CV Magnus Loftsson

Magnus Loftsson 740520-8575
Leg. psykolog, 070-212 99 66, [email protected]
UTBILDNING
Legitimerad psykolog 2011.
Psykologexamen 2010.
Psykologprogrammet - 2004-2009; Linköpings Universitet
Fristående kurser såsom ”Manlighetsforskning idag, avancerad nivå, 7,5 hp - 2007; Linköpings
universitet.
Fristående kurser såsom Företagsekonomi A, 35 hp; Makt och Kön, A 35 hp - 1993-1999; Umeå
Universitet
En rad workshops i Acceptance and commitment Therapy (ACT) Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson,
Russ Harris mfl. - 2009-
ANSTÄLLNINGAR
Leg. psykolog, ”Frihet från våld”, Män för Jämställdhet - 2010-2013, Stockholm
Psykolog, Psykologpartners, 2010-2011, Östergötland
Programledare, SVT samhälle ”Jobba jämt” - 2005; SVT Väst Göteborg
Mångfald och Dialog-konsulent, Sensus studieförbund, 1999-2004, Umeå, Stockholm
ENSKILD VERKSAMHET OCH UPPDRAG
Egen företagare och utbildare Equal Space - 2006-2013; Stockholm. Har genom företaget utbildat
chefer, politiker samt medarbetare inom företag och organisationer, såsom Boliden, Skellefteå
Kraft, Martin Olsson, Kanozei arkitektkontor, Ericsson AB Gävle, AB Botkyrkabyggen, kommuner
till exempel, Umeå, Luleå, Jönköping, Linköping, Norrköping, Karlskrona och Gävle. Myndigheter
till exempel Försäkringskassan, Statens institutionsstyrelse, Ungdomsstyrelsen, Statens
strålningsinstitut och i princip samtliga länsstyrelser. Nedan följer ett urval av uppdrag på senare
tid.
Moderator ”Idéutbyte om svensk jämställdhetspolitik” 2 dagar, Länsstyrelsen Gotland - 2012,
Stockholm.
Kursledare och coach i ”Aktivt arbete för jämställda verksamheter” 5-7 dagar i två omgångar, Sveriges
Kommuner och Landsting - 2009-2010, 2011-2012, Stockholm.
Workshop i normkritik inom utbildningen ”Genus, makt och samhälle - fördjupad
kompetensutveckling om jämställdhet och social hållbarhet” 1,5 dag i två omgångar Umeå
universitet - 2011, 2012, Umeå.
Processledare i ”Nationell utbildning för strategiskt jämställdhetsarbete” 16 dagar i två omgångar,
Sveriges Kommuner och Landsting - 2008-2010, 2010-2012, Stockholm.
Handledare ”Genusperspektiv och likabehandling - Chef- & ledarskapsprogrammet” 1 dag i fyra
omgångar, Gävle kommun - 2012, 2011, 2010, Gävle.
Skribent tre publikationer, Ungdomsstyrelsen - 2009-2010, 2011-2012, Stockholm.
Handledare, Statens institutionsstyrelse - 2010-2012, Stockholm.
FORSKNING
Examensarbete randomiserad kontrollerad studie för depression, internetbehandling för Gerhard
Andersson och Per Carlbring- 2009; Linköpings universitet
Visiting Scholar, Dep of Contexual Psychology. Dr. Kelly G. Wilson - 2009; Oxford, Mississippi, USA
P U B L I K AT I O N E R
Sjögren, M., Berg, L., Hyllander, K., & Söderström, P. (2013). Före han slår: Fungerande utvärderade
universella våldspreventiva metoder med genusperspektiv riktade till pojkar och unga män.
Johansson, R., Sjöberg, E., Sjögren, M., Johansson, E., Carlbring, P., Andersson, T., Rousseau, R., &
Andersson, G (2012). Tailored vs. Standardized Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for
Depression and Comorbid Symptoms: A Randomized Controlled Trial. PLoS One.
Berg, L., Sjögren, M., & Söderström, P. (2010). Prata bort mansvåld? Våldspreventivt arbete riktat till
unga män. Ungdomsstyrelsen.
Berg, L., Sjögren, M., & Söderström, P. (2009). Att samtala normkritiskt med killar på nätet: Ett
volontärsstöd för chatt och mejl. Killfrågor.se Stockholm: Män för jämställdhet.
Sjögren, M. (2005). Utväg : guider om kön, makt och dig som person. Älvsjö: Sensus studieförbund;
Umeå : Länsstyrelsen Västerbotten.
Fridh, C., Sjögren, M. & Söderström, P. (2003). Normal, eller? : vägledning : ledarmaterial för att sätta
killar i rörelse. Umeå : Röda korsets ungdomsförbund.