praktisk information 6-9 mars malmömässan i hyllie

PRAKTISK INFORMATION
6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE
•
Vecka 50 – inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig
Logga in på www.vartradgard.com(välj För utställare sedan Logga in) och anmäl dina
uppgifter. Det är de uppgifter som du anger här som vi använder till mässguiden och
till utställarförteckningen på vår hemsida.
•
27 januari - deadline för att lämna uppgifter till mässguiden
Logga in på www.vartradgard.com (välj För utställare sedan Logga in) och fyll i dina
uppgifter. Tänk på att om du inte anger uppgifter visas endast företagsnamn och
monternummer.
Om ni har problem kontakta [email protected], 040-18 68 36.
•
13 februari - sista dag för ansökan om höjdbyggnation
Ska du bygga eller sätta upp reklam högre än 2,5 m måste du ansöka om detta.
Höjdexponering debiteras med 6000:-. OBS Måste ansökas om i förväg!
Kontakta Malmö Mäss-Service, www.mass-service.se.
•
13 februari - sista dag att beställa teknik till ordinarie pris
Beställningar efter detta datum medför prishöjning på listpris med 25%.
www.mass-service.se, Malmö Mäss Service, Telefon: 040-30 67 20, [email protected]
•
13 februari - sista dag att tidsboka gods
Se separat blankett i orderformuläret hos Malmö Mäss-Service eller maila till
[email protected]
•
25 februari - sista dag att beställa utställarkort och biljetter
Detta gör du via ert inlogg på www.vartradgard.com (välj För utställare sedan Logga
in).
Efter sista datum kan biljetter hämtas på plats på mässan i informationsdisken i
entrén från och med inflytt.
Utställarkorten hämtas av monteransvarig i informationsdisken i entrén från och med
inflytt.
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 1 av 6 INNEHÅLL
VIKTIGA DATUM………………………………………………………………….……………………………………1
ANSVARIGA……………………………………………………………………………………………………………..2
BARN……………………………………………………………………………………………………………………….3
BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING………………………………………….…………….………..3
ELDNING…………………………………………………………………………………………………………………3
EMBALLAGE & AVFALL………………………………………………..……………………………………………3
ENTRÉBILJETTER………………………………………………………………………………………………………3
FÖRSÄKRING……………………………………………………………………………………………………………3
GODS………………………………………………………………………………………………….…………………3,4
HÖJDEXPONERING………………………………………………………………………………………………….4
IN- & UTFLYTT, ÖPPETTIDER……………………………………………………………………………………4
KONFERENSRUM…………………………………………………………………………………………………….4
LIVSMEDELSVERKSAMHET………………………………………………………………………………………5
MÄSSGUIDE………………………………………………………………………………………………………….…5
PARKERING…………………………………………………………..…………………………………………………5
PRESS………………………………………………………………………………………………………………………6
RESTAURANG……………………………………………….…….…………………………………………………..6
RÖSTFÖRSTÄRKARE…………………………………………………………………………………………………6
SERVERINGSTILLSTÅND…………………………………………………………………………………………..6
STÄDNING………………………………………………………………………………………………………………6
UTSTÄLLARKORT……………………………………………………………………………………………………..6
UTSTÄLLARLOUNGE………………………………………………………………………………………………..7
ANSVARIGA
Vår Trädgård, Numera Mässor AB
www.vartradgard.com, [email protected]
Projektledare, Susanne Green, 040-18 68 52
[email protected]
Projektkoordinator, Daniella Lindskog, 040-18 68 36
[email protected]
BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING
Malmö Mäss-Service, Lena Rosén, 040-30 67 20
[email protected]
GODS
Malmömässan, Annika Larsson, 040-631 63 25
[email protected]
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 2 av 6 BARN
Mässan är en byggarbetsplats under in- och utflyttning. Stora truckar och liftar rör sig i lokalerna och av
detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna, varken ensamma eller i sällskap med
vuxen. Respektera förbudet för era barns skull och de som arbetar i lokalerna.
BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING
Om ni behöver eluttag, lampor, extra väggar, hyra golv eller annan interiör vänligen kontakta Mäss-Service:
Lena Rosén, 040-30 67 20, fax 040-30 67 10, [email protected], www.mass-service.se.
I monterhyran ingår bak- och eventuella skiljeväggar. Väggarna är vita och 2,5 meter höga. Önskas
ytterligare väggar beställs de i Malmö Mäss-Services beställningslista. Utställare får själv ombesörja övrig
byggnation i sin monter eller anlita tjänsterna från Malmö Mäss-Service. Katalog, beställningslista och
webbshop finner du på Mäss-Service hemsida, www.mass-service.se.
Tänk på följande då du planerar er monter: När du skickar in din beställning så gör den så komplett som
möjligt! I montrar som är längre än 5 meter, eller har en fristående vägg, kan det behövas stabiliseras med
stödväggar. Kontakta Lena Rosén om du har synpunkter på placering av dessa.
Sista dag att beställa teknik utan prishöjning är den 13 februari.
ELDNING
Det föreligger restriktioner kring eldning och levande ljus i mässhallen. För er som vill elda i kamin,
demonstrera eldstad med gasol eller vill ha ljus tända för att visa era produkter skall ansöka om tillstånd
hos Lena Rosén, 040-30 67 20, [email protected]
EMBALLAGE & AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår
vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade utanför mässhallen. Det är
monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens
bekostnad. Grovsopor/Byggsopor som lämnas i montern vid in- och utflyttning debiteras enligt gällande
prislista samt eventuell truckhantering för utkörning. Vid stora mängder skräp kontakta Malmö MässService. Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Malmömässan mot avgift.
ENTRÉBILJETTER
Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister, samarbetspartners och andra intressenter till er
monter. Utställande företag kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris, 75 kr exkl. moms. De är till för er att
dela ut till potentiella kunder, ha som pris i tävlingar eller allmänt bjuda in folk att besöka er i montern.
Efter mässan faktureras ni 75 kr exkl. moms per använd biljett.
Biljetter beställs på www.vartradgard.com (välj För utställare sedan Logga in) senast den 25 februari.
FÖRSÄKRING
Vår Trädgård ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan
uppkommit genom fel eller försummelse av Vår Trädgård eller av personal för vilken Vår Trädgård ansvarar.
Utställare bör därför kontrollera så att egen försäkring finns!
GODS
Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt:
Malmömässan, Vår Trädgård
Företagets namn, Monternummer
Kontaktperson (hos er), telefonnummer
Mässgatan 6,
SE-215 32 Malmö
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 3 av 6 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gods tas emot tidigast den 20 februari.
På grund av den stora mängd gods som ankommer och avgår till och från mässan måste
transporter tidsbokas för lossning/lastning. Boka direkt på separat blankett, se www.massservice.se eller per mail till [email protected] senast 13 februari.
Ditt gods blir levererat till montern enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt
Mäss-Service prislista. Om ni själv önskar att ta emot godset vid leverans till Vår Trädgård åligger
det er själv att bevaka denna ankomst.
Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer än
2,5 m högt måste ni kontakta Malmö Mäss-Service minst två veckor i förväg.
I de fall där speditören som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer
vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och
utställaren.
Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor kl. 16.00. Efter denna tid skall
gångarna hållas fria från gods, emballage och avfall.
Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Malmö Mäss-Service för
bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter.
Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och
kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom
angiven tid.
Transporter som ej är förbokade kan bli drabbade av långa väntetider.
OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen.
Gods hämtas senast 18/3.
ANSÖKAN OM HÖJDEXPONERING
Standard för byggnation är 2,5 m, byggnation eller reklam som överskrider denna höjd tillåts endast efter
Malmö Mäss-Service godkännande samt skriftligt godkännande av ansvarig för intilliggande och berörda montrar. Eventuella ändringar på plats måste godkännas av ansvarig hos alla ovan berörda parter. Höjdexponering debiteras med 6000 kr exkl. moms. Ansökan görs skriftligt med ritning på byggnationen till
[email protected], senast den 13 februari. Se även Malmö Mäss-­‐Service hemsida, www.mass-­‐service.se.
IN- & UTFLYTTNING, ÖPPETTIDER
Inflyttning:
tisdag
4 mars
07.00 - 22.00
onsdag
5 mars
07.00 - 20.00
Önskemål om tidigare inflyttning ansök till Malmö Mäss-Service se blankett på www.mass-service.se
OBS! OBS! OBS! Inflyttningsportarna stängs kl. 16.00! Efter kl 16.00 onsdagen den 5 mars låses portarna och
mattläggning påbörjas i gångarna. D.v.s. inget material får finnas kvar i gångarna!
Öppettider Malmö Mäss-Service:
tisdag
4 mars
08.00 - 18.00 lördag
onsdag
5 mars
08.00 - 20.00 söndag
torsdag
6 mars
08.00 - 19.00 måndag
fredag
7 mars
09.00 - 18.00
8 mars
9 mars
10 mars
09.00 - 18.00
09.00 - 19.00
08.00 - 16.00
Utflyttning:
söndag
9 mars
17.00 - 24.00
måndag
10 mars
07.00 - 12.00
Söndag 9 mars öppnas portarna kl.18.00. Gods kan avhämtas t.o.m. tisdag 18 mars.
Mässans öppettider:
torsdag
6 mars
fredag
7 mars
lördag
8 mars
söndag
9 mars
besökare
12.00 - 19.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 17.00
utställare
08.00 - 20.00
09.00 - 19.00
09.00 - 19.00
09.00 - 24.00
KONFERENSRUM
Det finns möjlighet att hyra ett begränsat antal konferensrum.
Kontakta MalmöMässan, Annika Larsson, tel 040-631 63 25, [email protected]
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 4 av 6 ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG LIVSMEDELSVERKSAMHET
För att få hantera livsmedel vid ett evenemang måste du lämna in en anmälan om registrering till
Miljöförvaltningen alternativt ha en ambulerande registrering i er hemkommun. Ni ansvarar själv för att
anmäla registrering. Gå in på http://www.malmo.se/livsmedel. För frågor kontakta Caroline Elmstedt,
Livsmedelsinspektör i Malmö, [email protected], 040-34 20 03. OBS! Sök senast 4 veckor
innan mässan.
MÄSSGUIDE
Mässguiden distribueras ut via Villaliv tisdagen den 4 mars till ca 285 000 villahushåll i Skåne. Den delas
dessutom ut kostnadsfritt på mässan till besökarna. Registrera dina uppgifter som du önskar få med på
www.vartradgard.com (välj För utställare sedan Logga in). Det är de uppgifter som du anger här som vi
använder till mässguiden och som registreras till utställarförteckningen på vår hemsida. Tänk på att om du
inte loggar in visas endast företagsnamn och monternummer. Deadline för detta är den 27 januari.
Passa på att annonsera i Mässguiden!
Vill du annonsera i mässguiden kontakta någon av Villalivs säljare:
Kristofer Godevski, + 46 42 25 73, [email protected]
David Hopkins, + 46 42 25 77 79, [email protected]
Marianne Trabjerg, + 46 42 25 77 75, [email protected]
Dennis Hansson, + 46 35 27 11 93, [email protected]
PARKERING
Parkering finns i anslutning till mässan, först till kvarn gäller, se skiss nedan. Det finns
parkeringsautomater på plats, dessa tar de flesta svenska bensinkort och VISA-kort.
Observera att endast personbilar får stå parkerade på P-Norr och P-Öst.
Lastbilar, släp och dyl. parkeras endast på den grusade bortre delen av P-Väst.
Vid avlastning från släp, lastbilar och dyl. sker detta endast via lastgården, parkera sedan på P-Väst.
Parkeras släp, lastbilar och dyl. på andra parkeringar, även om det endast är kortare stunder, riskerar de att
bötafällas av P-Malmö.
För parkering av enbart släp på P-Väst så anmäl registreringsnummer i expeditionen i P-huset vid Hyllie
station.
Parkeringarna är inte inhägnade eller bevakade.
Parkering i parkeringshus är det endast betalning i automater som gäller.
Parkeringskort
Ni kan köpa parkeringskort för perioden 4–9 mars för 375 kr exkl. moms.
Parkeringskorten hämtas ut i informationen under inflytten (4-5 mars), observera att dessa endast gäller på
P-Norr, P-Öst och P-Väst.
För lastbilar (ej personbilsregistrerade fordon) krävs 2 st. parkeringskort (endast P-Väst).
För bil+släp gäller 2 st parkeringskort (endast P-Väst).
För parkering av endast släp gäller 1 parkeringskort (endast P-Väst), detta lämnas i P-Malmös expedition i
Hyllie med registreringsnummer på släpet. Parkeringskorten faktureras i efterhand.
Evenemangsparkering
Under mässdagarna (6-9 mars) har P-Malmö evenemangsparkering på P-Norr, P-Väst och P-Öst.
Parkeringarna är då bemannade från det mässan öppnar, man betalar 50 kr/dag för parkeringen (gäller
fr.o.m. att parkeringen är bemannad t.0.m. 24:00 den aktuella dagen).
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 5 av 6 PRESS
Via ert inlogg på Vår Trädgårds hemsida har ni möjlighet att ladda upp en pressrelease som kommer att
ligga under ert företag i utställarförteckningen på hemsidan. Tag även tillfället i akt och lämna in 10-15
pressmappar i Informationen vid inflyttningen. Pressen kommer att bearbetas kontinuerligt innan och
under mässan.
RESTAURANG
Restauratören på Malmömässan är Mässrestauranger. Det finns två fasta restauranger på mässan.
”Forest” på plan 1 som ligger bredvid mässhallen och ”Cloud” på plan 2 som ligger i samband med
konferens och kongressanläggningarna.
Utställarmatsal under mässdagarna finns på plan 2 i Cloud, här har ni möjlighet att pusta ut och hämta ny
energi. Under inflytten är Forest öppen och här sker både lunchservering och även fika såsom kaffe, kakor,
mackor och bullar.
Matkuponger-. Säljs i en valör, 93 kr och gäller i samtliga restauranger och serveringar på mässan.
Matkuponger kan köpas på plats alternativt beställas per mail. Betalning kan ske kontant, kontokort eller
mot faktura. Matkupongerna köps i häften om 10 stycken, brutna häften återköps ej. Obeservera att enstaka
luncher inte kan faktureras. Maila er beställning till: [email protected] eller ring 040-642 10 00.
Montercatering- Levererar mat och dryck direkt till din monter vid den tid som du bestämmer.
Vid beställning på plats sker det endast i mån av tid och om varor finns hemma.
Maila er beställning till: [email protected], 040-642 10 40.
Kontaktuppgifter Mässrestauranger
Anna Haxne, Platschef, [email protected], 040-642 10 01
Lotta Brönmark, Restaurangschef och montercatering, 040-642 10 05
RÖSTFÖRSTÄRKARE
Det är inte tillåtet att använda röstförstärkare på mässan. Maximalt tillåten ljudvolym i montern är 70dBA.
SERVERINGSTILLSTÅND
Mässrestauranger har utskänkningstillståndet på Malmömässan och det gäller för anläggningens
restauranger, hallar, konferens- och kongressanläggningar. Detta innebär att du som utställare måste gå via
Mässrestauranger om du vill bjuda på alkohol i din monter. Enklast är det att ta kontakt med
montercatering service, [email protected], 040-642 10 40.
STÄDNING
Utställarna svarar själva för all städning i den egna montern under inflytt, mässans gång och utflytt samt att
ordning råder i montern. Städning inför öppning av mässan ingår ej!
Monterstädning eller slutstädning för hela perioden kan beställas hos Malmö Mäss-Service.
UTSTÄLLARKORT
Utställarkorten är personliga och hämtas ut av monteransvarig i informationsdisken vid inflyttning. Varje
monter berättigar till 1 kort/3 m². Behöver ni fler kort än vad ni är berättigad till går det bra att beställa max
5 extra kort för 140:-/st exkl. moms, dock totalt max 15 kort/monter. Montrar över 45 kvm som behöver fler
än 15 kort ska kontakta Numera Mässor för godkännande. Tänk på att alla utställare måste bära ett
utställarkort från och med första mässdagen. Kortet gäller endast för de som jobbar i företagets monter och
är giltigt under mässan samt in- och utflyttningsdagarna. Extra kort faktureras efter mässan. Hämta gärna
ut utställarkorten under tisdag och onsdag då det ofta är lång kö på torsdag morgon. Beställ utställarkort
på www.vartradgard.com(välj För utställare sedan Logga in) senast den 25 februari.
Observera att utställarkortet är personligt och skall vara ifyllt för att gälla. Mässans vakter har rätt att kräva
uppvisande av id-handling. Om ett utställarkort missbrukas äger mässan rätt att dra in kortet samt kräva en
tilläggsavgift motsvarande en entrébiljett. Vid upprepad överträdelse debiteras en avgift om 1200 kr exkl.
moms.
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 6 av 6 UTSTÄLLARLOUNGE
Ibland kan det vara skönt att ta en paus, sitta ner i lugn och ro och dricka en kopp kaffe och ladda
batterierna igen.
I utställarloungen som ligger på plan 2 bjuder Villaliv på kaffe/te och kaka under hela mässan.
Öppnar 30 min innan mässans öppettider. Välkomna!
Praktisk information Vår Trädgård 6-­‐9 mars 2014 Malmömässan i Hyllie Sida 7 av 6