Familjebehandlare, 100 %

Socialförvaltningen söker:
Familjebehandlare, 100 %
Dnr: SON 11-296-023
Lysekil har ett naturskönt läge
vid Gullmarsfjorden på västkusten. Kommunen, med ca
15 000 invånare, har ett väl
utvecklat näringsliv, god kommunal service samt fantastiska
rekreationsmöjligheter.
Vi kan erbjuda stimulerande
arbetsuppgifter i en spännande miljö som präglas av framtidstro.
Lysekils vision 2015
”Lysekils kommun skall vara ett
levande samhälle året runt och
präglas av positiva människor som
inspirerar varandra till nya idéer,
visar tolerans och känner
framtidstro.”
Arbetsplats: Socialförvaltningen, IFO, Barn- och Ungdomsenheten
Anställningsform: tillsvidare
Arbetstidens förläggning: Dagtid med viss förskjuten arbetstid
Tillträde: Efter överenskommelse
Barn- och Ungdomsenheten består idag av 3 utredande socialsekreterare, 3 familjebehandlande, 3 (4) främst riktade mot familjehem och familjerätt samt
familjerådgivare, 1 förste socialsekreterare med gemensam enhetschef.
Enheten arbetar med utredningar rörande barn och ungas hemförhållande, planering
och genomförande av stöd- och behandlingsinsatser såsom familjebehandling,
boendestöd, boende i vårt Ungbo, kontaktpersoner/ -familjer, placeringar i
familjehem och på institution, familjerätt och familjerådgivning.
Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, i tätt samarbete med andra aktörer såsom
boendestöd, skola, LSS och BuP, kring barn och unga och deras familjer. Vi arbetar
utifrån BBiC, Barns Behov i Centrum, även om vi ännu ej har licens vilket vi siktar
på att ha inom kort. Vi arbetar också aktivt utifrån Västbus intentioner – ett sätt att
strukturera samarbetet mellan de aktörer som kommun och region är huvudmän för.
Arbetsuppgifter: Du kommer att ingå i vår arbetsgrupp ”Ettan”. Ettan står för de
flesta insatser av behandlingskaraktär. Du kommer att arbeta med vissa
observationer under utredningar, med stöd i familjer, med föräldrastöd i grupp och
med stöd till enskilda. Du kommer att, tillsammans med de övriga på Ettan på olika
sätt bla ansvara för Ungdomstjänst och medling, konkret och övergripande
samverkan med bl a skolorna i kommunen.
Inledningsvis kommer Du och Ettan ha gemensam nära arbetsledning av vår 1:e
socialsekreterare. Under våren utreds vår fortsatta organisation där bl a ett Familjens
Hus och ett Ungdomens hus står på agendan varför organisation och därmed
chefskap och arbetsledning också kan komma att förändras.
Kvalifikationer: Socionom/socialpedagog eller annan av arbetsgivaren bedömd
likvärdig högskoleutbildning. Goda kunskaper om barns utveckling och inom
verksamhetsområdet i övrigt. Tidigare erfarenhet av att arbeta i behandlingsarbete
barn, unga och eras familjer. Vidareutbildning inom Lösningsfokuserat arbete,
Nätverksarbete, Familjeterapi, föräldrastödutbildning ses som meriterande. Körkort
är ett krav.
Individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Egenskaper: Du har god samarbetsförmåga och också förmåga att arbeta
självständigt, datorvana, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Stor vikt läggs
vid personlig lämplighet.
Upplysningar: lämnas av Enhetschef Annelie Berntsson Berg
tel: 070-25 39 035, e-mail: [email protected], växel:
0523-61 30 00
Fackliga representanter: Nås via kommunens växel, 0523-61 30 00
453 80 Lysekil
Tel: 0523-61 30 00
Fax:
E-post: [email protected]
www.lysekil.se
Skicka din ansökan digitalt med CV och meritförteckning, märkt med
dnr: SON 11-296-023 till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil eller via epost till [email protected] senast 2011-12-09.
Välkommen med din ansökan!