CAB Plan priser Sverige 2015

Fastställare
Date
Revision
Document id
Page
1 of 1
2014-10-20
Document name
CAB Plan priser Sverige
CAB Plan priser Sverige 2015
Årlig grundavgift
(SEK/verkstad)
5 104
Bokning av skadebesiktning
 Intern bokning
 Extern bokning
(SEK/skada)
(SEK/skada)
0,00
11,48
Skadebokningar
 En verkstad med plåt och lack (Kombiverkstad)
 En verkstad med bara plåt (Plåtverkstad)
 En verkstad med bara lack (Lackverkstad)
(SEK/skada)
(SEK/skada)
(SEK/skada)
28,70
22,96
15,31
(SEK/skada)
15,31
SMS-påminnelse
(SEK/SMS)
1,56
Årlig licensavgift Kompetensstyrning (Tilläggstjänst)
(SEK/år)
Produktionsperioder
(SEK/skada)

Extern bokning från annan verkstad (alla verkstäder)
2 559
0
Volymrabatt skadebokningar
Utgår årligen enligt följande tabell:
Bokningar
Kombiverkstad
(SEK/skada)
Plåtverkstad
(SEK/skada)
Lackverkstad
(SEK/skada)
1-1000
28,70
22,96
15,31
1001-2000
22,96
18,37
15,31
2001-3000
17,22
13,78
15,31
3001-
13,78
13,78
15,31
Volymrabatten beräknas per driftställe/filial och år. Avstämning sker efter utgång av varje kalenderår.
Villkor för prissättning och kostnadsberäkning:





Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med
kopplad CABAS-kalkyl.
Avbokning reducerar inte kostnaden.
Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
Samtliga priser är exkl. moms och gäller för kalenderåret 2015.
■OPTIMIZING THE LINE
CAB Group AB
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden
Phone: +46 19 15 86 00
E-mail: [email protected]
www.cab.se