TRAUMAORTOPEDI FÖR YNGRE ST

INBJUDAN TILL KURS
TRAUMAORTOPEDI FÖR
YNGRE ST-LÄKARE
VERKSAMHETSOMRÅDE ORTOPEDI
Södersjukhuset, Stockholm, 15 – 17 april 2013
Innehåll: Vanligt förekommande frakturer och luxationer
Workshops
Videodemonstration
Fallbaserade seminarier
Kursledning:
Målgrupp:
Richard Blomfeldt, med. dr, överläkare
Hans Törnkvist, adj. professor, överläkare
Avgift: 6.500:- exkl. moms (faktureras). I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe, luncher, kursmiddag. OBS! Inkvartering ingår inte utan bokas av deltagarna själva.
Anmälan: På grund av stort intresse gäller först till kvarn-principen, dock
senast 8 mars 2013. Bekräftelse på din kursanmälan skickas omgående per e-post efter det att vi mottagit din anmälan. Kursschema skickas ut senast v.12. Antal platser är begränsat till 24.
ST-läkare i ortopedi (yngre ST-läkare har företräde, max 2 års ortopedi, ej tidigare genomgången AO-kurs)
Skicka kursanmälan med klinikchefs underskrift till:
Solveig Nettelbladt, kurssekreterare
Verksamhetsområde Ortopedi
Södersjukhuset
118 83 STOCKHOLM
E-post: [email protected]
Besöksadress Sjukhusbacken 10 Postadress 118 83 Stockholm
Telefon 08-616 10 00, www.sodersjukhuset.se