AnnonsspecifikAtion 2014

Annonsspecifikation 2014
METEMAGASIN
Metemagasin är precis vad namnet lyder, en svensk tidning/magasin
som enbart handlar om mete i alla dess former.
Magasinet kommer vara ca: 80 sidor tjock limmad rygg och val valt
papper. Vi lägger mycket fokus på
design och kvalitet.
METEMAGASIN
ANNONSPRISLISTA 2014
FORMAT
STORLEK
PRIS exkl moms
NUMMER
UTGIVNING
MATERIAL
INLÄMNING
FÄRDIG
ANNONS
UPPSLAG 420 X 280 mm + 5 mm
30 000 KR
Nr:1 2014
4 FEBRUARI
20 DEC 2013
31 DEC 2014
BAKSIDA 210 X 280 mm + 5 mm
25 000 KR
Nr:2 2014
1 APRIL
18 FEB 2013
25 FEB 2014
HELSIDA 210 X 280 mm + 5 mm
18 000 KR
Nr:3 2014
3 JUNI
28 APR 2013
28 APRIL 2014
1/2 SIDA STÅENDE 103 X 280 mm
10 300 KR
Nr:4 2014
5 Augusti
24 JUN 2013
1 JUL 2014
1/2 SIDA LIGGANDE 210 X 135 mm
10 300 KR
Nr:5 2014
30 SEPTEMBER
12 AUG 2013
26 AUG 2014
87 X 120 mm
5 500 KR
Nr:6 2014
2 DECEMBER
21 OKT 2013
28 OKT 2014
1/4 SIDA
1/8 SIDA
87 X 57 mm 3 000 KR
Beträffande bilagor (inhäftade, ibladade eller klistrade)
lämnas särskild offert.
UPPSLAG
Utfallande
420 x 280 mm
Satsyta
390 x 250 mm
helsida
Utfallande
210 x 280 mm
Satsyta
175 x 250 mm
halvsida
stående
Utfallande
103 x 280 mm
Satsyta
87 x 250 mm
TRYCKFÄRDIG ANNONS INNEBÄR:
Annonsen ska ha korrekt beställd storlek. lägg till 5 mm utfall
vid utfallande annons.
Placera ej text närmare än 7 mm från kanten.
Annonsen ska endast använda färgrymden CMYK
(RGB,pantone eller andra färgrymder accepteras inte).
Samtliga bilder i annonsen skall ha en upplösning på minst
300 dpi i 100%.
Gör om alla teckensnitt till kurvor. Alternativt kan alla
teckensnitt inbäddas, men då skall samtliga fonter vara
Mac-kompatibla, alternativt openType. Vi tar ej emot
teckensnitt för PC. Undvik att använda tunna teckensnitt.
Filformatet skall vara PDF där samtliga bilder och teckensnitt
ska vara inbäddade.
Vi tar ej ansvar för fel i annonsen som uppstår p g a
att annansmaterialet inte överensstämmer med denna
specifikation
halvsida
liggande
Utfallande
210 x 135 mm
Satsyta
175 x 122 mm
1/4 sida
87 x 120 mm
1/4 sida
87 x 57 mm
ANNONSBOKNING:
KONTAKT: Alexander Knutsson
TEL: +46(0) 73-54 32 922
E-MAIL: [email protected]
TEKNISKA UPPGIFTER:
Skuret format: 210 x 280 mm
Satsyta: 175 x 250 mm
Repro/Tryck: V-TAB Vimmerby AB
Tänk på att magasinet är limbunden.
MATERIALADRESS & ANNONSPRODUKTION:
Vid produktion av annonser tillämpar vi följande,
Design annons: 600 kr/h (kunden får behålla arbetsfilen)
Färdig annons från kund: Tryckfärdig PDF e-mailas till
redaktionen enligt nedan;
[email protected]
Max Filstorlek på e-mail: 10 MB
Märk annons: ANNONSÖR_ANNONSSTORLEK
REDAKTIONEN
FISKEBRÖDER AB
Varvsgatan 6, 39230 Kalmar
Tel: +46(0) 73-54 32 922
CHEFREDAKTÖR
Christian Andersson
Tel: +46(0) 73-50 52 512
E-mail: [email protected]
CHEFREDAKTÖR
Patrik Sköldblom
Tel: +46(0) 73-14 02 087
E-mail: [email protected]
VD / ANSVARIG UTGIVARE
Alexander knutsson
Tel: +46(0) 73-54 32 922
E-mail: [email protected]