MB på Tjolöholm - Mercedes

Mercedes-Benz
Medlemstidning för Mercedes-Benz Klubben Sverige | Nr 2 | 2014 | Årgång 11
MB på Tjolöholm
Fena Special
Stort bildreportage
10 år med CLS
4-dörrars coupé de luxe
10 sidor W110, W111 & W112
Medlemsbilen: W116
Kär bil med många namn
Pojkdrömmen blev sann
Udda lyxbil med förgasarmotor
Fintail, Heckflossen, Fenmercedes
Körde ”Ewys bil” till Monte-Carlo
INNEHÅLL
12-17
8-15
4-5
Klubbens funktionärer
6
INFO från styrelsen/valberedningen
7
Ordförande har ordet
8-15
CLS blir modellsektion
16-17
Bromsar för banracing
18-27
Special: W 110, 111 & 112
28-31
Medlemsbilen: 280S 1976
Omslagsbild:
MB 220 S 1965 som renoverats
av Jan-Evert Olsson i Gärsnäs på
Österlen i Skåne. Bilden är tagen vid
medeltids-borgen Glimmingehus,
där Julia Hillberg på bron är värdinna.
Foto: Dan Olshed
38-43
Vänster överst, foto: Dan Olshed
Vänster nederst, foto: Thomas Alm
INNEHÅLL 2 | 2014 M-B Journalen
32-37
Drömmen om Ewy
38-43
Mercedes på Tjolöholm
44
Vårupptakt i Hyltebruk
46-47
På gång
48-51
Notiser
52-53
MB-krysset
55
Klubbregalier
56
Klubbrabatter
57
Medlemsannonser
58
Nya klubbmedlemmar
59
Nästa nummer
32-37
Överst, foto:
Dailmler Arkiv
Nederst, foto:
Pekka Svantesson
18-27
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Klubben Sverige
Mercedes-Benz Journalen
Mercedes-Benz Klubben Sverige
Box 120
590 50 Vikingstad
Gamla nummer av tidningen säljes i mån av tillgång för 30 kr + porto.
Är en ideell förening för ägare och intresserade
av Mercedes-Benz bilar. Medlemskap erhålles
genom ansökan till klubbens kansli. Avgift för
hela 2014 är fastställd till 350 kr. Mer information finns på klubbens hemsida.
Plusgiro: 495 23 60–8
www.mercedesklubben.com
[email protected]
Kansli
Tel 013-805 50 Fax 013-805 53
Telefontid: Måndag kl 16.00 – 19.00
Är föreningens tidning och distribueras kostnadsfritt till medlemmarna.
Medlemmar annonserar gratis, max 8 rader. För företag gäller
följande annonspriser exklusive moms:
Annonspriser:
Helsida 5 000 kr Halvsida 2 500 kr
Kvartssida 1 250 kr Omslagets baksida 7 500 kr
Radannons max 8 rader: 100 kr
Mercedes-Benz Klubben Sverige är ansluten till:
Redaktion:
Ansvarig utgivare: Anders Nordin
Redaktör: Dan Olshed
Grafisk formgivare: Ladislav Kosa
Material och övrigt underlag e-postas till redaktionens
e-post: [email protected]
Tryckeri: Tryckfolket, Malmö.
3