TSG södra.pages

!
!
Tomter i Sjögården Södra
!
!
Innan de levereras bygger vi vägar, avvattning och kommunalt vatten/ avlopp inom hela området.
!
Anslutningsavgiften för VA är inkluderad i priset. El och fibernät finns också tillgängligt;
anslutningsavgiften för dessa ingår ej i priset.
!
Tomt S1: 2 300 m2
Tomt S2: 3 300 m2
Tomt S3: 2 400 m2
Tomt S4: 2 600 m2
Tomt S5: 4 200 m2
Tomt S6: 3 000 m2
950 000 kr
950 000 kr
950 000 kr
såld
1 450 000 kr
1 250 000 kr
Tomt S7: 2 800m2
Tomt S8: 2 400m2
Tomt S9: 2 400m2
Tomt S10: 2 200m2
Tomt S11: 2 300m2
Tomt S12: 2 100m2
1 250 000 kr
800 000 kr
800 000 kr
950 000 kr
950 000 kr
950 000 kr
!
Vänligen observera: de tomter som markerats med en orange punkt är reserverade. De med röda punkter
är sålda. Alla tomtstorlekar är ungefärliga. Illustrationerna över området är enbart exempel.