Intresseanmälan Maskrosen

Intresseanmälan Maskrosen
Jag/vi är intresserade av följande lägenhetsstorlekar:
(Månadshyran är exklusive hushållsel samt varm- och kallvatten)
1 rok
ca 31 m2 (OBS! Endast 2 st.) ca 3 630 kr/mån
1,5 rok
ca 47 - 49 m2
ca 5 730 - 5 910 kr/mån
2 rok
ca 54 - 63 m2
ca 6 660 – 7 995 kr/mån
3 rok
ca 72 - 76 m2
ca 8 710 - 9 195 kr/mån
4 rok
ca 87 - 96 m2
ca 10 550 - 11 995 kr/mån
Övriga upplysningar/önskemål (skriv gärna på baksidan av pappret om utrymmet är för litet):
__________________________________________________________________________________________
SÖKANDE (*obligatoriska uppgifter)
__________________________________________________________________________________________
Förnamn*
Efternamn*
Personnr (ååmmdd-nnnn)*
__________________________________________________________________________________________
Adress*
Postnummer*
Postadress*
__________________________________________________________________________________________
Telefon hem*
Telefon dagtid*
________________________________________________
E-post
__ __ __ __ __ __ (6-siffrigt)
Användar-id. Intressebanken*
________________________________________________
Årsinkomst*
Antal personer i hushållet*
Inkomstkälla*
Arbete
Pension
Övrigt _____________________________________
Arbetsgivare:_____________________________________
Tfn arbetsgivare:________________________
Nuvarande boendeform*
Hyresrätt
Bostadsrätt
Villa
Bor hos föräldrar
Nuvarande hyresvärd:_______________________________
Inneboende
Hyr i andra hand
Tfn hyresvärd:__________________________
Godkännande*
Jag ger mitt fulla samtycke till att Roslagsbostäder AB att, enligt personuppgiftslagen (PUL), ta Kreditupplysning genom
Kronofogdemyndigheten alternativt CreditSafe AB. Detta för att inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna
bedöma/pröva min ansökan om hyreslägenhet. Jag medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i
Roslagsbostäders dataregister. Jag är medveten om att Roslagsbostäder AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.
Datum:________________ Ort:__________________
Namnteckning:_______________________
Roslagsbostäder AB
Postadress:
Besöksadress
Telefon:
Postgiro:
Org.nr:
www.roslagsbostader.se
[email protected]
Box 56
761 21 Norrtälje
Lommarvägen 1 1 tr
Norrtälje
0176-20 75 00
61 91 57-1
556045-3291