Sapa Thermo 86

Sapa Thermo 86
Sapa Thermo 86 är vår nästa generation högisolerade byggsystem i aluminium för
fönster, dörrar och partier med utmärkt prestanda.
Systemet har utvecklats i Sverige och är anpassat för det hårda nordiska klimatet och dess marknadskrav. Vi har tagit vara
på vår 40 år långa erfarenhet och lyssnat noga på våra producenter, tillverkare, montörer, samt användare och arkitekter
för att ta fram ett system som är både lättarbetat och med kraftigt förbättrade egenskaper.
Dörr 2086
Dörrsystem 2086 är en del av vårt Thermo 86-system och grundar sig på en stark och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och fyllda med specialutvecklade isolerstavar Sapa Thermo N9 för optimal energiprestanda.
Systemet erbjuder även bra väderprestanda.
Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås och med klämfri bakkant. Fals för glas och fyllningar
22-56 (64) mm. Denna dörr med säker drift och lång livslängd lämpar sig för hårt trafikerade publika
miljöer med krav på hög värmeisolering och täthet.
Exempel på utföranden
Enkeldörr 2086.
Enkeldörr 2086 med sidooch överljus i Glasparti 3086.
Enkeldörr 2086 med sido- och överljus i
Glasparti 3086. Integrerad E-karm
Pardörrar 2086 med sidoljus i Glasparti 3086.
Handtag och gångjärn
Halvcirkelformat
draghandtag
2086
2086 Plus
2086 Extreme
2086 SX
2086 SX Plus
2086 SX Extreme
Trekantsformat
draghandtag
Svängt draghandtag
Bladgångjärn
Dolt gångjärn
Enkeldörr
Pardörr
Låstyp
Inåtg.
Utåtg.
•
•
•
•
•
•
•
•
1- punkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1- punkt
3- punkt
•
•
1- punkt
1- punkt
3- punkt
* Ug=0,5 W/m2K Storlek: 1230x2180 mm * *Ug=0,7 W/m2K Storlek: 1230x2180 mm
Isolerstavar
•
•
•
Universalgångjärn
Tröskelalternativ
Gångjärn
6 varianter
Univ., blad, dolt
2 varianter
Universal
2 varianter
Universal
6 varianter
Univ., blad, dolt
2 varianter
Universal
2 varianter
Universal
Profilsnitt
Här visas exempel på standardutförande.
Samma konfigurationer är även möjliga i SX utförande, då med isolerstavar i profilerna.
45
545
5
89
89
45
Dörr 2086
545
5
89
89
67
5
89
Dörr 2086 SX
89
89
5
70
18 5
89
5
13
18 5
120
13
13
18 5
5
27
5
45
153
109
Grundutförande
SX Plus
45Grundutförande
5
120
98
5
120
10-15
10-15
10-15
10 5
10 5
10 5
5
5
5
10
10 10
18 5
Inåtgående
18 5
13
18 5
Utåtgående
13
18 5
13
13
13
18 5
13
18 5
6
17
4.3
Grundutförande
Tröskelalternativ
SX Extreme
SX Plus Dörr 2086 Standard
Utförande:
Utåtgående
Inåtgående
Utåtgående
Inåtgående
Utförande:
Dörr 2086 SX Plus
Storlek
Glastjocklek
SX Extreme
max mm SX Extreme
max mm
Utåtgående
Inåtgående
Utförande:
Dörr 2086 SX Extreme
Vikt kg, max
Lufttäthet
EN 12207
Regntäthet
EN 12208
Motstånd
mot vindlast
EN 12210
Ud *
W/m2K
Ud**
W/m2K
Upprepad
öppning/stängning
EN 12400
n/a
1,0
1,2
Klass 6
1350x3000
56 (64)
200
2
4A
C2
1,0
1,2
Klass 6
1350x2500
56 (64)
200
4
9A
C3
1,0
1,2
Klass 6
200
n/a
n/a
n/a
0,88
1,0
Klass 6
1350x2500
Utåtgående
Inåtgående
10
3
1350x3000
56 (64)
Utåtgående
10
n/a
10 10
n/a
10 10
200
20 5
56 (64)
20 5
1350x3000
1350x3000
3
56 (64)
200Inåtgående
2
4A
C2
0,88
1,0
Klass 6
56 (64)
200
4
9A
C3
0,88
1,0
Klass 6
18 5
18 5
13
13
10
10-15
10 10
10 5
20 5
5
3
5
10
10
10 10
4.3
17
10 10
66
17
4.3
SX Plus
Fönster 1086
Fast fönster/Glasparti 3086
Detta fönster är vårt bästa fönster. Det klarar högsta klasser
på luf t- och regntäthet och med mycket lågt U-värde ner till
0,88 W/m2K i öppningsbart utförande. Våra aluminiumfönster har
mycket bra beständighet, minimalt underhåll och lång livslängd.
Fönstren i Thermo 86-systemet kan utformas som fasta, öppningsbara inåtgående eller undersidohängda. Finns med dolda gångjärn.
Fast fönster och Glasparti benämns 3086.
Stängt läge.
Vädringsläge.
Handtag
Flera typer av handtag passar vårt fönstersystem
Stängt läge.
Dolt gångjärn
Öppet läge.
Profilsnitt
Här visas exempel på standardutförande.
Samma konfigurationer är även möjliga i SX utförande, då med isolerstavar i profilerna.
86
74
67
37.5
5
37.5
74
5
Fönster 1086
Fönster 1086 SX
Isolerstavar
Motstånd mot
vindlast
EN 12210
Uw**
W/m2K
Uw ***
W/m2K
9A
C3
1,0
1,2
4
9A
C3
0,88
1,0
140 (170)
4
9A
C3
0,81
0,98
140 (170)
4
9A
C3
0,74
0,90
Storlek
max mm
Storlek
min mm
Glastjocklek
Vikt kg,
max
1600x2000
550x550*
56 (64)
100 (130)
4
•
1600x2000
550x550*
56 (64)
100 (130)
n/a
56 (64)
•
beroende på
belastning
beroende på
belastning
n/a
56 (64)
1086 inåtg.
3086
Fast fönster/parti
3086 SX
Fast fönster/parti
74
116.5
116.5
1086 SX inåtg.
52
67
94.5
5
109.5
5
37.5
37.5
52
89
86
Lufttäthet Regntäthet
EN 12207 EN 12208
* = 750x750 med synliga gångjärn ** Ug=0,5 W/m2K Storlek: 1230x1480 mm ***Ug=0,7 W/m2K Storlek: 1230x1480 mm
Sapa Building System AB • 574 81 Vetlanda • Tel. 0383-942 00 • Fax 0383-76 19 80 • [email protected] • www.sapabuildingsystem.se
Condesign Infocom AB 2014 03 Då systemet fortfarande är under utveckling och inte fullständigt validerat förbehåller vi oss rätten till mindre ändringar i mått och prestanda.
Beslag undersidohängt inåtgående