V1 Flygande bomb - Arboga robotmuseum

Arboga Robotmuseum
CVA
2019-08-23
Robothistoriska föreningen i Arboga
Besöksadress:
Glasbruksgatan 1
732 31 ARBOGA
Telefon:
0589-10499
Sida 1(1)
Adress:
[email protected]
http://www.robotmuseum.se