Branschanalys / Konkurrentanalys Pdf

Affärsrådgivning
Branschanalys / Konkurrentanalys
Som ägare, styrelse eller företagsledare har man ett ansvar att
åtminstone någon gång per år lyfta
blicken och bedöma sitt företags
verksamhet ur ett långsiktigt
strategiskt perspektiv.
För att effektivt bedöma ett sådant strategiskt
perspektiv krävs en grundläggande uppfattning om
var företaget står i förhållande till sin omvärld och
kanske mer specifikt i förhållande till den bransch
företaget verkar inom. Genom en Branschanalys får
du snabbt tillgång till en översikt av de faktorer och
nyckeltal som är utmärkande för just din bransch.
Ett strategimöte eller diskussion kring långsiktiga
målsättningar för företaget blir så mycket mer
värdefull om den kan grundas på fakta om
branschens förutsättningar. Låt oss få hjälpa dig att
tillhandahålla en sådan Branschanalys som tydliggör
dessa olika faktorer och förutsättningar.
Branschanalysen innefattar bland annat:
•
•
•
•
översikt av branschens nyckelfaktorer
analys – lönsamhet
analys – effektivitet
analys – kapitalstruktur
@ 2012 Grant Thornton. All rights reserved.
Branschanalys kan vara särskilt intressant att genomföra inför
strategiarbete, affärsplan, budgetering, eller vid andra tillfällen
där mer långsiktiga affärsbeslut kan bli aktuella.
Genom att i analysen avgränsa urvalet till att omfatta ett mindre
antal relevanta företag, skapas också möjlighet till en mer riktad
konkurrentanalys.
Grant Thornton hjälper dig med högkvalitativa underlag i företagets
beslutsprocess:
• identifierar områden av hög strategisk och operationell betydelse
• anpassar beslutsstöd för bedömning av företagets prestationer
• synliggör faktorer som grundlägger företagets vidare möjligheter
och tillväxt
• bidrar i implementering och tillämpning av strategiska förbättringar
Affärsrådgivning inbegriper även frågor kopplade till ditt ägande som
exempelvis kompanjonsfrågor och generationsskiften. Vill du utnyttja
ditt företags fulla potential? Kontakta då din lokala certifierade
affärsrådgivare. Kontaktuppgifter finns på baksidan.
Kontakta oss
Certifierade affärsrådgivare
Eskilstuna
Linköping
Uppsala
Maths Anväg
T 016-15 97 40
E [email protected]
Sören Carlsson
T 013-480 24 06
E [email protected]
Michael Palm
T 018-65 81 83
E [email protected]
Falun
Luleå
Visby
Anders Westlund
T 023-70 55 01
E [email protected]
Ulf Brodén
T 0920-23 35 55
E [email protected]
Gävle
Malmö
Thomas Holmgren
T 026-65 66 01
E [email protected]
Lars Ekdahl
T 040-665 69 28
E [email protected]
Göteborg
Norrköping
Maria Svantesson
T 031-701 37 22
E [email protected]
Mats Rosenqvist
T 011-36 47 08
E [email protected]
Helsingborg
Nyköping
Rickard Julin
T 042-27 87 02
E [email protected]
Pål Näslund
T 0155-29 33 51
E [email protected]
Jönköping
Sandviken
Anders Claesson
T 036-30 54 61
E [email protected]
Ingrid Eliasson Löthman
T 026-27 60 65
E [email protected]
Kalmar
Torbjörn Lundh
T 0480-44 48 51
E [email protected]
Skatt
Lars Wiberg
T 08-563 070 22
E [email protected]
Karlstad
Stockholm
Niklas Lindh
T 054-14 45 44
E [email protected]
Carl Niring
T 08-563 071 15
E [email protected]
Kristianstad
Sundsvall
Martin Sjörén
T 044-10 46 74
E [email protected]
Maria Färnlöf
T 060-16 38 13
E [email protected]
Lindesberg
Umeå
Else-Britt Jonasén
T 0581-170 70
E [email protected]
@ 2012 Grant Thornton. All rights reserved.
Henrik Johansson
T 090-17 24 92
E henri[email protected]
Anita Levander
T 0498-20 60 38
E [email protected]
Västerås
Maria Körkkö
T 021-17 79 22
E [email protected]
Örebro
Torbjörn Evaldsson
T 019-16 75 25
E [email protected]
Östersund
Mats Mattiasson
T 063-57 40 15
E [email protected]