Pedagogisk planering Skåne

Tema Skåne
Tockarps skola vt-2014
Varför läser vi om Skåne:
Vi läser om Skåne för att du ska få kunskap om Skånes karta och känna till
namn på viktiga platser som orter, åar, sjöar, åsar, bukter och vikar. Du ska känna till var de
finns och vilka som är större och mindre. Du ska kunna orientera dig i Skåne och få kunskap
om natur-landskap och kultur-landskap och om människors levnadsvillkor. Du ska lära dig
väderstrecken och var Skånes gränser finns och vad Skåne gränsar till.
Det här kommer du att få undervisning om:
Vi ska tillsammans arbeta med namn och läge på landskapet Skåne. Du ska få
lära dig namnen på städerna, sjöarna, åarna, öarna, åsarna, vattnen runt
Skåne o.s.v. Du ska få öva dig på att sätta ut namnen på rätt plats på kartan. Vi ska arbeta
med kartan så att du förstår vad kartans färger betyder och vad kartans symboler betyder.
Du ska få lära dig geografiska begrepp och väderstrecken så att du kan prata om kartan. Du
kommer att få lära dig hur vi kan se spår av forntiden i naturen och om några historiska
händelser i Skånes historia. Du kommer att få höra sägner om hur människor förr förklarade
fenomen i naturen.
När vi arbetat med temat ska du kunna:
o Använda en karta för att ta reda på hur Skåne ser ut och för
att leta upp viktiga platser i Skåne.
o Vanliga geografiska begrepp som vik, bukt, å, ort, ås, ö, halvö, berg m.m.
o De fyra väderstrecken och kunna visa dem på kartan.
o Skånes gränser, vilka hav och landskap som finns runt Skåne.
o Namn och läge på de största städerna, öarna, sjöarna och vattendragen i
Skåne.
o Namn och läge på Skånes åsar.
o Namn och läge på andra viktiga platser i Skåne.
o Några sägner från Skåne
o Något om Skånes historia och snapphanarna.
o Några typiska Skånska växter, maträtter, byggnadssätt och symboler.