Pingstkyrkan Linköping söker personal till Socialt företagande

Pingstkyrkan Linköping söker personal till Socialt företagande
Pingstkyrkan har beslutat att starta Socialt företagande i samarbete med Origo Resurs. Vi
söker nu verksamhetsledare. Senare kommer vi behöva samtalsledare och arbetshandledare.
Verksamheten beräknas starta 1 okt 2013. Till detta söker vi en verksamhetsledare på 25%
som har möjlighet att gradvis öka anställningsgraden till heltid. Vi söker dig som är troende
och vill vara med i vår församling. Du är genuint intresserad av att människor utvecklas. Du är
också en entreprenör och har tidigare byggt upp verksamheter. Du ska även ha lämplig
högskoleexamen och erfarenhet av att handleda personer med psykiskt funktionsnedsättning
samt erfarenhet av personalledande befattning.
Allt eftersom verksamheten växer kommer vi att rekrytera fler tjänster. Därför vill vi nu också
komma i kontakt med dig som har kompetens för att, och vill arbeta som samtalsledare och
arbetshandledare.
Tjänst
Verksamhetsledare
Samtalsledare
Arbetshandledare
Ansvar
Bygga upp ett hållbart
rehabiliteringsarbete, kontaktperson
med Af/Fk, introduktionsmöte och
avstämning och slutrapport till Af,
individuell handledning,
personalledning (anställda och
deltagare), ekonomiansvar,
dokumentation i databas.
Kontaktperson för Origo resurs.
Leda gruppsamtal där olika
livsteman bearbetas, individuell
handledning. Dokumentation i
databas
Handleda personer med psykisk
funktionsnedsättning i
arbetsträning.
Planera och reflektera över arbetet.
Dokumentation i databas
Frågor besvaras av
Marcus Sönnerbrandt, föreståndare
Stefan Lindetun, kamrer, facklig representant
Lämplig kompetens (exempel)
Socionom, beteendevetare, pastor,
sjuksköterska eller liknande.
Erfarenhet av personalledning.
Erfarenhet att handleda personer med
psykisk funktionsnedsättning
Samtalsterapeut, pedagog med
erfarenhet av små livsnära
gruppsamtal
Yrkeskunnande inom det
arbetsområde som arbetsträningen
utförs. Minst sex månaders erfarenhet
av att handleda personer med psykisk
funktionsnedsättning
013-25 38 60
013-25 38 65
För mer info se www.origoresurs.se
Skriftlig ansökan med CV skickas till [email protected]
senast 18 augusti
Postadress:
Sionförsamlingen
Kungsgatan 30
582 18 Linköping
Besöksadress:
Kungsgatan 30
Telefon:
013 31 53 40 (vx)
Internet:
pingstlinkoping.se
Epost:
[email protected][email protected]