 Järfälla
www.jakobsbergsfolkhogskola.se
Rektor:
Exp:
Ekonomi:
E-post:
070 - 357 38 14
08 - 580 117 40/35
08 – 580 117 45
[email protected]
Postgiro: 7 17 51 – 2
Org. Nr: 813200-117