Marie Strömberg, kvalitetsutvecklare Socialtjänsten, Laholms

Att arbeta med mobil informationsteknik inom
hemtjänst och hemsjukvård
Marie Strömberg, kvalitetsutvecklare Socialtjänsten, Laholms
kommun
Elisabeth Lejroth, sjuksköterska/systemadministratör, Arvika
kommun
Anders Sjöberg, IT-tekniker, Arvika kommun
Marita Olsson Narving, projektledare, SKL
Mobilitet inom hemtjänst och
hemsjukvård
Projekt t o m 20131231
Uppdraget
 Utforma en Vägledning att använda som stöd vid införande av
mobil teknik inom hemtjänst och hemsjukvård
 Bidra till att nya arbetssätt kan utvecklas med hjälp av mobil
teknik
 Ge exempel på metodstöd, utrustning, nyttoberäkningar samt
erfarenheter från genomförda tester och införanden
 Samordna leverantörsträffar
Uppdraget, forts
Att införa mobilt teknikstöd inom vård och omsorg – vad krävs?
 Engagemang på alla nivåer
 Förankrade beslut - för vem, varför, förväntad effekt,
ansvar/mandat
 Tillräcklig kompetens hos användare
 Goda leverantörskontakter
 Lokal teknisk support
 Information inom och utanför egen organisation, till
brukarorganisationer, osv
Arbetsgruppen (kommundeltagare)
Luleå
Kalix
Östersund
Ovanåker
Söderhamn
Gävle
Arvika
Jönköping
Habo
Linköping
Örebro
Västervik
Hultsfred
Mönsterås
Borgholm
Sölvesborg
Laholm
Därutöver finns en styrgrupp och en referensgrupp
Tack för att du lyssnade och …
Välkommen till Levande verkstad
Projektledare
Marita OlssonNarving
[email protected]
MOBIL DOKUMENTATION
I Arvika kommun testas olika möjligheter för att hälso- och sjukvårdspersonal ska
komma åt dokumentation mobilt.
Olika yrkesgrupper testar sedan en tid tillbaka bärbar dator, I-pad och Windows 8 platta
ute i verksamheten och det utvärderas kontinuerligt.
En utmaning i en glesbygdskommun är täckningen som inte alltid är den bästa. Vi har
haft en intention att varje enskild användare ska få prova ut vad som är bäst för dem.
Utvärdering visar att det varierar mellan olika användare vilken lösning man finner är
den bästa.
Den största vinsten med mobil dokumentation är att patientsäkerheten ökar när man
kommer åt rätt information vid rätt tidpunkt, och att det finns tidsvinster.
MOBIL DOKUMENTATION
3G
WI-FI