Monteringshöjder

Säkra hygiensystem
för trygg och bekväm
användning
Monteringshöjder
För att kunna säkerställa hög komfort och bekvämlighet vid hygienutrymmen
och handtvättstationer är det viktigt att placera hygiendispensrarna på rätt
höjd. Nedan finns rekommenderade höjder, en för vuxna och en för barn, så
besökarna enkelt och bekvämt kan använda produkterna.
MONTERINGSHÖJDER
Dispenser för toalettpapper
Dispenser för handdukar
Dispenser för tvål
Vuxen: 70 cm
Barn: 50-55 cm
Vuxen: 120 cm
Barn: 80 cm
15 cm ovanför handfatet,
samma för vuxen och barn
Manufactured by SCA, SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com
Manufactured by SCA, SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com
Manufactured by SCA, SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com
SCA Tissue Europe, AFH Sverige
Tel. 031-746 17 00, fax 031-746 19 70
www.tork.se
Manufactured by SCA, SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com
Manufactured by SCA, SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com
Manufactured by SCA, SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com