Eskilstuna 15 mars - Stockholm Resilience Centre

Eskilstuna 15 mars
09.00 Solresa med studiebesök
Ladda bilen i Sveriges första publika soldrivna laddstation! Följ med på solresa
till olika solfångare och solceller i kommunen. Vi stannar också till i Lagersberg,
en stadsdel i utveckling.
11.00 Lilla Nyby
Eskilstuna blev årets återvinningskommun 2011. Vi förklarar varför! Kom med
på en guidning på Eskilstuna Energi &
Miljös anläggning för optisk sortering av
avfall. Vi kikar också in i deras kontor
som är byggt enligt passivhusstandard.
12.30Lunch
Ca 14.00 SLUT
Praktisk information
• Konferensen 14 mars äger rum på Munktellarenan i Eskilstuna.
• Solresan med studiebesök den 15 mars avgår från Munktells­
torget kl. 9.00, precis invid Hotel Bolinder Munktell.
• Boende bekostas av var och en och bokas lämpligen på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, beläget vid konferenslokalerna. Telefon: 016-16 78 09. Uppge kod 90489.
• Konferensen är kostnadsfri men din organisation debiteras 500 kr om du anmäler dig och sen inte dyker upp. Anmäl dig
senast 13 februari på www.eskilstuna.se/osarbara2013
Välkomna till Eskilstuna
– den stolta Fristaden och Årets miljöbästa kommun!
Osårbara?
– kommunernas roll
för en hållbar framtid
Eskilstuna 14–15 mars
Preliminärt program
Kontakt: Anna Lindén, utvecklare på kommunledningskontoret.
e-post [email protected] eller telefon 016-710 15 10
MunktellArenan
Hotel
Bolinder Munktell
Eskilstuna
Ölkultur
Eskilstuna kommun – medlem i Sveriges Ekokommuner
i samarbete med Stockholm Resilience Centre
Centralstationen
©Eskilstuna kommun, ©Lantmäteriet MS2006/14 16
Eskilstuna 14 mars
Våra föreläsare:
09.15 Registrering och fika
10.00 Välkomna till Eskilstuna
– Sveriges miljöbästa kommun 2012!
Magnus Johansson, kommunalråd
Konferencier: Kristina Birath
miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
10.20 Planetära gränser
– hur mycket tål jorden?
Johan Rockström
Stockholm Resilience Centre.
10.45 Bensträckare med frukt
11.10 Planetära gränser och miljömålen
Gör miljömålen att vi håller oss inom de
planetära gränserna?
Björn Nykvist, Stockholm Environment
Institute/Stockholm Resilience Centre
Johan Rockström
Björn Nykvist
Louise Hård af Segerstad
Stephan Barthel
11.30 Resiliens – vad är det?
Hur kan det bidra till kommunens
planering? Erfarenheter från Eskilstunas
pågående resiliensstudie.
Louise Hård af Segerstad
Stockholm Resilience Centre
12.00 Lunch – Grön skolmat!
Buffé av gröna rätter från Eskilstunas
skolor.
13.30 Mattias Johansson,
stabschef på Miljödepartementet
13.50 Principer för social-ekologisk
stadsdesign – Alba­no Campus och
Norrköping.
Stephan Barthel
Stockholm Resilience Centre
14.20 Osårbara – vad behövs i praktiken?
Valbara seminarier
• Den sociala dimensionen ett måste
för hållbar stadsutveckling
Carl-Johan Engström, KTH
• Ekologiska fotavtryck och REAP –
ett mått på vår konsumtion
Katarina Axelsson, Stockholm
Environment Institute
• Stadsodling – hur bidrar det till
ökad själv­försörjning och därmed
minskad sårbarhet?
Linnea Wettermark och Göran
Larsson, Odla i stan, Malmö
• Grön rehabilitering – en hållbar väg
till nystart och hälsa
Eva-Lena Larsson, Gröna Rehab
i Västra Götalandsregionen
16.10 Summering och avslut
Hur kan kunskapen om planetära
gränser, resiliens och ekosystemtjänster
användas i det kommunala arbetet?
Arrangörerna summerar dagen utifrån
förmiddagen och eftermiddagens seminarier.
Kristina Birath och Louise Hård af
Segerstad.
16.30 SLUT
18.00 Ekologisk mingelmiddag
på Eskilstuna Ölkultur
Passa på att mingla under avspända
former. Missa heller inte premiären av
Ölkulturs smakrika eko-ale bryggd på
ekologisk malt från Warbro kvarn i
Sörmland. Ölen serveras nu för första
gången – exklusivt för deltagarna på
konferensen.