ÄLVSBYN VIDSEL - EFS Norrbotten

ÄLVSBYN
Onsdag 18
www.kyrktorget.se/efs.alvsbyn
Januari 2015: För bilskjuts ring 0929-103 86 eller 553 85!
Söndag 4
11.00
Onsdag 7
18.00
19.30
11.00
Söndag 11
Måndag 12
Onsdag 14
Söndag 18
Onsdag 21
Söndag 25
Onsdag 28
18.30
18.00
19.30
11.00
13.00
18.00
19.30
11.00
18.00
19.30
Gudstjänst med nattvard, Margareta Andersson.
Insamling till EFS mission. Sång av Margot & Sture Lundström.
Café Mötesplats.
Bön.
Gudstjänst, Lena Juuso. Månadsgåva.
Sång av Greger Andersson & Erling Stenmark, dragspel.
Bibelsamtal 3: Växtkraft "Rustad".
Café Mötesplats.
Bön.
Gudstjänst, distriktsföreståndare Mattias Sundkvist.
Sång av Margot & Sture Lundström.
Onsdagsträff, Margareta Andersson.
Café Mötesplats.
Bön.
Gudstjänst, Anna-Karin Thorngren Bergman.
Sång av Sonja Eliasson.
Café Mötesplats.
Bön.
Februari 2015: För bilskjuts ring 0929-101 19 eller 138 09!
Söndag 1
11.00
Onsdag 4
13.00
18.00
19.30
11.00
18.00
19.30
Gudstjänst, Maria Karam delar några tankar. Månadsgåva.
Sång av Petter Sundkvist.
Onsdagsträff, Margareta Andersson.
Café Mötesplats.
Bön.
Gudstjänst med nattvard, Margareta Andersson.
Café Mötesplats.
Bön.
17.00
19.00
11.00
ÄLM:s ÅRSMÖTESHELG I EFS VISTTRÄSK 14/2 – 15/2
ÄLM:s årsmöte.
Gudstjänst. Medverkande: Se kommande predikoturer!
Gudstjänst med nattvard, Mattias Sundkvist och Vistträskkören.
Söndag 8
Onsdag 11
Lördag 14
Söndag 15
Söndag 22
Onsdag 25
13.00
18.00
19.30
11.00
18.00
19.30
Onsdagsträff, Gunnar Marklund.
Café Mötesplats.
Bön.
Gudstjänst, Yvonne Nordqvist. Sång av Ellen & Thea Eriksson.
Café Mötesplats.
Bön.
Servering vid gudstjänster.
Söndagsskola söndagar kl. 11.00.
OBS! Ändringar och kompletteringar i programmet skrivs in på:
www.kyrktorget.se/efs.alvsbyn
EFS Älvsbyn Kontonummer: 8264-4 1131000422 Bankgiro: 135-9371
VIDSEL
www.kyrktorget.se/efs.vidsel
Januari 2015:
Söndag 4
Torsdag 15
11.00
18.30
Söndag 18
Torsdag 29
11.00
14.00
Februari 2015:
Gudstjänst, Hans Lundström. Insamling till EFS mission. Sång.
Trivselkväll ”Pilgrimsvandring – att finna något man inte visste
att man sökte.” Eva Johansson. Sång av herrarna.
Samarr. med Älvsby folkhögskola.
Gudstjänst ”Bibelns dag”, Margareta Andersson. Sång.
Torsdagsträff, Margareta Andersson.
Söndag 1
11.00
Söndag 8
Torsdag 12
17.00
14.00
Gudstjänst med nattvard, Margareta Andersson. Månadsgåva.
Sång.
EFS föreningens årsmöte.
Torsdagsträff, Hans Lundström.
17.00
19.00
11.00
ÄLM:s ÅRSMÖTESHELG I EFS VISTTRÄSK 14/2 – 15/2
ÄLM:s årsmöte.
Gudstjänst. Medverkande: Se kommande predikoturer!
Gudstjänst med nattvard, Mattias Sundkvist och Vistträskkören.
Lördag 14
Söndag 15
VISTTRÄSK
Januari 2015:
Tisdag 6
11.00
Söndag 11
Söndag 18
Lördag 24
Söndag 25
19.00
19.00
15.00
18.00
Februari 2015:
Söndag 1
Söndag 8
ÄLVSBYN
VIDSEL
VISTTRÄSK
www.kyrktorget.se/efs.visttrask
Trettondedagsgudstjänst, Margareta Andersson.
Sång av Carina & Kerstin. Insamling till EFS mission.
Andrum.
Andrum med nattvard.
EFS föreningens årsmöte.
Lokal: MEJERIET VISTTRÄSK. Film 67 minuter. Gåtan om livets
uppkomst. Evolutionen. Darwin. Bakterie med inombordsmotor.
Celldelning. DNA. Intelligent designer. Fika. Välkommen!
JANUARI – FEBRUARI 2015
19.00
18.00
19.00
Andrum.
Månadsträff.
Andrum med nattvard, Margareta Andersson.
EFS-präst Margareta Andersson
0911-392 20, 070-561 05 82
EFS Älvsbyn, ordf. Maria Karam
0929-137 87
Söndag 15
17.00
19.00
11.00
ÄLM:s ÅRSMÖTESHELG 14/2 – 15/2
ÄLM:s årsmöte.
Gudstjänst. Medverkande: Se kommande predikoturer!
Gudstjänst med nattvard, Mattias Sundkvist och Vistträskkören.
EFS Vidsel, ordf. Börje Andersson
0929-301 74
Söndag 22
19.00
Andrum.
EFS Vistträsk, ordf. Gunnar Marklund
0929-211 91
ÄLM, ordf. Maria Nilsson
0929-104 29
Lördag 14
Kulturarrangemangen i föreningarna
anordnas i samverkan med:
Kontaktuppgifter:
Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om,
ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag
uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
Jesaja: 41:10