Sika Glass Cleaning Foam

Sika®Glass Cleaning Foam
Industry
Glasrengöringsskum - 500 ml aerosolflaska
Rengöringsskum för rengöring av glas och andra icke-porösa
ytor. Löser och avlägsnar föroreningar, insekter, olja och fett.
Speciellt lämplig till vindrutor, kromdetaljer etc.
Skaka flaskan väl före användning. Spraya ett tunt lager
Sika®Glass Cleaning Foam på ytan som skall rengöras, låt
skummet verka ett kort tag och torka av med en ren, torr duk.
Förpackning:
500 ml aerosolflaska
12 st/kartong
Sika Sverige AB, Domnarvsgatan 15, Box 8061, 163 08 SPÅNGA
Tel: 08-621 89 00, Fax: 08-621 89 89, www.sika.se, [email protected]
2012-05 / AL / JT
Produkt- och säkerhetsdatablad finns på www.sika.se
Kontakta Din glasleverantör för beställningar!