Nylands kommunparlament 6-7.2.2015

NYLANDS
KOMMUNPARLAMENT
Välkommen med och diskutera kommande riksdagsval och aktuella
politiska frågor på Nylands kommunparlament 6-7.2. 2015
Med på kryssningen är partiordförande Carl Haglund, MEP Nils Torvalds, riksdagsledamöterna Mikaela
Nylander, Thomas Blomqvist och Christina Gestrin, ledarskribent Susanna Ginman från HBL och Internationell sekreterare Mila Segervall från Centerpartiet i Sverige.
Kryssningen ombord på Viking Grace startar från Åbo hamn fre 6.2 kl. 20. Busstransport till och från Åbo ordnas
till självkostnadspris. Vi är tillbaka i Åbo på lördag 7.2 kl. 19.50.
Bindande anmälan sker via www.bildningsforbundet.fi dör du även hittar mera information. Deltagaravgiften
är 90 euro per person i hytt för två personer och 150 euro per person i hytt för en person. Antalet deltagarplatser är begränsat så anmäl dig så fort som möjligt för att försäkra dig om en plats.
Sista anmälningsdag är 26.1.2015 eller då alla platser fyllda.
PRELIMINÄRT PROGRAM
Fredag 6.2
Lördag 7.2
20.00
07.00 Frukost
20.30
20.55
21.00
22.00
Biljettutdelning i terminalen
Ombordstigning
Viking Grace avgår från Åbo
Partiordförande Carl Haglund.
Àla carte middag
09.00 Kretsordförande Anders Walls hälsar
09.15
10.15
10.30
Inför varje programpunkt har vi specialprogrammet “Fem kandidater på fem minuter”
med partifullmäktiges ordförande Ulla-Maj
Wideroos.
11.15
11.45
12.30
13.30
14.15
14.45
16.15
17.00
19.50
välkommen
”Aktuellt i den politiska debatten”
Ledarskribent Susanna Ginman.
Paus
”Förtroendekapital i EU och på fältet”
europaparlamentariker Nils Torvalds
Paus
”Närodlad politik – ett vinnande koncept”
Internationell sekreterare på Centerpartiet i
Sverige Mila Segervall.
Smörgåslunch och möjlighet att mingla
med riksdagsvalskandidaterna
“Så gör vi SFP kampanjen tillsammans!”
Paus
Frågetimme med europaparlamentarikern
och de nyländska riksdagsledamöterna.
Moderator Susanna Ginman
Paus
Buffetmiddag
Viking Grace anländer till Åbo
SVENSKA
BILDNINGSFÖRBUNDET