Inspiratörerna - Helhet genom Kristus

Inspiration
själavård och förbön i din församling
Bli rustade
Vill ni få god bibelundervisning av själavårdande
karaktär? Vill ni bli mer rustade att hjälpa andra i
själavård och omsorg? Vill ni få bättre redskap för
personlig förbön i församlingen?
Helhet genom Kristus inspiratörer kommer gärna till er
och delar med sig av teori och praktik!
Boka våra inspiratörer
ET GE
KR
M
NO
HELH
undervisningsdagar/helger
föredrag
ledardagar
gudstjänster
förebedjarutbildningar
IS T US
Helhet genom Kristus
en kristen ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse
Kontakta inspiratörerna
Magnus Aasa
Bernth Antonsson
Örnsköldsvik
tel 070-3012112
präst i Svenska kyrkan
Jönköping, tel 0739-864000
pastor i Svenska
Alliansmissionen
[email protected]
[email protected]
Inger Gustavsson
Torbjörn Freij
Sollentuna
tel 070-9950113
pastor i Stockholm
Vineyard
[email protected]
Helsingborg
tel 0707-191216
diakon i Svenska kyrkan
[email protected]
Lars-Edvin
Nilsing
Roland Perhamn
Kumla
tel 070-5687891
pastor i Evangeliska
Frikyrkan
Härnösand
tel 0705-166008
präst i Svenska kyrkan
[email protected]
[email protected]
Britt Sandberg
Birgitta
Sjöström Aasa
Sollentuna
tel 070-9548359
pastor i Pingst FFS
[email protected]
Örnsköldsvik
tel 070-2078856
präst i EFS
[email protected]
Staffan Stadell
Stockholm
tel 072-3611686
präst i Svenska kyrkan
[email protected]
Helhet genom Kristus är en kristen ekumenisk förböns- och själavårds-
[email protected] tel 0707-82 81 90
HELH
www.helhetgenomkristus.nu
E
KR
M
NO
rörelse som funnits i Sverige sedan i början av 1970-talet. Den har sina rötter
i den karismatiska förnyelsen. Helhet genom Kristus verksamhet riktar sig till
kristna som vill bli mera hela för att kunna hjälpa andra.
T GE
IS T US