Upprustning av grusvägar i Sollentuna kommun

Upprustning av grusvägar i Sollentuna kommun
Sollentuna Energi AB har på uppdrag av kommunledningskontoret att utföra en upprustning
av kommunens grusvägnät, metoden som är vald för detta är en ytbehandling vilket innebär
att den befintliga grusvägen hyvlas ner till en nivå som gör att det kan påföras ett
vattenbaserat bindemedel samt att det sprids makadam med en stenstorlek av 8-11 mm som
därefter vältas med en gummihjulsvält.
Denna metod kallas Y1 G (Ytbehandling typ 1 på grus).
Efter fyra år återupprepas denna behandling men med en mindre stenstorlek 6-8 mm och då
kallas metoden Y1 B (Ytbehandling typ 1 på beläggning).
Kommunen har delats upp i fyra delar (se bifogad karta) och vi behandlar 25 % varje år, fyra
år för Y1G samt fyra år för Y1 B därefter skall vägarna vara underhållsfria ett antal år framåt
hur lång tid de håller beror på belastning och underliggande bärlagers styrka. Vid skador på
ytbehandlingen är den mycket lätt att reparea.
Antal M2 som utförs varje år är cirka 11 000.
Fördelen med denna metod är att strukturen av en grusväg finns kvar och förnimmelsen av
idyllisk lokalväg bibehålls.
Den uppdelning som är gjord för arbetets framskridande är att år 2006 åtgärdas Edsviken blå
på kartan, 2007 Töjnanområdet gult på kartan, 2008 Norrviken Rotebro rött på kartan samt
2009 Törnskogen svart på kartan.
Från år 2010-2013 upprepas schemat men med Y1B.
Det blev en del tekniska problem samt att vädret inte visade sig från sin bästa sida under
hösten 2006 så Edsviken blev inte klart men så snart vädret tillåter kommer arbetet att startas
upp där för att sedan flyttas över till Töjnan.
Grusvägsunderhållet minskas med 25 % varje år, så hyvling av vägar samt dammbindning är
ett minne blott om tre år.
Har ni frågor eller funderingar kring detta projekt kontakta Sollentuna Energi AB
Projektledare Sten Spångberg telefon 073 514 99 36
eller mail [email protected]
TIDPLAN FÖR UTFÖRANDE AV Y1 I KOMMUNEN.
ÅR 1:
EDSVIKEN
ÅR 2:
TÖJNAN
ÅR 3:
NORRVIKEN / ROTEBRO
ÅR 4:
TÖRNSKOGEN