En utbildning i Ergonomi Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling
En utbildning
i Ergonomi
Välkommen
till en givande
endagskurs som vänder
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
sig
tillnästa
dig som
vill veta mer
mobbning,
trakas“Din
arbetsställning
ärom
din hur
bästa
arbetsställning”
Dennaoch
kurskränkande
är för er som
vill komma uppstår,
igång med
serier
särbehandling
och hur
eller
förbättra
erten
systematiska
arbetsmiljöarbete.
Vad
Välkommen
till
givande
endagskurs
omger
ergodet
kan
förebyggas
och förhindras.
Kursen
även
krävs
Vad
har
förlöser
ansvar?
nomi.enligt
Kursen
vänder
sig
tillarbetsgivaren
dig
är nyfiken
på
konkreta
tipslagen?
och
råd
om
hur
du som
konstruktivt
Vi
går
igenom
hur
ett
effektivt
och
engagerande
syshur du kan måfall
bättre
i dagens stillasittande
arbetsförkommande
av kränkande
särbehandling
på
artematiskt
arbetsmiljöarbete
läggs
medoch
konkreta
liv. Kurs-ledare
är Margareta
Brattupp,
Carlström,
betsplatsen.
Kursledare
är Kristina
Tinglöf
Anette
tips
på hur
ni går
vidare
i ert arbete.
Arbetsmiljökonsult
och
ergonom.
Hagelin,
våra
erfarna
experter
inom området.
Ur innehållet
Datum
• Arbetsmiljölagen, föreskrifter
• Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och
arbetstagare
• Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
• Förarbete, genomförande och uppföljning
• Dokumentationskrav
• Att skapa delaktighet, medverkan och motivation. Vilka är hindren och hur övervinner man dem?
• Konkreta redskap, material och metoder
31 augusti, Stockholm
28 september, Stockholm
4 oktober, Göteborg
30 november, Stockholm
Kursen genomförs genom föreläsning, där det lämnas stor plats för diskussioner och frågor.
Tid
Arrangör och utbildare
Pris
Kursen ges av Arbetsmiljöforum och leds av Mia Tern, utbildad på magisternivå i organisationspsykologi och med erfarenhet av arbetsmiljöarbete
från bl.a. Arbetsmiljöverket.
Målgrupp
Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.
Plats
Stockholm: Arbetsmiljöforum,
Långholmsgatan 34
Göteborg: Hotell Kusten, Kustgatan 10
09.00–16.00 med för- och eftermiddagsfika samt lunch.
3 500 kr exkl. moms
200 kr rabatt för nätverksmedlemmar
Bokning
www.arbetsmiljoforum.se
Frågor och mer information
Kontakta Malin Carlsson
08-442 46 45
[email protected]
Välkommen!
Läs mer och boka din plats på:
www.arbetsmiljoforum.se