Presentation Mobile Collector

Mobile collector
!
Datainsamling/besiktning på fältet med Ipad, Iphone
!
Mobile collector Exempel arbetsflöde
Kundexempel
Om FileMaker
Säkerhet
Priser
Om Premium
Kundreferenser
Mobile Collector
För dig som på fältet vill utföra…
Besiktning
Service
Arbetsorder
Tillsyn
Dokumentation
Inventering
Enkäter
Riskbedömning
Inspektion Manualer, ritningar
mm.
Mobile Collector
Låter dig jobba i full frihet…
!
Hel arbetsdag på fältet (Offline)
Snabbt gränsnitt
Lättanvänt format
Utan att missa en uppgift
Med manualerna alltid till hands Med automatisk rapportering
Automatisk tidmätning
Enkel synkronisering
Mobile Collector
Skapat för mobil miljö med finger eller penna
Gränssnitten anpassas enl iOS Human Interface Guidelines
Stödjer sveprörelse med en eller flera fingrar Jobba horisontellt eller vertikalt
Snabbt med färdiga värdelistor, kryssrutor mm
Dokumentera även med bild, film, ljud, signatur, GPS koordinat
Inbyggd guidning för användaren
Manualer, processdokumentation alltid till hands
Tål tuffa miljöer med skyddande skal (tex griffintechnology.com)
Lång batteritid
Mobile Collector
Rapportera resultatet, kolla manualer
Låter dig dokumentera, besiktiga…
!
Wordfiler
PDF dokument
Bilder
Excelfiler
Filmer Ljudfiler
Mobile Collector
På en grundplattform anpassas applikationen
helt utifrån kundens förutsättningar.
Erbjuds som driftad tjänst
FileMaker hyrlicenser ingår
Utbildning erbjuds
Vidare anpassningsbart Låg totalkostnad
Exempel arbetsflöde
!
Definiera projekt med objekt som skall besiktigas/dokumenteras/besvaras i huvudsystem
Användare på fältet kan välja aktiva projekt att synka ut till sin Ipad
Fältregistreringar görs i offlineläge
Användare synkar sedan tillbaka insamlad information till huvudsystem
Rapportering och vidare bearbetning sker. Koppling till andra system
Ett kundexempel med hög tidsbesparing
Applikation: Besiktningssystem av
fastigheter inför vibrationsalstrande arbeten
(Sprängning, schaktning)
Systemfunktioner:
Fältinventering med Ipads
Fotografering med Ipad
Okulär inventering, besiktning Synkronisering huvuddatabas
Positioner via Google Maps
Hämtar fastighetsdata från lantmäteriet
Utdata: (automatiskt genererade rapporter)
Riskanalys (Automatisk kalkyl på indata)
Aviseringsbrev fastighetsägare
Besiktningsprotokoll
Projektöversikt (Status på projekt)
Koppling till Visma
Koppling till Kundportal
FileMaker
Om plattformen
Programvara för små och medelstora arbetsgrupper
Helägt dotterbolag till Apple inc.
20 miljoner licenser levererade worldwide
Finns på 15 språk
FileMaker
Om plattformen
Cross plattform, Win, Mac
Handhållet via Ipad, Iphone (iOS)
Delar av system via webb (Webdirect, html5)
Väl Integrerat med Excel och PDF
Säkerhet
med FileMaker plattform på Apples mobila enheter
Datakryptering (EAS-256 bitar, encrypted at rest)
SSL krypterad trafik
(FileMaker-rotcertifikat, VeriSign, GeoTrust, GoDaddy, Thawte,
Comodo)
Applikationen går bara att köra på identifierade enheter.
Använder kostnadsfria programmet ”Hitta min Ipad” eller
hitta min Iphone
Lösenordskrav på lösning. Behörigheter i flera nivåer
Proprietär plattform och klientkommunikation
External Authentication, Active Directory, Open Directory
User idle timeout
Progressiv backup
Loggning av klientaktivitet
Priser
•Drift & Support
300 - 400 per anv/mån inkl FileMaker
!
•Grundinvestering engångskostnad prisexempel
Standardplattform 30 000 Anpassad plattform enl offert
(priser i SEK ex moms)
Utvecklat administrativa lösningar sedan 1998
10 anställda plus partners
Certifierade FileMaker-utvecklare
Initiativtagare till Devcon Scandinavia utvecklarforum
2013 startas Premium Software, produktbolag
Referenser
!
16 år med hundratals nöjda kundreferenser
Systemstöd för större och mindre arbetsgrupper (2-200 användare)
Vitt skilda branscher och bolag (www.premium.se/referenser)