Handelsplats i Katrineholm

Handelsplats i Katrineholm
Innehålsförteckning
Fakta
3
Området
4
Projekt placering
5
Situationsplan
6
Presentation av aktör
7
Referenser
8,9
Pågående projekt
10
Kontakt
11
FAKTA
¡  Invånare i kommunen: 32409 (2011)
¡  Index Dagligvaror: 100%
¡  Index Sällanköpsvaror: 85%
¡  Upptagningsområde: ca 60000
Katrineholm är en industristad i Sörmland.
Största privata arbetsgivarna är Eriksson och
SKF.
Handeln har de senaste åren utvecklats starkt
med det externa området Lövåsen samt en
satsning på centrala Katrineholm där både
starka butikskedjor och charmiga lokala
butiker finns.
De senare årens satsning på handeln i
Katrineholm och det stora utbudet har gjort att
grannkommunerna Flen och Vingåker i större
utsträckning väljer att nyttja handeln i Katrineholm
än att åka till de större städer i regionen.
I oktober 2012 öppnade den nya förbifarten som
leder stora delar av trafiken förbi Katrineholm och
ger vårt möjliga handelsområde ett unikt läge.
Burger King öppnar våren 2014 på området.
Området
Bästa synligheten ifrån rondellen där
RV 55,56 & 57 möts
Burger Kings Etablering
48
45
53
#18_Drive Thru signage
NY RONDELL
POS 1
POS 2
POS 3
Burger King´s önskemål & krav på situationsplan
4
4
- Öppen trafikering för gående
och fordon mellan alla näringsdrivande
företag (Biltema, Dollarstore, Bensinstation)
+49.3
- Placering av de övriga byggnader (Biltema, Dollarstore, Bensinstation)
enligt föreslagen situationsplan.
- Inga andra konkurrenter till Burger King på tomten, utöver Subway som
är tänkt i samma byggnad
som Dollarstore, utan King Foods godkännande.
4
3
- Burger King måste ha tillgång till minst 30 parkeringsplatser.
- Ansökan om lov bör sökas för egen in/utfart direkt kopplad till rondellen
nordöst om tomten, alternativ egna infarter från riksvägarna norr och öst
om tomten.
2
D/T
POS 4
BURGER
KING
ca 402kvm
BURGER KING 402 m 2
POS 5
POS 3 C
46
POS 3B
47
POS 3 Exit Only
Monumentsign
FÖ
IN ²
NS
BE 450m
ca
43
RB
I
Höjdbegränsning
Skylt vid infart
av DT
NY
POS 7
44
+44.6
T
TO46
BILTEMA
ATA
PL
P-
+44.8
46
8
14
+44.8
Menytavla
FA
RT
Flaggstång
+46.2
ca
ALG
LOK
POS 3
HANDEL 1
ca 2800m²
FÖ 8
POS
RB
I
FA
RT
Speakerbox
POS 2
+44.8
POS 6
uteservering
POS 3A
N
POS 5
compound
+44.6
+43.8
+44.6
+50.9
POS 6+7 POS 6
48
g
terin
plan
Hänvisningsskyltar
A: Infart
B: Utfart
C: Drive Thru
1
49
g
elvä
cyk
och g
erin
ART
INF
D/T
+44.2
-Planen förutsätter att skyltning även utanför tomten är möjlig.
POS 2
äg
kelv
h cy
c
o
ggån
Infartspylon
Höjd: _m
Pylon
Höjd: _m
POS 1
- Vid en eventuell gemensam pylon ska Burger King placeras överst med
logotypen vänd i 3 riktningar och med logotypestorlek på Ø4000mm.
pla
nte
rin
g
Pollare
D E S I G N D R A W I N G
+44.4
+44.6
+44.3
+44.2
+46.0
Burger King
Katrineholm
Sverige
+45.3
45
TA
LGA
A
K
LO
www.ideoconcept.se | ålegårdsgatan 5 | 431 50 mölndal
+46(0)313332840 | [email protected]
IN/UT
Project number:
01-034
Start date:
0
LÖVÅSEN
10
20
30
40
50
60m
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Alla mått kontrollmäts på plats och eventuella avvikelser rapporteras till
ansvarig designer för vidare hantering.
Avvikelser i konstruktion eller material ska godkännas av Burger King
eller ansvarig designer.
Alla mått anges i mm om ej annat anges
2012-02-24
Last updated:
2012-04-23
Drawn by:
Daniel Neijlind (DN)
Scale:
Revision:
01 Uppdaterar enligt önskemål
02
03
04
05
06
07
2012-04-23
...
20XX-XX-XX
...
20XX-XX-XX
...
20XX-XX-XX
...
20XX-XX-XX
...
20XX-XX-XX
...
20XX-XX-XX
JL
Om Nordic Holding CT AB
Nordic Holding CT AB är en professionell aktör inom
fastighetsutveckling, med medarbetare som täcker hela Sverige
NHCT utvecklar fastigheter ifrån idé till färdig produkt och
säkerställer att kunderna får det de efterfrågar. Vi genomför
projektutveckling, projektledning, finansiering, uthyrning samt
försäljning vidare till slutkund. De senaste åren har vi i Sverige
byggt butiker åt Netto, Cheapy och Jem & Fix samt bistått en
del övriga kedjor (Ö&B, Mekonomen, Ahlsell, Lidl, Dollarstore
m.fl) med att hitta för deras verksamhet lämpliga lokal.
Under 2014 planerar NHCT att påbörja byggnation av ca 25000
kvadratmeter handel, service samt Industri i Sverige.
I NHCT är det frivilligt att lova, men vi håller vad vi lovar.
Referenser
Netto i Säffle, Vårgårda
och Töreboda
Dollarstore Hallsberg
Referenser
Jem&Fix Vänersborg
Cheapy Nybro öppnar höst
2013
Pågående projekt
¡  Entré Säffle (65000 kvm mark för handel)
¡  Götene (60000 kvm mark för handel & service)
¡  Båstad (15000 kvm mark för handel & service)
¡  Nybro (38000 kvm mark för handel)
¡  Lilla Edet (45000 kvm mark för handel & service)
¡  Katrineholm (15000 kvm mark för handel & Service)
¡  Köping (20000 kvm mark för handel)
¡  Mariestad (10000 kvm mark för handel & Service)
¡  Kommande projekt: Trelleborg, Höganäs, Sjöbo m.fl.
För ytterligare information om ovanstående projekt besök
våra hemsidor: h-retail.se eller svenskbutiksutveckling.se
Etablering
Thomas Hansen
Telefon:+46 768 61 91 66
Mail: [email protected]
Etablering
Carsten Krebs
Telefon:+46 733 11 89 62
Mail: [email protected]
KONTAKT
INFORMATION