KOTKNACKAREN - Atlaskotan.se

for e
hälsa
kotknackaren
Några blir hjälpta. Men inte alla.
Golf Digest testar en ny metod
som sägs bota onda nackar –
och som ska hjälpa golfare.
Av Annika Hällqvist
En behandling räcker
oftast, enligt företaget Atlas­
kotan. Och en behandling
räckte för Marcus Edblad,
tränare och svensk mästare i
longdriving.
För åtta år sedan fick han en
tackling i ishockey, och drab­
bades efter det av återkom­
mande huvudvärk.
”Jag lärde mig leva med det,
men har alltid fått huvudvärk
efter ansträngning. Huvudvär­
ken har förstört hela dagar och
jag har inte kunnat träna som
jag har velat”, berättar han.
Under behandlingen kände
han hur något hoppade rätt i
nacken. Sedan dess har huvud­
värken hållit sig borta, vilket
påverkar golfen positivt.
”Om jag slog 50 slag tidigare
var nästa dag helt förstörd. Nu
kan jag träna en hel dag utan
problem, och slå fulla slag, och
förhoppningsvis kommer det
att märkas på resultatet under
tävlingar.”
Atlaskotans behandlingsme­
tod är en i raden som vänder
sig till golfare med rygg- och
nackproblem. Enligt Atlas­
kotans vd, Hans Bohlin, kan
golfare ha nytta av metoden,
eftersom den ska ge bättre
balans och större vidd i slagen.
Men främst är det en metod­
mot huvudvärk, migrän,
värk i nacke, axlar, rygg, och
whiplash­skador. Det finns flera
vittnesmål om att behand­
lingen hjälper. Men några
vetenskapliga belägg finns inte
för vare sig det ena eller andra.
Atlaskotan bygger sin teori
på att roten till mycket ont
28
Gol f D i g e st j u l i
Fitness.korrat.indd 28
finns i ryggradens översta kota,
atlaskotan. Är den förskjuten
kan den trycka på blodkärl
och nerver och ge obalanser i
resten av kroppen, och genom
att sätta atlaskotan i rätt läge
rättar man till problemen.
Behandlingen går till så här:
Genom att känna på kotan
konstaterar behandlaren om
den är förskjuten. Om så är
fallet blir klienten fotograferad
för att se eventuell snedhet i
kroppen. Därefter vägs man för
att se om kroppen snedbelas­
tas. Det är inte ovanligt att den
ena kroppshalvan får bära upp
flera kilo mer än den andra.
Nästa steg är att lägga sig på
en brits och bli uppvärmd av
infravärme. Därefter blir det
lätt massage av nacke och rygg
med en maskin som vibrerar.
Det sista steget i behandlingen
är en djupare nackmassage
med stavar. Massagen ska hjäl­
pa atlaskotan i rätt läge utan
manipulation, och därmed ska
ryggen bli rakare. ♣
”Omtumlad –
men inte bättre”
Golf Digest reporter testar Atlaskotans
metod för att bli kvitt en stel nacke som
ibland orsakar huvudvärk och ömmande
axlar.
”Efter behandlingen känner man sig lätt
omtumlad, på gränsen till yr. Känslan
sitter kvar några dagar. Det gör huvudvärken också. Den stela nacken känns
en vecka efter behandlingen, stelare än
tidigare. 20 procent uppges få kraftiga
reaktioner på behandlingen men problemen ska gå över.”
2010
2011-06-07 14.56