KOM Entreprenad & Transport

Komsäcken Hemleverans i storsäck!
KOMsäcken levereras fritt inom Västerås, Uppsala, Sala, Heby kommuner.
Vi kan givetvis leverera på andra orter efter överenskommelse.
Utkörning av säckar sker på fredagar och lördagar.
Andra tider efter överenskommelse.
Vi levererar säcken med kranbil där ni önskar.
Komsäckens innehåll är 1m3 alternativt 1000 kg beroende på sortiment.
Våra vedsäckar innehåller 1,5m3 kluven och torr ved i 30 cm längder.
Vi kan även leverera material och ved löst på flak.
Komsäcken levereras hem till dig med vår kranbil
Materialsorter att beställa i Komsäcken
Jordprodukter
• Trädgårdsjord E, naturgödlad, en mullrik, lucker och rotogräsfri jord för
plantering av perenner, prydnadsgräs, buskar och träd.
• Täckbark
Naturmaterial, sten
• Leksand 0-4, till sandlådan eller som fogsand
• Natursand 0-8, bra vid gjutning eller plattläggning,
även sandningssand på vintern med eller utan saltinblandning
• Natursten 8-16, rundsten, okrossad till gårdplaner
Krossprodukter
• Stenmjöl 0-4, till plattsättning och fog
• Bergkross 0-18, för parkeringsplatsen eller vägen
• Bergkross 0-32, för förstärkning av parkering eller väg
• Makadam 2-4, för halkbekämpning
• Makadam 4-8, bra till gångar
• Makadam 8-16, till gårdsplaner och gångar
• Makadam 16-32, för gjutning och annat
Lastbilens 15 meter långa kran placerar säcken där du önskar
Ved
• Björkved, kluven i 30cm längder i 1,5 m3 säck
• Björkved, kluven i 30cm längder löst på flak
• Björkved, kluven i önskad längd efter kontakt med oss
levereras löst på flak
Specialprodukter
Rund natursten 100-200, sk. kattskallar
Kontakt Komsäcken
www.komsacken.se
mobil: 070-303 07 17
epost: [email protected]
Betalning sker vid leverans, kontant eller med kort.
Kontaktuppgifter:
K.O.M. i Tärnsjö AB
Hällby 103
74045 Tärnsjö
tel. 0292-44070
www.komentreprenad.se
epost: [email protected]
KOM Entreprenad & Transport
ett företag med säte i Tärnsjö
Vi åtar oss entreprenad- & transportarbeten i Mälardalen och Gävleområdet.
Vedtillverkning med vår vedmaskin.
Kontakt entreprenad:
Mathias Olsson
mobil: 070-622 72 10
epost: [email protected]
Kontakt transport:
Kalle Olsson
mobil: 070-396 17 76
epost. [email protected]
© Produktion K.O.M. i Tärnsjö AB, 2011
•
KOM Entreprenad & Transport driver utlastning och sorteringsverksamhet av jord
och grus. Vi är även verksamma inom krossning av berg och ballastprodukter.
Vi är även verksamma inom vägunderhåll & transporter.
Några av våra kunder är Skanska, NCC, Peab & Svevia.
www.komentreprenad.se
Entreprenad
Vägunderhåll
Vi expanderar just nu mycket inom
vägunderhåll.
Vi erbjuder en modern maskinpark,
kompetent personal.
Vi kar erbjuda:
• planering asfalt
• grusvägshyvling
• upplagsytor
• isrivning av vägar och tätort
• snöröjning
• kantskärning
• sopning
• störsättning
• entreprenad & markarbeten
Vi genomför en mängd olika uppdrag allt ifrån grustransporter till olika typer av större
markentrepenader. Vi kan i samarbete med olika partners erbjuda:
- utlastning
- ballastprodukter
- sorteringsverksamhet av jord och grus
Vår Volvo G940 från 2006 är utrustad med Trimble 3D som kan köra med stor noggrannhet på allt från stora ytor till asfaltsjustering
Sopning med Ljungby L15 och Drivex T-250.
Kantskärningsskopan
Vår allrundmaskin Ljungby L15, 2011
Transporter
Med våra Volvo hjullastare i storlekarna från 150F till 180F och kompetent personal har vi kapacitet och utrustning för att leverera
högkvalitativa entreprenader under lång tid..
Maskinsläpvagnen för frakt av arbetsfordon upp till 27 ton
Vår flexibla kranbil, med lastväxlare har en 19 meter lång Palfingerkran som kan både lyfta och gräva.
Med vår nya maskinsläpvagn kan vi utföra fordonsfrakter m.m upp till 26 ton.
Ec290 med rototilt.
Vår Furukawa 45 på Ec360c krossar berg.
Entreprenad
Vägunderhåll
Vi expanderar just nu mycket inom
vägunderhåll.
Vi erbjuder en modern maskinpark,
kompetent personal.
Vi kar erbjuda:
• planering asfalt
• grusvägshyvling
• upplagsytor
• isrivning av vägar och tätort
• snöröjning
• kantskärning
• sopning
• störsättning
• entreprenad & markarbeten
Vi genomför en mängd olika uppdrag allt ifrån grustransporter till olika typer av större
markentrepenader. Vi kan i samarbete med olika partners erbjuda:
- utlastning
- ballastprodukter
- sorteringsverksamhet av jord och grus
Vår Volvo G940 från 2006 är utrustad med Trimble 3D som kan köra med stor noggrannhet på allt från stora ytor till asfaltsjustering
Sopning med Ljungby L15 och Drivex T-250.
Kantskärningsskopan
Vår allrundmaskin Ljungby L15, 2011
Transporter
Med våra Volvo hjullastare i storlekarna från 150F till 180F och kompetent personal har vi kapacitet och utrustning för att leverera
högkvalitativa entreprenader under lång tid..
Maskinsläpvagnen för frakt av arbetsfordon upp till 27 ton
Vår flexibla kranbil, med lastväxlare har en 19 meter lång Palfingerkran som kan både lyfta och gräva.
Med vår nya maskinsläpvagn kan vi utföra fordonsfrakter m.m upp till 26 ton.
Ec290 med rototilt.
Vår Furukawa 45 på Ec360c krossar berg.
Komsäcken Hemleverans i storsäck!
KOMsäcken levereras fritt inom Västerås, Uppsala, Sala, Heby kommuner.
Vi kan givetvis leverera på andra orter efter överenskommelse.
Utkörning av säckar sker på fredagar och lördagar.
Andra tider efter överenskommelse.
Vi levererar säcken med kranbil där ni önskar.
Komsäckens innehåll är 1m3 alternativt 1000 kg beroende på sortiment.
Våra vedsäckar innehåller 1,5m3 kluven och torr ved i 30 cm längder.
Vi kan även leverera material och ved löst på flak.
Komsäcken levereras hem till dig med vår kranbil
Materialsorter att beställa i Komsäcken
Jordprodukter
• Trädgårdsjord E, naturgödlad, en mullrik, lucker och rotogräsfri jord för
plantering av perenner, prydnadsgräs, buskar och träd.
• Täckbark
Naturmaterial, sten
• Leksand 0-4, till sandlådan eller som fogsand
• Natursand 0-8, bra vid gjutning eller plattläggning,
även sandningssand på vintern med eller utan saltinblandning
• Natursten 8-16, rundsten, okrossad till gårdplaner
Krossprodukter
• Stenmjöl 0-4, till plattsättning och fog
• Bergkross 0-18, för parkeringsplatsen eller vägen
• Bergkross 0-32, för förstärkning av parkering eller väg
• Makadam 2-4, för halkbekämpning
• Makadam 4-8, bra till gångar
• Makadam 8-16, till gårdsplaner och gångar
• Makadam 16-32, för gjutning och annat
Lastbilens 15 meter långa kran placerar säcken där du önskar
Ved
• Björkved, kluven i 30cm längder i 1,5 m3 säck
• Björkved, kluven i 30cm längder löst på flak
• Björkved, kluven i önskad längd efter kontakt med oss
levereras löst på flak
Specialprodukter
Rund natursten 100-200, sk. kattskallar
Kontakt Komsäcken
www.komsacken.se
mobil: 070-303 07 17
epost: [email protected]
Betalning sker vid leverans, kontant eller med kort.
Kontaktuppgifter:
K.O.M. i Tärnsjö AB
Hällby 103
74045 Tärnsjö
tel. 0292-44070
www.komentreprenad.se
epost: [email protected]
KOM Entreprenad & Transport
ett företag med säte i Tärnsjö
Vi åtar oss entreprenad- & transportarbeten i Mälardalen och Gävleområdet.
Vedtillverkning med vår vedmaskin.
Kontakt entreprenad:
Mathias Olsson
mobil: 070-622 72 10
epost: [email protected]
Kontakt transport:
Kalle Olsson
mobil: 070-396 17 76
epost. [email protected]
© Produktion K.O.M. i Tärnsjö AB, 2011
•
KOM Entreprenad & Transport driver utlastning och sorteringsverksamhet av jord
och grus. Vi är även verksamma inom krossning av berg och ballastprodukter.
Vi är även verksamma inom vägunderhåll & transporter.
Några av våra kunder är Skanska, NCC, Peab & Svevia.
www.komentreprenad.se